Spanska och svenska skolsystemet

Det spanska skolsystemet skiljer sig en hel del från det svenska. Vi har gjort nedastående tabell för att du skall kunna se vilka av de spanska årskurserna som hör ihop med de svenska.

EP: Educación Primaria

ESO: Educación Secundaria Obligatoria

Spanskt system Ålder Svenskt system Ålder

Educación Infantil Förskola

1 º EP . 6 år 1:a klass grundskolan 7 år

2 º EP 7 år 2:a klass grundskolan 8 år

3 º EP 8 år 3:e klass grundskolan 9 år

4 º EP 9 år 4:e klass grundskolan 10 år

5 º EP 10 år 5:e klass grundskolan 11 år

6 º EP 11 år 6:e klass grundskolan 12 år

1 º ESO 12 år 7:e klass grundskolan 13 år

2 º ESO 13 år 8:e klass grundskolan 14 år

3 º ESO 14 år 9:e klass grundskolan 15 år

4 º ESO 15 år Gymnasiet I 16 år

1 º Bachillerato 16 år Gymnasiet II 17 år

2 º Bachillerato 17 år Gymnasiet III 18 år