Kompletterande undervisning i svenska

Allmän information om den Kompletterande undervisningen i svenska läsåret 2019/2020

Ett mycket uppskattat inslag på Svenska skolan är vår så kallade ”hemspråksundervisning” för alla svenska barn och ungdomar mellan 6 och 20 år som går i spanska eller internationella skolor. Den kompletterande undervisningen i svenska förbereder även för Tisus, som är ett behörighetsgivande test i svenska språket. Det är avsett för de elever med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska.

Under det kommande läsåret 2019/2020 har vi lektioner på lördagar med början den 14 september till och med den 6 juni. Med reservation för eventuella ändringar av avgifterna och/eller lektionsdatum.

För de som har anmält sig kommer mer information under V. 35-36.

Kursgrupper

På lördagarna har vi tre åldersblandade grupper.

  • Grupp 1: De allra yngsta eleverna mellan 6 och 8 år har lektion mellan kl. 09.00 – 10.40. 100 minuter.
  • Grupp 2: Det är eleverna mellan 9 och 12 år och den här gruppen har lektion mellan kl.10.45 – 12.25. 100 minuter.
  • Grupp 3: Det är de äldre eleverna mellan 13 och 18 år och de har lektioner mellan kl. 12.30 – 14.10. 100 minuter.

För att kursen ska genomföras måste det vara minst 5 deltagare.

Här kan du läsa om Skolverkets kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Tisus

Den här undervisningen förbereder även för Tisus, som är ett behörighetsgivande test i svenska språket. Tisustestet är avsett för de elever med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska. Information om Tisus

Om det finns minst fem intresserade elever äldre än 18 år, träffas de en eftermiddag måndag till fredag.

Avgifter

Den här verksamheten erhåller statsbidrag från den svenska staten och den redovisas till Skolverket varje år. Därför ställer Skolverket följande två krav:

· En av föräldrarna måste vara svensk medborgare

· Svenska ska vara ett levande språk i hemmet

De som uppfyller ovanstående två krav är behöriga elever.

Om något av ovanstående krav inte skulle uppfyllas men läraren ändå bedömer att eleven skulle kunna följa undervisningen och i mån av plats i gruppen, tillämpas en högre avgift för obehöriga elever. För mer information om detta kontakta undervisande lärare och skolans administration. För information om avgifter se: Skolavgifter 2018/2019

Betalningsalternativ:

- Vid ett tillfälle, när man får fakturan. Kopia på betalt kvitto lämnas till läraren vid första lektionstillfället.

- Vid två tillfällen enligt överenskommelse.

Läromedel och skrivböcker till de olika grupperna ingår men eleverna ska ha egna blyertspennor, sudd, färgpennor, saxar, mappar eller pärmar.

Inskrivningsregler

  • Kursavgiften betalas innan kursens startdatum. När skolan erhållit ansökningshandlingarna skickar skolan en faktura till dig med inbetalningsuppgifter.
  • Kvitto på betald kursavgift visas upp till undervisande lärare vid första lektionstillfället.
  • Anmälan är bindande när kursen väl startat. Avgiften återbetalas inte om en deltagare beslutar att avbryta påbörjad kurs.
  • Fyll i Ansökningsformulär till studier vid Svenska Skolan på Costa del Sol (Fuengirola). Läs gärna "Ansökan om plats på skolan" innan du fyller i ansökningsformuläret.

Har du frågor om kursen eller registrering kan du alltid skriva till info@skolan.es eller ringa oss på 952 47 50 76

Vår besöksadress är:

El Colegio Sueco / Svenska Skolan

Avenida Acapulco, 11

ES-29640 FUENGIROLA

Spanien