5.trinn

Informasjon til heimen:

Oppdatert 10.11.19

  • Kontaktlærarar på 5.trinn:

A. Bernt Vårdal, B: Siri Møgedal Sunde, C: Per Morten Jørgensen, D: Ellinor Aasbø Jess


  • Torsdag 14.11. Skal Ku og Sau til Jærmuseet. Hugs sykkel.

Ku møter på Jærmuseet 08.30. Sau får sykle rett heim etter jærmuseet, ca 13.50

  • Fredag 15.11 har elevane fri pga skulemøtet i Rogaland.
  • Siri skal ha utviklingssamtalar veke 47. Elevane vil få heim eit skriv om dette.
  • Tysdag er det gym, hugs klede.
  • Sjekk at ungen din har gode uteklede på skulen.
  • Dersom du ikkje har headsettet du fekk på skulen lenger (eller vil ha øyreklokker i staden for proppar): Ta med ditt eige til å ha på skulen. Vi treng dei til lytteoppgåver på chromebook.


Me har delt elevane inn i 3 grupper i samband med turane til Jærmuseet. Foreldre og besteforeldre er hjarteleg velkomne til å delta.

Hest

Sarah - Sunniva I - Carina - Kaia - Tonje - Samuel - Emma - Ali - Kevin - Even - Tilla

Dennis - Tarjei - Ask - Elena - Thea Marie - Kristian - Lars - Sunniva - Emmely - Jonathan

Ku

Elise - Johannes - Iven - Ruben - Emma B - Vetle - Thomas - Jonas - Aland - Amalie

Siren - Malin - Teoline - Tuva - Ronya - Dlivya - Dennis - Nikolas - Torjus- Mathias - Henrik

Sau

Kristoffer - Regine - Silje - Alice - Selma - Arsema - Tom Arild - Alvin - Mikah - Lukas

Helmine - Bjøran - Mariana - Elias - Lasse - Albin - Edina - Theo - Lotte - Truls