NOWA SZKOŁA

Marzenia o edukacji na miarę XXI wieku

Marzenia są po to, aby je realizować. Tak zawsze powtarzamy młodzieży. Trzeba mieć cele, nawet jeśli wydają się odległe. Czasami rzeczywistość może pozytywnie zaskoczyć.

Nasza szkoła, uczniowie, absolwenci i nauczyciele od wielu lat tworzyli w głowie wyimaginowany obraz “nowej szkoły”. Reforma systemu oświaty, zmiana liceum trzyletniego na czteroletnie spowodowała, że marzenia trzeba było zacząć realizować.

Długotrwałe rozmowy z władzami miasta znalazły pierwsze publiczne podsumowanie na październikowej Komisji Budżetowej. Radni zasiadający w ww. komisji wykazali się dalekowzrocznością w dbałości o dobro edukacji w naszym mieście i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali podjęcie negocjacji w sprawie wydzierżawienia drugiej części budynku przy ul.Herberta 41 na potrzeby powiększającego się liceum.

Rysunek 2

Koncepcja “Nowej Szkoły”

Jaką mamy wizję? Przede wszystkim dalej chcemy utrzymywać indywidualny charakter podejścia do nauki. Uczeń, jego zainteresowania i pasje są dla nas najważniejsze. Chcemy pomóc w ich rozwijaniu tak, aby w naszej szkole edukacyjna wartość dodana nadal była na pierwszym miejscu.

W nowej czteroletniej szkole niezbędne jest więcej sal i przestrzeni do pracy.

W związku z tym, w czasie planowania adaptacji dodatkowej powierzchni wzięliśmy pod uwagę komfort pracy grup. Nowa część użytkowa zostanie zagospodarowana według załączonego planu.

Oprócz dobrze wyposażonych, doświetlonych sal wygospodarujemy przestrzeń rekreacyjną oraz pomieszczenie do cichej pracy. Remont tej części zostanie przeprowadzony w wakacje 2018.

Drugim etapem będzie przystosowanie dziedzińca szkolnego. Chcemy, aby otoczenie szkoły stało się ważnym elementem przestrzeni publicznej, dobrze wkomponowanej w przylegające tereny, w szczególności w park miejski “Zielony dołek” oraz sąsiedni teren przedszkola.


Planujemy stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej, w tym boiska do siatkówki oraz bulodromu. Oba obiekty będą swobodnie dostępne z terenu parku. Wokół szkoły zostanie umieszczonych wiele miejsc do wypoczynku i prowadzenia zajęć lekcyjnych wśród zieleni. Cała powierzchnia będzie przepuszczalna, co w znacznym stopniu zmniejszy odpływ wód opadowych na ulicę Herberta (dawna Fiderkiewicza).

Obecnie na tym terenie znajduje się betonowy parking. Ten etap będzie wymagał więcej czasu na uzgodnienia w urzędach, chociażby z konserwatorem. Termin realizacji to wakacje 2019.

Rysunek 3


Zrealizowanie naszych zamierzeń wymaga czasu i środków, efekt finalny, mamy nadzieję, że będzie służył kolejnym pokoleniom naszych uczniów, mieszkańcom i przyczyni się trwale do podniesienia atrakcyjności naszego miasta.


Rysunek 5

Rysunek 4

Rysunek 1