Skolavgifter 2017/2018

Skolavgifter 2017/2018

Årsavgifter för BEHÖRIGA elever läsåret 2017/2018

Årskurs F-5 4.401,00€ *

Årskurs 6-9 4.555,00€ *

Gymnasiet 5.015,00€ *

Årsavgifter för OBEHÖRIGA elever läsåret 2017/2018

Förskola(3-5 år) 5.066,00€ *

Årskurs F-5 5.456,00€ *

Årskurs 6-9 5.670,00€ *

Gymnasiet 6.154,00€ *

Årsavgifter Kompletterande svenska BEHÖRIGA elever läsåret 2017/2018

Elever 6-8 år 435,00€

Elever 9-12 år 495,00€

Elever 13-18 år 500,00€

Årsavgifter Kompletterande svenska OBEHÖRIGA elever läsåret 2017/2018

Elever 6-8 år 500,00€

Elever 9-12 år 580,00€

Elever 13-18 år 590,00€

Årsavgifter kvälls- och eftermiddags kurser för vuxna läsåret 2017/2018:

Spanska 360,00€

Svenska A1 360,00€

Svenska A1 + 360,00€

Svenska A2/B1 490,00€

Övriga avgifter läsåret 2017/2018:

Medlemskap: 50,00€ per familj och år

Inskrivningsavgift : 500,00€ per familj (engångsavgift)

Fritidsverksamhet: 960,00€ per barn och år **

Förseningsavgift: 25,00€ per faktura.

Särskild prövning: 250,00€ per ämne

Banner hemsida: 350,00€ per år

Rabatter:

Rabatt på skolavgift 3e barnet: 25%

Rabatt på skolavgift 4e barnet: 50%

Övrig information

* I årsavgiften ingår skollunch och läromedel.

** Fritidsverksamheten startar endast upp om tillräckligt många anmäler sig.

Årsavgiften faktureras som två terminsavgifter (hösttermin 50%, vårtermin 50%).

Avgiften för höstterminen skall vara betald senast den sista juli.

Avgiften för vårterminen skall vara betald senast den sista januari.

Om ingen betalning erhålls trots påminnelse avstängs berörd elev.

Alla nya elever faktureras som obehöriga tills dess att beslut erhålls från skolverket. Efter beslut om behörighet krediteras eleven om vid nästa betalningstillfälle om skolan erhållit statsbidrag för eleven.

På föreningsstämman den 18 maj 2017 fastställdes ovanstående avgifter för läsåret 2017/2018.

Bankuppgifter

Kontohavare: Asociación Sueca de Enseñanza de la Costa del Sol

Bank: BANKINTER, Avda Ramon y Cajal 9, 29640 Fuengirola

IBAN: ES86 0128 0796 1901 0050 2722

SWIFT: BKBKESMM