Förskola

Förskolan: från 3 till 5 år

På förskolan finns barn i åldrarna 3 och 5 år. Idag arbetar där en heltidsanställd spansktalande lärare och en svensktalande barnsköterska. Alla barnen får vänja sig vid att tala både svenska och spanska på vår förskola. Arbetet är baserat på svensk läroplan och svensk förskolepedagogik med leken som grogrund och mycket utomhuslek. Alla elever från förskolan till gymnasiet undervisas i spanska vid flera tillfällen varje vecka d.v.s. minst 120min/vecka.

Genom lek lär sig barnen otroligt många saker. Några exempel på det är: socialt samspel, turtagning, språk, finmotorik, grovmotorik.

Förskolan arbetar pedagogiskt med olika teman. Vi är utomhus långa stunder varje dag, och vi gör mindre utflykter i närområdet varje vecka (till stranden och olika lekparker).

På förskolan arbetar vi mycket med praktiska moment. Det kan vara bakning, målning, rörelse eller pyssel. Men vi har även mycket musik, språkträning (svenska och spanska) och en mängd andra saker.

Förskolans tider är 9.00 – 15.00.

Under läsåret 2017/2018 kommer vi att ha ca 20 elever på förskolan.