รวมภาพพระราชกรณียกิจ

ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร