Gäststudent

Allmänt

Välkommen att vara gäststudent på vår skola under ett år!

Svenska Skolan på Costa del Sol tar varje år emot 60-80 gymnasieelever från Sverige. Här erbjuds eleverna läsa ett av sina gymnasieår på vår skola.

Vårt gäststudentsprogram omfattar såväl undervisning som fritid. Väljer du att söka till vårt gäststudentsprogram kommer du att bo i en spansk värdfamilj, läsa spanska samt kursen Humanistisk- & samhällsvetenskaplig specialisering. På vår "HUMHUM-kurs" lär du dig mer om spansk kultur, spanska traditioner samt det spanska samhället. I den ingår även vårt reseprogram som erbjuder ett antal dagsturer till kulturellt och historiskt intressanta och kända platser.

När du studerar på Svenska Skolan på Costa del Sol kommer du att bo i värdfamilj i Fuengirola eller i dess direkta närhet. Alla familjers bostäder ligger på gångavstånd från skolan, på ca 2-30 minuters promenad. Vi har noga valt ut värdfamiljerna och relationen mellan dig och din värdfamilj kommer att följas upp kontinuerligt under din studietid. Skolan har en person speciellt anställd för att se till att dialogen mellan dig och din värdfamilj fungerar.

Att vara gäststudent i Spanien ett år är ett mycket populärt alternativ med många sökande. Studierna för gäststudenterna finasieras i regel genom att hemkommunen betala skolpengen till vår skola (den interkommunala skolpengen). Elevfamiljen betalar för uppehället i värdfamiljen i Spanien. Dessutom tillkommer en extra kostnad för reseprogrammet som ingår i gäststudentprogrammet.

Vi kan för närvarande erbjuda tre program på gymnasiet. Det Samhällsventenskapliga, det Naturvetenskapliga och det Ekonomiska.

För att trivas, ha kul och klara av studierna hos oss måste du vara stabil, självständig och klara av att bo hemifrån ett helt läsår. Du måste vilja träffa nya vänner och lära dig spanska. Du bör även vara nyfiken, öppen för att saker och ting funderar lite olika mot hemma. Är du dessutom lite äventyrslysten kommer du att ha ett kanonår hos oss. Vänskapen mellan gäststudenterna och skolans övriga elever varar ofta livet ut!

Du är i första hand här för att studera och kommer att läsa ca 850 poäng under året. Du har en utmärkt möjlighet att läsa mycket spanska. Du får en egen individuell studieplan så att du får de kurser du behöver så långt detta är schemamässigt möjligt.

Vill du veta mer om gäststudentverksamheten? Under fliken “Dokument“. Här hittar du mer information om Gäststudentprogrammet och om hur man anmäler sig online.