Eftermiddags verksamhet

Eftermiddagsverksamhet.

Inför läsåret 2019/2020 försöker vi starta upp en meningsfull och pedagogisk eftermiddagsverksamhet för de yngre eleverna eftersom flera av er medlemmar som efterfrågats en strukturerad eftermiddagsaktivitet för de yngsta på skolan.

Förutsättningarna är följande:

För att starta verksamheten krävs att 25 elever har anmälts för hela höstterminen. Kostnaden per elev och termin är 480€. Om intresset blir mindre än 25 elever kommer inte verksamheten att starta och medlemmar som redan betalt återbetalas i sin helhet.

Provverksamheten blir enligt följande:

 • Tid: Skoldagar 15:00-17:00
 • Startdatum: November 2019 eller så snart vi fått ihop tillräckligt antal elever
 • Elever i åldrarna: Alla åldrar välkomna upp till och med årskurs 6.
 • Avgift: 480€ per barn och termin.

Eleverna som önskar gå på eftermiddagsverksamheten blir hämtade av fritidsledaren som kommer att samla eleverna för ett mellanmål i matsalen. Efter mellanmålet kommer olika aktiviteter att erbjudas. Följande aktiviteter föreslagna:

 • hjälp med läxläsning
 • extra spanska
 • extra svenska
 • pyssel
 • musik
 • sport
 • dans
 • organiserade lekar.

Det är inte säkert att vi kommer att kunna erbjuda alla aktiviteter från start.

Anmäl dig här:

Anmäl ditt intresse genom att klicka här och fylla i formuläret