Grundskola

Allmänt

Vi har ca 135 elever i grundskolans förskoleklass och nio årskurser. Undervisningen följer svensk läroplan, timplan, och svenska kursplaner.

Spanska, som eleverna läser 2 timmar i veckan, är obligatoriskt under hela skolgången. Dessutom arbetar vi för att eleverna ska få kunskap om, och förståelse för Spanien och dess kultur, samhällsliv och historia.

Vi strävar efter en individualiserad undervisning då vi tror att eleverna lär sig

om de får rätt kunskap vid rätt tillfälle. Ett viktigt verktyg för individualisering är IUP (individuell utvecklingsplan), dvs en dokumentation av vad eleverna har lärt sig, lär sig och kommer att lära sig. IUP´n är individuell för varje elev och ett verktyg som alla elever i grundskolan har. Det ger oss och eleverna en röd tråd genom skolan och är en nödvändig dokumentation för eleven då det är dags att byta skolform eller skola.

Lärarna arbetar i arbetslag för att säkerställa samsyn, samarbete och flexibilitet vilket är viktigt i en modern skola. Vi har inget renodlat klasslärarsystem utan försöker använda våra lärares olika kunskap på bästa sätt. Alla elever har en mentor.

Organisation och arbetssätt

Förskoleklass till och med årskurs 5.

Idag finns det ca 70 elever fördelade i tre klasser, F-1, åk 2, åk 3, åk 4 och åk 5.

De ämnen som finns för våra elever i grundskolan är svenska, matematik, engelska, spanska, SO, NO, musik, slöjd, bild samt idrott. Vi lägger vikt vid att eleverna ska lära sig av vår omvärld. Vi arbetar ämnesintegrerat, vilket innebär att olika ämnen blandas i ett tema. Vi blandar olika metoder och material, böcker, datorer, drama, musik och samtal. Det är den genomtänkta metodiska blandningen som gör vår svenska skola framgångsrik.

Skoltiden är 9.00 – 15.00 för alla våra elever, inklusive förskolan upp till årskurs 5.

Årskurs 6 till årskurs 9.

Eleverna i åk 6-9 är fördelade på 4 klasser. Det går ca 70 elever i årskurs 6-9. Vi arbetar gemensamt i ett arbetslag vars viktigaste uppgift är att sätta eleverna i fokus.

Vi jobbar också för att öka ämnesintegrationen och få in mer tematiska studier liksom en ökad individualisering.

Hemkunskap läser vi koncentrerat under en termin. Även här försöker vi koppla ihop den svenska matkulturen med den spanska. Skoldagen är mellan 9.00 och ca 15.30.

Pedagogik & arbetssätt

Vi arbetar medvetet med den sociala träningen. Vi använder olika övningar och vi tar upp eventuella händelser till diskussion. Det sociala samspelet är en allt viktigare del av skolans alla moment.

Vi ser till att alla våra elever tränas i att ta eget ansvar. Det kan för de allra yngsta bestå av att komma ihåg att ta med sig en frukt till skolan.

Alla våra elever äter skollunch varje dag. För våra yngre elever använder vi lunchen pedagogiskt. Där finns möjlighet till goda samtal samt till att träna det viktiga bordsskicket.

Från och med år 4 finns Elevens val på schemat. Det kan förekomma variationer i erbjudandet beroende av intresse och tillgänglighet på behöriga lärare.

Alla elever som har svenska som ett levande språk är välkomna till oss.

Timplan: För grundskolan finns det en timplan med en garanterad undervisningstid för varje årskurs. Skolans timplan kan laddas ner här.

Läroplaner: Vi arbetar efter de svenska läroplanerna och kursplanerna.

Utflykter: Varje år genomför vi ett antal utflykter till olika ställen. Det kan vara till Fuengirola zoo, krokodilparken, stranden, orientering, Sierra Nevada, Malaga, museer.