skolernes Motionsdag

KATRINEDALSKOLEN, AFD. SVINNINGE

Fredag den 14. oktober fra 8.14 til 14.14

Næsten normale ringe- og pausetider. Protokol i klassen, efter hver pause.

Husk at gå ned i din egen klasse og bliv krydset af, inden du går til din aktivitet.

HvAD SKAL JEG LAVe?

7. KLASSERNE

1-2 :: find2learn (29910 + 8713)

3-4 :: RUNDBOLD (7-mands-banerne)

5-6 :: FODBOLD (Stadion)

8. KLASSERNE

1-2 :: FODBOLD (Stadion)

3-4 :: find2learn (29910 + 8713)

5-6 :: RUNDBOLD (7-mands-banerne)

9. KLASSERNE

1-2 :: RUNDBOLD (7-mands-banerne)

3-4 :: FODBOLD (Stadion)

5-6 :: find2learn (29910 + 8713)

HVOR SKAL VI VÆRE HENNE?

FODBOLD

Gå over på STADION

RUNDBOLD

Gå over til 7-MANDS-BANERNE

find2learn

TITEL: Motionsdag Svinninge 2016

Løb-ID: 29910 og PIN: 8713

HVILKE LÆRERE HAR VI?

7. KLASSERNE - Allan, Camilla, Susi, Stine & Lars

8. KLASSERNE - Jens, Line, Per & Thomas

9. KLASSERNE - Anne Katrine, Annette, Betina, Finn & Helle

KLOKKEN ER 14.14

OG VI SIGER...

GOD EFTERSFERIE