Informator dla kandydatów 2020

REKRUTACJA 2020/2021

Szanowni Państwo!

Niezwykle miło jest nam poinformować, że w tegorocznym rankingu PERSPEKTYW nasza szkoła osiągnęła historyczny sukces! Jesteśmy…

12 liceum na Mazowszu i 28 liceum w Polsce…

Mamy 20 wynik maturalny w Polsce…

:-)

Ten wynik to efekt pracy całej społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli, rodziców i naszych przyjaciół!

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami:


MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów

w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym.

MODEL ABSOLWENTA

Nasz absolwent:

– dba o rozwój intelektualno-emocjonalny

– potrafi korzystać z różnych źródeł informacji

– posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania wiedzy

– umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć

– rozwija zainteresowania, talenty i pasje

– dostaje się na wymarzone studia

– jest przygotowany do studiowania

– potrafi dotrzeć do swoich uczuć i radzić sobie z nimi

– wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie

– zachwycając się różnorodnością świata, umie zachować własną indywidualność

– jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych

– jest kulturalny

– docenia wagę więzi międzyludzkich

– z każdej swojej roli społecznej wywiązuje się w zadowalający jego i innych sposób

– umie współpracować w grupie

Kontakt:

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 STO w Milanówku

ul.Herberta 41

05-822 Milanówek

Telefon: +48 22 758 36 92

e-mail: liceum@slo5.edu.pl

Konto szkoły: Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 5 w Milanówku

Bank Spółdzielczy

61 9291 0001 0086 6938 2000 0010