กำหนดการการรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ประจำปีการศึกษา 2561

ณ อาคาร 68 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ 095 - 9823108

กำหนดการรับสมัคร ป.บัณฑิต 61.pdf

กำหนดการ คลิกที่นี่!!!

https://drive.google.com/file/d/17efqG6gqJtOHK1xqigzBE6kZsbtTtFaA/view?usp=sharing

ชำระค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 / 2561

ภายในเดือนสิงหาคม 2561

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561

รายงานตัวและปฐมนิเทศ

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ขอบคุณค่ะ