กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษาและพละศึกษา

การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
144/1 หมู่ 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
เว็ปไซต์ : http://www.skwc.ac.th  | Page Facebook : โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย samutsakhonwuttichai school  |  โทร : 034-468043