Gymnasium

Allmänt

Gymnasiet har idag cirka 130 elever fördelade på fem klasser. Av dessa är många gäststudenter från olika skolor i Sverige som vanligtvis stannar ett år. Vanligast är att man kommer i åk 2, men vi tar emot gäststudenter i samtliga årskurser på gymnasiet. Att ta studenten i Spanien är ett oförglömligt minne för livet. Vi tar emot elever som byter ett gymnasieår i Sverige mot ett gymnasieår på Svenska Skolan i Fuengirola. Du kan söka till oss oavsett vilken skola du går på idag, observera dock att du måste vara behörig till något av våra studieförberedande program (EKEKO, NANAT, SABET, SASAM). Innan du ansöker bör du bekanta dig med vår poängplan så du vet vilka kurser som erbjuds i respektive år.

Vårt gäststudentprogram omfattar såväl undervisning som fritid. Väljer du att söka till vårt gäststudentprogram kommer du att bo i en spansk värdfamilj, läsa spanska samt kursen Humanistisk- & samhällsvetenskaplig specialisering. På vår "HUMHUM-kurs" lär du dig mer om spansk kultur, spanska traditioner samt det spanska samhället. I den ingår även vårt reseprogram som erbjuder ett antal dagsturer till kulturellt och historiskt intressanta och kända platser.

När du studerar som gästelev på Svenska Skolan på Costa del Sol kommer du att bo i värdfamilj i Fuengirola eller i dess direkta närhet. Alla familjers bostäder ligger på gångavstånd från skolan, på ca 2-30 minuters promenad. Vi har noga valt ut värdfamiljerna och relationen mellan dig och din värdfamilj kommer att följas upp kontinuerligt under din studietid. Skolan har en person speciellt anställd för att se till att dialogen mellan dig och din värdfamilj fungerar.

Studierna för gäststudenterna finansieras i regel genom att hemkommunen betalar skolpengen till vår skola (den interkommunala skolpengen). Elevfamiljen betalar för uppehället i värdfamiljen i Spanien. Dessutom tillkommer en extra kostnad för reseprogrammet som ingår i gäststudentprogrammet.

För att trivas, ha kul och klara av studierna hos oss måste du vara stabil, självständig och klara av att bo hemifrån ett helt läsår. Du måste vilja träffa nya vänner och lära dig spanska. Du bör även vara nyfiken, öppen för att saker och ting funderar lite olika mot hemma. Är du dessutom lite äventyrslysten kommer du att ha ett kanonår hos oss. Vänskapen mellan gäststudenterna och skolans övriga elever varar ofta livet ut!

Vill du veta mer om gäststudentverksamheten? Under fliken “Dokument“ hittar du mer information om Gäststudentprogrammet och om hur man anmäler sig online.

Mer information om våra program hittar ni längre ner. För information om vad ett skolår hos oss kostar kan ni läsa mer om under Information till föräldrar.

Ta även kontakt med din hemkommun för att få veta huruvida de beviljar er att ta med skolpengen.

Ansökan till läsåret 2018/2019 sker via vårt digitala ansökningssystem där länken öppnas på den här sidan i december. Vi behandlar inte ansökningar som kommer in i annan form.

Handledning vid ansökningsprocessen hittar du här. Vänligen läs denna samt att du har allt material redo när du ska göra din ansökan. Vi är även tacksamma om du läser igenom detta innan du tar kontakt med oss för eventuell hjälp med ansökningsförfarandet.

Ansökan sker via följande länk:

Ansökan om plats på skolan.

Beslutsprocess och antagning

Svenska skolan i Fuengirola har följande beslutsprocess för ansökan till läsåret 2018/2019

December Ansökan öppnar via länk på Svenska skolan i Fuengirolas hemsida

15 februari Sista dag för ordinarie ansökan till läsåret 2018/2019. Ansökan stänger

v.15 (april) Antagningsbesked skickas ut till samtliga sökande via mail.

