วันที่ 4 สิงหาคม 2566

ภาพบรรยากาศเจ้าหน้าที่บางกอกซอฟต์แวร์ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับตึกประถมจำนวน 2 ห้อง

วันที่ 18 กรกฏาคม 2566

ภาพบรรยากาศฝ่ายเทคโนโลยีจัดการย้ายคอมพิวเตอร์และทำความสะอาดเพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่มาติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่ 3 ธันวาคม 2564

ภาพบรรยากาศครูเข้ารับการอบรม ไทยประเมินเซฟไทย โรงเรียนปลอดภัย ที่ทำงานไร้โควิดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ onsite 

วันที่  23 กรกฏาคม 2564

คณะครูคอมพิวเตอร์ทุกคนร่วมกันถ่ายทำวีดีโอการประเมิน สมศ

วันที่ 12-14 กรกฎคม 2564

ครูคอมพิวเตอร์เดินสายแลนเพื่อเตรียมการเรียนการสอนออนไลน์

วันที่ 1 กรกฏาคม 2564

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Line และ zoom

การสมัคร Gmail

ep1การจัดการชั้นเรียน ด้วย Google Classroom 

ep2 การจัดการข้อความบนสตรีม ด้วย Google Classroom 

ep3 การจัดการงานของชั้นเรียน ใน Google Classroom