Årskalender 2017-18

Kildedamsskolen afd. Tølløse

Indskoling-mellemtrin-udskoling

Se nedenstående for aktiviteter i de 3 afdelinger

Aktiviteter indskolingen 0.-3. klasse

 • Morgensamling 1 gang om ugen - Hver fredag samles hele indskolingen til morgensang
 • Sundhedsuge (Aktiv året rundt) - I ugerne 39-41. Målet er at eleverne på alle niveauer får sundere vaner på en sjov og skør måde.
 • Kor med musikskolen for 2. årgang i efteråret - Projekt med musikskolen, hvor der øves kor med underviser fra musikskolen (i samarbejde indskolingens musiklærer). Forløbet afsluttes med en “koncert” hvor eleverne optræder.
 • Teaterprojekt med 3. årgang - Der planlægges og opføres teater for elever i indskolingen og forældre i 3. årgang. Børnehaverne i Tølløse inviteres også.
 • Motionsdag i oktober - Skolernes Motionsdag er en fælles tradition for stort set alle skoler i Danmark. I indskolingen laver vi der forskellige legestationer som eleverne skal afprøve i grupper.
 • Naturvidenskabsfestival i uge 37 hvor der arbejdes med spændende emner i klasserne
 • Matematikkens dag d. 16 november
 • Emneuge i uge 44 - Årlig emneuge med forskellige temaer for skole/SFO. Der arbejdes afdelingsvis og afholdes fernisering hvor forældre og søskende inviteres på skolen.
 • Sprog-kampagne i uge 46 - På hele afd. Tølløse arbejdes der med forskellige tiltag for at skabe bevidsthed omkring positiv kommunikation. Der arbejdes afdelingsvis på kreative og lærerige måder. Elevrådet på afd. Tølløse vil også være aktive med tiltag der bidrager til kampagnen.
 • Lucia-optog d. 13. december - Elever fra 4. årgang går Lucia-optog på afd. Tølløse.
 • Der julehygges, laves julepynt og dekoreres i klasserne.
 • Der er tur til Tølløse Kirke for hele indskolingen sidst i december.
 • Juleafslutning i klasserne.
 • Fastelavn - Tøndeslagning i gymnastiksalen og sjove aktiviteter i samarbejde med SFO
 • Koncert med Ohn Dohn Dehn Brassband 6/3-18 kl 9.00 og 10.25
 • Påskeuge uge 14 - Der laves aktiviteter med påsketema hele ugen op til påske.
 • Team Rynkeby Skoleløb - Motions- og velgørenhedsløb, hvor skoleelever fra Danmark, Sverige, Norge og Finland løber til fordel for børn med kritiske sygdomme.
 • Sangensdag hvor indskolingen synger udvalgte sangen sammen med andre skoler i Danmark
 • Besøg af dagtilbud i perioden maj/juni - Besøgsdage i skole/SFO for kommende skolebørn fra de 4 daginstitutionerne i Tølløse-området. Derudover er der informationsaften for forældre og børn med fællesspisning.
 • Sidste skoledag -Fælles afslutning for hele afdelingen, hvor der er ferietale, sang, optræden med band (musik-hold). Derudover markeres overgangen fra indskoling til mellemtrin (3. årgang) med sang og flag i indskoling/mellemtrin.

Aktiviteter mellemtrinnet 4.-6. klasse

 • Emneuge i uge 44 - Årlig emneuge med forskellige temaer for skole/SFO. I år er emne. Der arbejdes afdelingsvis og afholdes fernisering hvor forældre og søskende inviteres på skolen.
 • Sprog-kampagne i uge 46 - På hele afd. Tølløse arbejdes der med forskellige tiltag for at skabe bevidsthed omkring positiv kommunikation. Der arbejdes afdelingsvis på kreative og lærerige måder. Elevrådet på afd. Tølløse vil også være aktive med tiltag der bidrager til kampagnen.
 • Motionsdag i oktober - Skolernes Motionsdag er en fælles tradition - ikke kun for den enkelte klasse eller skole, men for stort set alle skoler i Danmark.
 • Stævner i kids-volley og høvdingebold - konkurrencer/kampe mod andre folkeskoler.
 • Lucia-optog i december - Elever fra 4. årgang går Lucia-optog på afd. Tølløse.
 • UGE SEX - Landsdækkende temauge organiseret af Sex og samfund
 • Fastelavn - Sjove aktiviteter i afdelingen.
 • Koncert med Basco 4/4-18 kl 9.00
 • Team Rynkeby Skoleløb - Motions- og velgørenhedsløb, hvor skoleelever fra Danmark, Sverige, Norge og Finland løber til fordel for børn med kritiske sygdomme.
 • Lejrskole for 5 årgang
 • Intro for nye 4. klasser - Velkommen til kommende 4.årgang i mellemtrinnet.
 • Sidste skoledag - Fælles afslutning for hele afdelingen, hvor der er ferietale, sang, optræden med band (musik-hold).

