Informator dla kandydatów 2020

REKRUTACJA 2020/2021


Dokumenty do wypełnienia dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia:

Podanie o przyjęcie

Karta informacyjna

Szanowni Państwo, z uwagi na sytuację w Polsce związaną z wirusem ulegną zmianie niektóre terminy rekrutacji. Proszę o uważne zapoznanie się z niniejsza informacją:

Pozostałe terminy rekrutacji zostaną uzależnione i dostosowane do terminu otrzymania przez kandydatów wyników egzaminu ósmoklasisty.


  • 26.06-10.07 - dostarczenie świadectwa (potwierdzonej kopi) ukończenia szkoły podstawowej

  • 01-04 sierpnia - wypełnienie formularza on-line na podstawie świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty (zostanie udostępniony 30 lipca)

  • do 04 sierpnia należy uzupełnić dokumenty składając wyniki egzaminu ósmoklasisty (oryginał lub poświadczona kopia)

  • 12 sierpnia - ogłoszenie list zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy rezerwowej - LINK

  • 13-14 sierpnia potwierdzenie woli przyjęcia poprzez złożenie oryginału świadectwa i egzaminu ósmoklasisty

  • od 17 sierpnia - uruchomienie listy rezerwowej w przypadku wolnych miejsc


UWAGA! Praca sekretariatu w wakacje:

Lipiec:

13.07 - poniedziałek w godzinach 9-15

15.07 - środa w godzinach 9-15

16.07 - czwartek w godzinach 9-15

30.07 - piątek w godzinach 8-16

Sierpień

03.08 - poniedziałek w godzinach 9-16

04.08 - wtorek w godzinach 9-16

05.08 - środa w godzinach 9-16

10-14.08 poniedziałek - piątek w godzinach 9-16

17.08 - poniedziałek w godzinach 9-16

18.08 - wtorek w godzinach 9-16

tel: 22 758 36 92

e-mail: liceum@slo5.edu.pl

----------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

nasza szkoła przeszła do innego wymiaru edukacji praktycznie z dnia na dzień. Zdalne nauczanie prowadzimy od 12 marca. Odbywają się wszystkie zajęcia, nawet zajęcia z wychowania fizycznego. Jako instytucja, jako zespół nauczycieli zdobyliśmy i zdobywamy bezcenne doświadczenie w prowadzeniu szkoły w zupełnie nowym wymiarze.

W związku z tym planujemy w przyszłym roku pewne zmiany w organizacji szkoły. Każdy rocznik (w tym również nowo przyjęte klasy I) będą miały jeden dzień nauki zdalnej w tygodniu. Pozwoli to na wdrożenie się młodzieży w pracę on-line i co ważniejsze, w przypadku zaistnienia niesprzyjających okoliczności, pozwoli na płynne i natychmiastowe przejście do szkoły w wirtualnym świecie. Ważnym elementem naszych planów jest również doskonalenie umiejętności pracy zdalnej u klas starszych oraz nieustający rozwój i dopracowywanie metod pracy przez naszą kadrę.

17 liceum w Polsce i 8 na Mazowszu!

To, że nie jesteśmy miłośnikami rankingów, to Państwo pewnie wiecie. Szkoła to nie wyścigi...

Oczywiście miło nam, jak się w nich pojawiamy na dobrych lokatach :-)

Poniżej ogólnopolski ranking liceów z Newsweek'a - 14.06.2020

Ciekawe jakby wyglądała tabela, gdyby wprowadzić dodatkowy współczynnik - liczba mieszkańców w promieniu 20km od szkoły...

Szanowni Państwo!

Niezwykle miło jest nam poinformować, że w tegorocznym rankingu PERSPEKTYW nasza szkoła osiągnęła historyczny sukces! Jesteśmy…

12 liceum na Mazowszu i 28 liceum w Polsce…

Mamy 20 wynik maturalny w Polsce…

:-)

Ten wynik to efekt pracy całej społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli, rodziców i naszych przyjaciół!

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami:


MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów

w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym.

MODEL ABSOLWENTA

Nasz absolwent:

– dba o rozwój intelektualno-emocjonalny

– potrafi korzystać z różnych źródeł informacji

– posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy

– umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć

– rozwija zainteresowania, talenty i pasje

– dostaje się na wymarzone studia

– jest przygotowany do studiowania

– potrafi dotrzeć do swoich uczuć i radzić sobie z nimi

– wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie

– zachwycając się różnorodnością świata, umie zachować własną indywidualność

– jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych

– jest kulturalny

– docenia wagę więzi międzyludzkich

– z każdej swojej roli społecznej wywiązuje się w zadowalający jego i innych sposób

– umie współpracować w grupie

Kontakt:

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 STO w Milanówku

ul.Herberta 41

05-822 Milanówek

Telefon: +48 22 758 36 92

e-mail: liceum@slo5.edu.pl

Konto szkoły: Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 w Milanówku

Bank Spółdzielczy

61 9291 0001 0086 6938 2000 0010

Dzień otwarty 04.04.2020 w godzinach 11-14

Szanowni Państwo,

przyszło nam pracować w trudnym czasie. Z uwagi na pandemię i działania podjęte przez odpowiednie służby szkoły są obecnie zamknięte. Nie wiemy jak będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty, nie wiemy czy będą utrzymane zasady rekrutacji. Jako instytucja staramy zachować się odpowiedzialnie i dostosowujemy się do sytuacji.

Pomimo to staramy się funkcjonować "normalnie".

W związku z tym postanowiliśmy, że dzień otwarty dla kandydatów i rodziców odbędzie się zgodnie z planem. W trakcie dotychczasowych dni otwartych najważniejsze były spotkania z naszymi uczniami. Tak jak wspomniałem na zebraniu informacyjnym, to nasi uczniowie najlepiej wiedzą jak wygląda praca i nauka w naszym liceum. Tym bardziej teraz, gdy przenieśliśmy cały proces kształcenia do internetu.

Zapraszam serdecznie 4 kwietnia na dzień otwarty. Będzie możliwość porozmawiania z naszymi uczniami oraz z przedstawicielami kadry nauczycielskiej. Zachęcamy do "przybycia", do rozmowy o nauce w ciężkich czasach...

Plan dnia otwartego:

Link do naszej (nie)realnej szkoły: KLIKNIJ TU ABY WEJŚĆ - https://app.worksup.com/#id=SLO5MILANOWEK (już dziś można zajrzeć jak wygląda organizacja spotkania)

11:00 - krótkie wystąpienie dyrektora szkoły - po wejściu na spotkanie należy kliknąć napis WATCH VIDEO

11:10 - zapraszamy do rozmów z naszymi uczniami. Uczniowie dostępni będą w 11 salach

Od 11:20 - będzie można porozmawiać z nauczycielami

14:00 - zakończenie dnia otwartego.

Wymagania techniczne: udział może wziąć każdy, wystarczy "zapukać" o godzinie 11:10 do odpowiedniej sali i połączyć się z uczniem / nauczycielem zgodnie z komunikatami na ekranie. Połączenie jest możliwe z każdego komputera (dowolna aktualna przeglądarka internetowa) wyposażonego w kamerę i mikrofon (niezbędne), tabletu oraz telefonu. W przypadku urządzeń mobilnych może zaistnieć konieczność pobrania i zainstalowania programu Google Meet.

PS Bardzo serdecznie dziękujemy Estońskiemu Ministerstwu Edukacji za otworzenie zasobów edukacyjnych i umożliwienie nam skorzystania z narzędzi do organizowania konferencji naukowych!

💓Brawo Estonia!!!!!💓