Grundskola

Allmänt

Vi har ca 135 elever i grundskolans förskoleklass och nio årskurser. Undervisningen följer svensk läroplan, timplan, och svenska kursplaner med extra betoning på kärnämnena och Idrott och hälsa.

Spanska, som eleverna läser 2 timmar i veckan, är obligatoriskt under hela skolgången. Dessutom arbetar vi för att eleverna ska få kunskap om, och förståelse för Spanien och dess kultur, samhällsliv och historia.

Vi strävar efter en individualiserad undervisning då vi tror att eleverna lär sig mer om de får rätt kunskap vid rätt tillfälle. Vi arbetar åldersintegrerat i hela grundskolan. Vi anser att det på vår skola är ett av många utmärkta verktyg för individualisering.

Ett annat viktigt verktyg för individualisering är IUP (individuell utvecklingsplan), dvs en dokumentation av vad eleverna har lärt sig, lär sig och kommer att lära sig framåt i tiden. IUP´n är naturligtvis individuell för varje elev och ett verktyg som alla elever i grundskolan har. Det ger oss och eleverna en röd tråd genom skolan och är en nödvändig dokumentation för eleven då det är dags att byta skolform eller skola.

Lärarna arbetar i arbetslag för att säkerställa samsyn, samarbete och flexibilitet vilket är oerhört viktigt i en modern skola. Vi har inget renodlat klasslärarsystem utan försöker använda våra lärares olika kunskap på bästa sätt. Alla elever har en mentor.


Organisation och arbetssätt

Förskoleklass till och med årskurs 5.

Våra 6-åringar går delvis tillsammans med förskolan. De arbetar utifrån sina egna förutsättningar med det som de behöver utveckla. Idag finns det ca 70 elever fördelade i tre klasser, F-1, Åk 2, Åk 3-4 och åk 5.

De ämnen som finns för våra elever i grundskolan är svenska, matematik, engelska, spanska, SO, NO, musik, slöjd, bild samt idrott. Vi lägger stor vikt vid att eleverna ska lära sig av vår omvärld. Elever i svenska skolor är i allmänhet mycket allmänbildade. Vi vill gärna arbeta ämnesintegrerat, vilket innebär att olika ämnen blandas i ett tema. Vi blandar olika metoder och material. Ena dagen kan innebära mycket arbete i olika böcker, andra dagar är det datorer eller drama som används. Det är den genomtänkta metodiska blandningen som gör vår svenska skola så framgångsrik.

Skoltiden är 9.00 – 15.00 för alla våra elever, inklusive förskolan upp till årskurs 5.

Skolår 6-9

Eleverna i åk 6-9 är fördelade på 4 klasser. Det går ca 65 elever i årskurs 6-9. Vi arbetar gemensamt i ett arbetslag vars viktigaste uppgift är att sätta eleverna i fokus.

Vi jobbar också för att öka ämnesintegrationen och få in mer tematiska studier liksom en ökad individualisering.


Hemkunskap läser vi koncentrerat under en termin. Även här försöker vi koppla ihop den svenska matkulturen med den spanska. Skoldagen är mellan 9.00 och ca 15.30.

Pedagogik & arbetssätt

Vi arbetar hela tiden medvetet med den sociala träningen. Vi använder olika förebyggande övningar, men vi tar även upp alla eventuella händelser till diskussion. Det sociala samspelet blir en allt viktigare del av skolans alla moment. Många av våra barn träffar bara andra barn i skolan.

Vi ser till att alla våra elever tränas i att ta eget ansvar, t.ex. för sina studier. Att ta ansvar är svårt, men väldigt viktigt. Därför tränar vi även de allra yngsta på förskolan i att ta ansvar för olika saker. Det kan bestå av en så enkel sak som att komma ihåg att ta med sig en frukt till skolan.

Alla våra elever äter skollunch varje dag. För våra yngre elever använder vi även lunchen pedagogiskt. Där finns möjlighet till goda samtal samt till att träna det viktiga bordsskicket, med både kniv och gaffel.

Från och med År 4 finns Elevens val på schemat. Vi erbjuder bla, idrott, bild, musik, franska tyska och spansk konversation. Det kan förekomma variationer i erbjudandet beroende av intresse och tillgänglighet på behöriga lärare.

I mån av plats tar vi emot elever när som helst under terminerna. Alla elever som har svenska som ett levande språk är välkomna till oss.

Timplan: För grundskolan ska det finnas en timplan med en garanterad undervisningstid för varje årskurs. Skolans timplan kan laddas ner här.

Läroplaner: Vi arbetar efter de svenska läroplanerna och kursplanerna.

Utflykter: Varje år genomför vi ett antal utflykter till olika ställen. Det kan t.ex. vara till Fuengirola zoo, krokodilparken, stranden, orientering, Sierra Nevada, Malaga, museer.

Svenska traditioner: En viktig del av den svenska skolan utomlands är att ta vara på våra svenska traditioner. Vi firar givetvis lucia, jul, nyår, påsk, valborg och svenska nationaldagen på det allra ”svenskaste viset”.

Vi tar även vara på vår svenska sångskatt genom att ha ”Storsjung” med alla eleverna på F-6. Då samlas alla för att sjunga inövade sånger tillsammans. Det är en häftig känsla och upplevelse.

Spanska traditioner: Men eftersom vi bor i Spanien så vill vi givetvis ge våra elever alla underbara spanska traditioner också. Därför firar även vi t.ex. ferian, los Reyes, den spanska påsken och Día de Andalucia.

Föräldrarna: Precis som på en skola i Sverige så kan våra föräldrar, i samråd med personalen, besöka vår skola när de vill. Det finns mycket annat som vi inbjuder våra föräldrar till. Det är att vara med på olika utflykter som t.ex. den årliga skidresan till Sierra Nevada.

Vi har föräldramöten varje termin. På utvecklingssamtalen pratar vi om elevernas utveckling socialt och i de olika skolämnena.

Varje år har vi stora marknader vid jul och valborg. Till detta tillkommer att vi firar vår nationaldag tillsammans.

Våra upprops- och examensdagar är stora högtidligheter som känns mycket viktiga.