Bærum

Bærum kommune, Norges femte største kommune med 126 000 innbyggere, er en kommune i vekst. For å finne de gode løsningene på morgendagens utfordringer inviterer kommunen næringsliv og akademia til et aktivt samarbeid.

Kommunens visjon er Sammen skaper vi fremtiden - mangfold – raushet – bærekraft

Hovedmålene til Bærum kommune er:

  • Bærekraftige tjenester som gir innbyggerne mulighet for økt selvhjulpenhet, mestring og læring.

  • Balansert samfunnsutvikling – mangfold, grønn og urban.

  • Innovativ og endringsdyktig organisasjon med gjennomføringskraft.

  • Dialog og medvirkning for bedre løsninger.

Hva skjer i Bærum?


SmartCity Bærum

SmartCity Bærum skal være en arena for grønn konkurransekraft som skal bidra til:

  • Økt kunnskap om nye teknologier og løsninger på vei mot lavutslippssamfunnet

  • Etablering av demonstrasjons-, utprøving – og pilotprosjekter i kommunen

  • Å skape gode rammebetingelser og ta i bruk mulighetsrommet for næringsutvikling gjennom en offentlig og privat partnermodell med næringsliv, akademia og organisasjoner.

Les mer om SmartCity Bærum her.

Klimastrategi 2030

Gjennomføring av Klimastrategi 2030 skal redusere Bærums klimafotavtrykk, gi bedre folkehelse og mer kortreist liv med lavere transportbehov. Samarbeid med innbyggere og næringsliv, med vekt på involvering, innovasjon og initiativ, er hovedgrep i strategien.

Les strategien her.

Innovasjonsstrategi

Gjennomføring av morgendagens løsninger

Systematisk innovasjonsarbeid skal bidra til nye løsninger som møter morgendagens utfordringer. Det som gjøres skal være nytt (for kommunen), skape positive effekter og settes ut i livet.

Les strategien her.

Digitaliseringsstrategi

Ett Bærum – digitalt førstevalg.

Felles digitale løsninger som kobler sammen offentlige tjenester til fordel for innbyggere, næringsliv og organisasjoner. Med økt digitalisering kan kommunen gjøre mer for flere. Innbyggere og bedrifter skal ha tilgang på enkle, brukervennlige og sikre digitale tjenester for dialog, selvhjelp, mestring, læring, involvering og medvirkning.

Les strategien her.

Smart kommune

Se noen av de smarte tingene Bærum kommune gjør, på nettsiden Smart kommune.

Kontakt:

Unni Larsen, daglig leder SmartCity Bærum

Telefon: 928 08 808

E-post: unni.larsen@smartcitybaerum.no