Gästelevprogrammet

Allmänt

Svenska Skolan på Costa del Sol tar varje år emot 60-80 gymnasieelever från Sverige. Här erbjuds eleverna läsa ett av sina gymnasieår på vår skola. För de allra flesta elever blir det ett oförglömligt år där de skapar vänner för livet, samtidigt som de får en fantastisk erfarenhet av att bo och leva i en ny kultur. Tillsammans med skolan i Sverige säkerställer vi att elevernas programval fungerar över de tre gymnasieåren.

Vårt gästelevprogram omfattar såväl undervisning som fritid. Väljer du att söka till vårt gästelevprogram kommer du att bo i en spansk värdfamilj, läsa spanska samt kursen Humanistisk- & samhällsvetenskaplig specialisering (HUMHUM). På vår "HUMHUM-kurs" lär du dig mer om spansk kultur, spanska traditioner samt det spanska samhället. I den ingår även vårt reseprogram som erbjuder ett antal dagsturer till kulturellt och historiskt intressanta och kända platser.

Under året då studerar på Svenska Skolan på Costa del Sol kommer du att bo i spansk värdfamilj i Fuengirola eller i dess direkta närhet. Alla familjers bostäder ligger på gångavstånd från skolan, på ca 2-30 minuters promenad. Vi har noga valt ut värdfamiljerna och relationen mellan dig och din värdfamilj kommer att följas upp kontinuerligt under din studietid. Skolan har en person speciellt anställd för att se till att dialogen mellan dig och din värdfamilj fungerar.

Vi kan för närvarande erbjuda tre program på gymnasiet. Det Samhällsventenskapliga, det Naturvetenskapliga och det Ekonomiska.

För att trivas, ha kul och klara av studierna hos oss måste du vara stabil, självständig och klara av att bo hemifrån ett helt läsår. Du måste vilja träffa nya vänner och lära dig spanska. Du bör även vara nyfiken, öppen för att saker och ting funderar lite olika mot hemma. Är du dessutom lite äventyrslysten kommer du att ha ett kanonår hos oss. Vänskapen mellan gästeleverna och skolans övriga elever varar ofta livet ut!

Du är i första hand här för att studera och kommer att läsa ca 850 poäng under året. Du har en utmärkt möjlighet att läsa mycket spanska. Du får en egen individuell studieplan så att du får de kurser du behöver så långt detta är schemamässigt möjligt.

Vill du veta mer om gäststelevprogrammet? Under fliken “Dokument“ hittar du mer information om Gästelevprogrammet och om hur man anmäler sig online.

Läs gärna mer om vårt gymnasium på fliken “Gymnasiet”.

Finansiering av verksamheten.

Svenska Skolan på Costa del Sol är en privatskola i Spanien.

Att vara gästelev i Spanien ett år är ett mycket populärt alternativ med många sökande. Studierna för gästseleverna finansieras i regel genom att hemkommunen betala skolpengen till vår skola (den interkommunala skolpengen). Eventuell mellanskillnad mellan vad hemkommunen erbjuder och skolans avgift för gästeleven faktureras elevens vårdnadshavare. Vårdnadshavaren betalar för uppehället i värdfamiljen i Spanien.