Kurser i Spanska

Lär dig spanska!

På Svenska Skolan i Fuengirola erbjuder vi vuxenkurser i spanska på olika kunskapsnivåer under eftermiddagar och kvällar.

Kunskapsnivåer

Våra kursledare talar både svenska och spanska och kan därmed också undervisa utifrån ett svenskt perspektiv fast på spanska.

Vi följer GERS, “Gemensam Europeisk Referensram för Språk”, ett ramverk för bedömning av språkkunskaper framtagen av Europarådet. I våra kurser siktar vi in oss på kursmålen för GERS, det vill säga A1, A2, B1 och B2. På spanska är GERS mer känt som DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera)

Du anmäler dig till den nivån du själv tror du tillhör. Vid kursstarten kommer kursledarna att nivågruppera alla elever så att var och en kommer kunskapsmässigt i rätt nivå.

Vi kan erbjuda nivåerna:

  • Spanska A1 (Totala nybörjare)
  • Spanska A1+ (Nybörjare)
  • Spanska A2 (Förkunskaper i spanska)
  • Spanska B1 (Självständigt använda språket)
  • Spanska B2 (Självständigt flytande använda språket)

Språk Caféet

Vi kombinerar traditionell språkundervisning med praktiska moment där du som kursdeltagare får möjlighet att använda dina nya spanska kunskaper på riktigt. Detta sker i det vi kallar Språkcaféer.

Vi utnyttjar det faktum att vi både ger kurser i svenska och i spanska i vårt populära Språk Cafée. Här får svenska kursdeltagare som studerar spanska möta spanska kursdeltagare som studerar svenska för att tillsammans på ett avslappnat sätt konversera på växelvis svenska och spanska.

Kursledaren presenterar ett aktuellt ämne eller ett kulturellt fenomen. Sedan blandas klasserna och så pratar vi halva tiden på svenska och halva tiden på spanska. Här får alla en riktig chans att träna på sina nyvunna kunskaper i en riktig konversation där det alltid finns en handledare med som kan hjälpa till. Detta är också ett ypperligt tillfälle att knyta nya vänskaper med deltagare från de andra kurserna.

När intresse finns gör vi även kulturella resor i närområdet där vi blandar svenska och spanska deltagare. Dessa kan eventuellt innebära en extra kostnad.

Förutsättningar

För att en kurs skall genomföras i en viss nivågrupp måste vi ha minst 5 deltagare.

Varje kurs består i regel av 20 lektionstillfällen a 90 minuter.

Du registrerar dig via Ansökningsformulär till studier vid Svenska Skolan på Costa del Sol där du bland annat väljer den nivågrupp du tror du tillhör.

Inför kursstart skickar skolan en faktura till dig med inbetalningsuppgifter.

Anmälan är bindande när kursen väl startat. Avgiften återbetalas inte om en deltagare beslutar att avbryta påbörjad kurs.

Kursavgiften skall vara betald innan kursens startdatum.

I mån av plats erbjuder vi deltagare att börja i redan påbörjade kurser. Vi fakturerar motsvarande den tid som återstår av kursen.

Pågående kurser:

Spanska A1 Totala nybörjare

Kursen riktar sig till dig som inte har några förkunskaper i spanska.

Kursen startar torsdagen den 27 september 2018 kl.16.00.

Sista lektionstillfället är torsdagen den 21 februari 2019.

Det blir 20 lektionstillfällen a 90 minuter (torsdagar 16:00 - 17:30). Tiderna är preliminära och kan eventuellt senareläggas om så behövs för att deltagarna skall kunna assistera. Var vänlig meddela dina önskemål i samband med registrering.

Avgift: 330 euro + Kurslitteratur 46 Euro "Caminando 1" .


Spanska A1+ Nybörjare med vissa förkunskaper

Kursen riktar sig till dig med vissa förkunskaper i spanska (30 timmar).

