Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 3 ธันวาคม 2564

ภาพบรรยากาศครูเข้ารับการอบรม ไทยประเมินเซฟไทย ครัวเรือนปลอดภัย ที่ทำงานไร้โควิด

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ onsite

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 23 กรกฏาคม 2564

คณะครูคอมพิวเตอร์ทุกคนร่วมกันถ่ายทำวีดีโอการประเมิน สมศ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 12-14 กรกฎคม 2564

ครูคอมพิวเตอร์เดินสายแลนเพื่อเตรียมการเรียนการสอนออนไลน์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 1 กรกฏาคม 2564

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Line และ zoom

สื่อเทคโนโลยี

การสมัคร Gmail

ep1การจัดการชั้นเรียน ด้วย Google Classroom

ep2 การจัดการข้อความบนสตรีม ด้วย Google Classroom

ep3 การจัดการงานของชั้นเรียน ใน Google Classroom