Välkommen till Skurups sida om projekt och utveckling.

Titta i menyn för att hitta just det du vill läsa mer om. Här finns rubrikerna verksamhetsutveckling, förskola, grundskola och gymnasie/vuxenutbildning. Under varje verksamhet hittar du både avslutade och pågående projekt. Glöm inte att det finns bokcirklar man kan gå för att tillsammans lära sig mer både om avslutade och pågående projekt.