26 april Deadline för att tacka ja / nej till eventuell studieplats

27 april: Skolan publicerar kvarstående platser i olika klasser. Sen ansökan öppnar

Början av juni Deadline för att skicka hemkommunens beslut om eventuell skolpeng och underskrivet avtal om skolplats

Slutet av juni Alla elever som söker till årskurs 2 och 3 måste maila ett samlat betygsdokument till lena.cygnel@skolan.es

Början av juli Besked om värdfamiljsplacering och övrig information från skolan via mail till den e-postadress du har uppgett i ansökan

5 september Reservantagning avslutas

Under sommaren måste du göra följande saker själv:

    • Se till att du har ett giltigt pass som räcket tills du är i Sverige nästa gång.
    • Beställa blankett från CSN för gymnasiala utlandsstudier
    • Se över behovet av försäkring (skolan tillhandahåller olycksfallsförsäkring för samtliga elever )
    • Säkerställ att ni har ett giltigt Europeiskt försäkringskort som du tar med dig till Spanien
    • Ta kontakt med tilldelad värdfamilj

Har du frågor som rör din ansökan är du välkommen att kontakta föreningschef Per Hvid Hansen via mail per.hvid-hansen@skolan.es.

Har du frågor om studieplaner, programplaner mm så ber vi dig att kontakta Mattias Kerttu, rektor, mattias.kerttu@skolan.es eller Lena Cygnel, studieplansansvarig, lena.cygnel@skolan.es för mer information.

Ekonomiprogrammet

Oavsett vilket yrke du kommer att ägna dig åt i framtiden är det troligt att du kommer att få ta ekonomiskt ansvar. Företagen decentraliseras och det innebär att många utför arbetsuppgifter som du lär dig när du läser företagsekonomi.

I företagsekonomi utvecklar vi förmågan att påverka beslut som är viktiga för företag, för samhället och för dig själv. På ekonomi-programmet kommer du att utveckla de kunskaper i entreprenörskap som krävs för att starta och driva ett eget företag. Du kommer att utveckla din egen förmåga att ta initiativ och ansvar.

I kurserna strävar vi efter att variera arbetssätten, något som gör lektionerna roligare!

Poängplan för EKEKO

Naturvetenskapsprogrammet

Om Du gillar utmaningar och variation kommer Du att trivas på det naturvetenskapliga programmet. Här studerar Du matematik och de naturvetenskapliga ämnena fysik, kemi och biologi. Du får lära Dig att beskriva världen på ett naturvetenskapligt sätt, experimentera, lösa problem och förhoppningsvis uppleva världen på ett nytt sätt.

Hos oss finns relativt små undervisningsgrupper, engagerade lärare och intresserade elever vilket möjliggör effektiva och lärorika studier.

På Naturvetenskapsprogrammet läser man inriktning Naturvetenskap. Detta innebär att alla elever på NA läser Fysik 2, Kemi 2 och Biologi 2 och matematik 4.

Under individuellt val kan man bland annat välja Ma 5.

Poängplan för NANAT

Samhällsprogrammet

Valet och utbudet av kurser är stort för att vara en så pass liten skola, men tyngdpunkten ligger naturligtvis inom det samhällsvetenskapliga området. Så långt det går ges möjlighet för eleven att själv utforma sin utbildning genom att kombinera de kurser som erbjuds. På så vis kan eleven skräddarsy sin egen utbildning. För att se exakt vad vi erbjuder kan du gå in på länken för respektive program.

På det samhällsvetenskapliga programmet lär du dig analysera samhället historiskt, ekonomiskt och socialt. Dessutom lär du dig granska informationen på ett kritiskt sätt innan den blir kunskap. Källkritik genomsyrar utbildningen och lär dig att sovra.

Vi erbjuder två inriktningar på programmet, den samhällsvetenskapliga inriktningen samt beteendevetenskaplig inriktning.

Poängplan för SABET

Poängplan för SASA