Gymnasium

Allmänt

Gymnasiet har i dag cirka 120 elever fördelade på fem klasser. Av dessa är många gäststudenter från olika skolor i Sverige som vanligtvis stannar ett år. Vanligast är att man kommer i åk 2, men vi tar emot gäststudenter i samtliga årskurser på gymnasiet. Att ta studenten i Spanien är ett oförglömligt minne för livet.

Vi arbetar gemensamt i arbetslag vars viktigaste uppgift är att sätta eleven i fokus. Med skolans schemaupplägg kan vi ge en unik möjlighet att få extra hjälp samtidigt som vi garanterar handledning och lärarledd undervisning på alla lektioner. Vi erbjuder Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammmet och Samhällsprogrammet.

SYV

För tillfället står vi utan SYV tjänst, så har du frågor kring programplaner mm så ber vi dig att kontakta Lena lena.cygnel@skolan.es eller Mattias mattias.kerttu@skolan.es för mer information.

Ekonomiprogrammet

Oavsett vilket yrke du kommer att ägna dig åt i framtiden är det troligt att du kommer att få ta ekonomiskt ansvar. Företagen decentraliseras och det innebär att många utför arbetsuppgifter som du lär dig när du läser företagsekonomi.

I företagsekonomi utvecklar vi förmågan att påverka beslut som är viktiga för företag, för samhället och för dig själv. På ekonomi-programmet kommer du att utveckla de kunskaper i entreprenörskap som krävs för att starta och driva ett eget företag. Du kommer att utveckla din egen förmåga att ta initiativ och ansvar.

I kurserna strävar vi efter att variera arbetssätten, något som gör lektionerna roligare!

Poängplan för programmet


Naturvetenskapsprogrammet

Om Du gillar utmaningar och variation kommer Du att trivas på det naturvetenskapliga programmet. Här studerar Du matematik och de naturvetenskapliga ämnena fysik, kemi och biologi. Du får lära Dig att beskriva världen på ett naturvetenskapligt sätt, experimentera, lösa problem och förhoppningsvis uppleva världen på ett nytt sätt.

Hos oss finns relativt små undervisningsgrupper, engagerade lärare och intresserade elever vilket möjliggör effektiva och lärorika studier.

På Naturvetenskapsprogrammet läser man inriktning Naturvetenskap. Detta innebär att alla elever på NA läser Fysik 2, Kemi 2 och Biologi 2 och matematik 4.

Under individuellt val kan man bland annat välja Ma 5.

Poängplan för programmet


Samhällsprogrammet

Valet och utbudet av kurser är stort för att vara en så pass liten skola, men tyngdpunkten ligger naturligtvis inom det samhällsvetenskapliga området. Så långt det går ges möjlighet för eleven att själv utforma sin utbildning genom att kombinera de kurser som erbjuds. På så vis kan eleven skräddarsy sin egen utbildning. För att se exakt vad vi erbjuder kan du gå in på länken för respektive program.

På det samhällsvetenskapliga programmet lär du dig analysera samhället historiskt, ekonomiskt och socialt. Dessutom lär du dig granska informationen på ett kritiskt sätt innan den blir kunskap. Källkritik genomsyrar utbildningen och lär dig att sovra.

Vi erbjuder två inriktningar på programmet, den samhällsvetenskapliga inriktningen samt beteendevetenskaplig inriktning.

Poängplan för SABE

Poängplan för SASA