Förskolan

Allmänt

Förskolan har idag cirka 20 elever i åldrarna tre till fem år. Alla eleverna delar på ett klassrum.

Arbetslaget för förskolan består av 2 personer.

Skoldagen startar kl 9:00 och slutar 15:00. Mindre variationer kan förekomma av schematekniska skäl.

Godkända av Junta de Andalucia

Svenska Skolan på Costa del Sol är även godkända av Junta de Andalucia och vi granskas av skolinspektionen i Malaga. De spanska myndigheterna kontrollerar den pedagogiska verksamheten.

Studieplan och pedagogik

På förskolan tar vi emot elever i åldrarna tre till fem år.

På förskolan arbetar en spansktalande lärare och en svensktalande barnsköterska. Alla barnen får vänja sig vid att tala både svenska och spanska på vår förskola. Arbetet är baserat på svensk läroplan och svensk förskolepedagogik med leken som grogrund och mycket utomhuslek.

Förskolan arbetar pedagogiskt med olika teman. Vi är utomhus långa stunder varje dag, och vi gör mindre utflykter i närområdet varje vecka (till stranden och olika lekparker).

På förskolan arbetar vi mycket med praktiska moment. Det kan vara bakning, målning, rörelse eller pyssel. Men vi har även mycket musik, språkträning (svenska och spanska) och en mängd andra saker. Genom lek lär sig barnen mycket samtidigt som de får träna socialt samspel, turtagning, språk, finmotorik och grovmotorik.

Finansiering av verksamheten

Svenska Skolan på Costa del Sol är en privatskola i Spanien. Förskolan erhåller inga statsbidrag. Verksamheten finansieras via skolavgifter som faktureras respektive vårdnadshavare varje termin.

För mer information om skolavgifter för läsåret 2020/2021 klicka här!