Kursen start tisdagen den 25 september 2018 kl.16.00

Sista lektionstillfället är tisdagen den 19 februari 2019.

Det blir 20 lektionstillfällen a 90 minuter (tisdagar 16:00 - 17:30). Tiderna är preliminära och kan eventuellt senareläggas om så behövs för att deltagarna skall kunna assistera. Var vänlig meddela dina önskemål i samband med registrering.

Avgift: 330 euro + Kurslitteratur 46 Euro "Caminando 1"

Kommande kurser:

Spanska A1 fortsättningskurs (VT 2019).

Kursen riktar sig till dig med redan studerar Spanska A1 hos oss under hösten och vintern och vill fortsätta under våren. Vi tar givetvis också emot nya elever med lämpliga förkunskaper i spanska.

Kursen startar vecka 12 och slutar vecka 22.

Det blir 10 lektionstillfällen a 120 minuter. Dag och tid beslutas i samråd med kursdeltagarna för att i möjligaste mån uppfylla allas önskemål.

Avgift: 180 Euro + Kurslitteratur 46 Euro "Caminando 1"


Spanska A1+ fortsättningskurs (VT 2019).

Kursen riktar sig till dig med redan studerar Spanska A1+ hos oss under hösten och vintern och vill fortsätta under våren. Vi tar givetvis också emot nya elever med lämpliga förkunskaper i spanska.

Kursen startar vecka 12 och slutar vecka 22.

Det blir 10 lektionstillfällen a 120 minuter. Dag och tid beslutas i samråd med kursdeltagarna för att i möjligaste mån uppfylla allas önskemål.

Avgift: 180 Euro + Kurslitteratur 46 Euro "Caminando 1"


Spanska A1 Totala nybörjare (HT 2019)

Kursen riktar sig till dig som inte har några förkunskaper i spanska.

Kursen startar vecka 39 (september) och avslutas i februari.

Det blir 20 lektionstillfällen a 90 minuter. Dag och tid beslutas i samråd med kursdeltagarna för att i möjligaste mån uppfylla allas önskemål. Preliminär tid är torsdagar 16:00 - 17:30. Var vänlig meddela dina önskemål om dag och tid i samband med registrering.

Avgift: 330 euro + Kurslitteratur 46 Euro "Caminando 1" .


Spanska A1+ Nybörjare med vissa förkunskaper (HT2019)

Kursen riktar sig till dig med vissa förkunskaper i spanska (30 timmar).

Kursen startar vecka 39 (september) och avslutas i februari.

Det blir 20 lektionstillfällen a 90 minuter. Dag och tid beslutas i samråd med kursdeltagarna för att i möjligaste mån uppfylla allas önskemål. Preliminär tid är tisdagar 16:00 - 17:30. Var vänlig meddela dina önskemål om dag och tid i samband med registrering.

Avgift: 330 euro + Kurslitteratur 46 Euro "Caminando 1" .


Spanska A2 Med förkunskaper i spanska (HT2019)

Kursen riktar sig till dig som har förkunskaper i spanska men fortfarande har svårt att konversera på spanska (30 timmar).

Kursen startar vecka 39 (september) och avslutas i februari.

Det blir 20 lektionstillfällen a 90 minuter. Dag och tid beslutas i samråd med kursdeltagarna för att i möjligaste mån uppfylla allas önskemål. Preliminär tid är måndagar 16:00 - 17:30. Var vänlig meddela dina önskemål om dag och tid i samband med registrering.

Avgift: 330 euro + kostnad för kurslitteratur tillkommer .


Kontakta oss:

Har du frågor om kursen eller registrering kan du alltid skriva till info@skolan.es eller ringa oss på 952 47 50 76.

Kontakta kursledare Violeta Solano direkt: violeta.solano@skolan.es

Vår besöksadress är:

El Colegio Sueco / Svenska Skolan

Avenida Acapulco, 11

ES-29640 FUENGIROLA

Spanien