Aktiviteter udskolingen 7.-9. klasse

 • ElevCafé - Elever fra 7. årgang har elevCafé ca. 2 gange om ugen, hvor de i hjemkundskabsundervisningen planlægger og fremstiller mad til salg i ElevCafé i spisepausen. Overskuddet bruges til tilskud til lejrskole.
 • 7. årgang deltager i 7'eren - arrangement for alle kommunens 7. klasser
 • Ekstra Bladets skolefodturnering for pige- og drengehold starter
 • Jagten på de gode ideer - roterende idéudvikling v/UngHolbæk arrangerer JAGTEN i september for alle 8. klasseelever i Holbæk Kommune
 • Emneuge med hele afdelingen i uge 44 - Årlig emneuge med forskellige temaer. Der arbejdes afdelingsvis og afholdes fernisering hvor forældre og søskende inviteres på skolen.
 • “Gris på gaflen” for 8. årgang i efteråret - Slagteriskolen Roskilde kommer med en halv gris, som parteres og tilberedes.
 • Sprog-kampagne i uge 46 - På hele afd. Tølløse arbejdes der med forskellige tiltag for at skabe bevidsthed omkring positiv kommunikation. Der arbejdes afdelingsvis på kreative og lærerige måder. Elevrådet på afd. Tølløse vil også være aktive med tiltag der bidrager til kampagnen.
 • Filmprojekt i november - Kortfilmprojekt på 8. årgang. Projektet afsluttes med nomineringer og filmfremvisning i Frysehuset i Holbæk.
 • EUC - 8. årgang er på besøg på EUC Holbæk.
 • Koncert med Jacob D Solo/maskinpark 24/10 kl 9.00 og 10.25
 • Terminsprøver for 8. og 9. årgang - her øver eleverne sig på afgangsprøverne - to gange for 9. årgang og tre gange for 8. årgang - fordelt over skoleåret. De prøves i fagene DANSK, MATEMATIK, ENGELSK/TYSK og BIOLOGI/GEOGRAFI
 • Erhvervspraktik for 9. årgang i november - Eleverne arbejder en uge på selvvalgt arbejdesplads.
 • Lucia-optog i december - Elever fra 4. årgang går Lucia-optog på afd. Tølløse.
 • I december står udskolingselevrådet for 4 fællessamlinger - oplæsning og elevkonkurrencer med præmier
 • Jul - Julepynt af vindue eller dør med kåring og julesang sidste skoledag.
 • Folketinget i Januar - 9. årgang tager til København og besøger folketinget.
 • UGE SEX - Landsdækkende temauge organiseret af Sex og samfund.
 • Projekt UGE 8.... 8. og 9. årgang - eleverne kan vælge mellem "den traditionelle obligatoriske projektopgave" eller "den praktiske projektopgave"
 • Skyggepraktik uge 8 - Elever fra 7. årgang er i "skyggepraktik".
 • Sidst i marts - først i april afholder elevrådet den årlige "SKRALDEEVENT"
 • Rynkebyløbet - Team Rynkeby Skoleløbet er et motions- og velgørenhedsløb, hvor skoleelever fra Danmark, Sverige, Norge og Finland løber til fordel for børn med kritiske sygdomme.
 • Lejrskole 8. klasse i april.
 • 8. årgang - Erhvervsskole introduktion hvor eleverne får viden om de 100 forskellige uddannelser, hvor muligheden for at dygtiggøre sig indenfor et bestemt fag, praktikforløb og fleksibel videreuddannelse kan udgøre et attraktivt uddannelsesvalg for mange elever.
 • Intro for nye 7. klasser - Velkommen til kommende 7. klasser til udskolingen.
 • "Sidste skoledag for 9. klasserne" er en fest for hele skolen. Dagen starter med morgenmad sammen med lærerne, og eleverne møder på udsklædte:) Derefter er der karamelkastning i alle tre afdelinger - i 3. og 4. lektion står eleverne for underholdning af 6. årgang + udskolingen. Til sidst "banker lærerne eleverne i fodbold"
 • Dimissionfest i juni - 9. årgang inviteres med forældre på skolen til fejring af afsluttende eksamen og afsked.
 • Sidste skoledag - Fodboldkamp 9. klasses elever mod lærere - Årlig begivenhed hvor elever spiller fodboldkamp med lærerne på skolen. Hele afd. Tølløse deltager som tilskuer/heppekor.
 • Sidste skoledag - Fælles afslutning for hele afdelingen, hvor der er ferietale, sang, optræden med band (musik-hold)

Hver klasse/årgang arbejder udover ovenstående med innovative, kreative og bevægelsesmæssige aktiviteter der understøtter elevernes faglige læring og trivsel