Skolans Personal

Lärarkåren:

Yolanda Calderon Diaz

Mentor Förskolan - Spanska

yolanda.calderon@skolan.es

Rebecca Tengvall

Förskolan - Svenska

rebecca.tengvall@skolan.es

Katarina Pournasiri

Mentor Förskoleklassen

katarina.pournasiri@skolan.es

Caroline Friman

Mentor Årskurs 1-3

caroline.friman@skolan.es

Iris Bäck

Mentor Årskurs 3

iris.back@skolan.es

Anki Ehnsiö

Mentor Årskurs 4

Ämneslärare: En, Sv, Ma, So, Bild

anki.ehnsio@skolan.es

Alba Ruiz Miñan

Mentor Åk 5

Ämneslärare: No

alba.ruiz@skolan.es

Helen Björk

Mentor Årskurs 6

Ämneslärare: Sv, So, IdH

helen.bjork@skolan.es

Kristin Andersson

Mentor Årskurs 7

Ämneslärare: Ma, NO, En, Hkk, Kör

kristin.andersson@skolan.es

Vanessa Segura

Mentor Åk 8

Ämneslärare: Id, En

vanessa.segura@skolan.es

Anina Björkqvist

Mentor Åk 9

Ämneslärare: Sv, So

anina.bjorkqvist@skolan.es

Gabriel Gutiérrez Escalona

Ämneslärare: Ma, Bi, Fy, Ke, Schemaansvarig

gabriel.gutierrez@skolan.es

Monica Haglund

Ämneslärare: Bild, Textilslöjd

monica.haglund@skolan.es

Kerstin Ärlemalm

Ämneslärare: Sp, SvA, Kompl. Sv, Vux kurser

kerstin.arlemalm@skolan.es

Jeanette Jiménez

Specialpedagog

Ämneslärare: Musik

jeanette.jimenez@skolan.es

Joakim Senerby

Mentor Gy 2 Ek.

Ämneslärare: Musik, Eng

joakim.sennerby@skolan.es

Ronny Karlsson

Mentor Gy 2 Ek.

Ämneslärare: Ma, Slöjd

ronny.karlsson@skolan.es

Katarina Thollander

Mentor Gy 3

Ämneslärare: Sv, Re, Soc

katarina.thollander@skolan.es

Cédric Cano

Mentor Gy 2 Na

Ämneslärare: Ma, Fy

cedric.cano@skolan.es

Susanne Wilbe

Mentor Gy 1

Ämneslärare: Bi, Ke, Nk

susanne.wilbe@skolan.es

Hanna Montero Johansson

Mentor Gy 2 Sa

Ämneslärare: Sa, Hi

hanna.montero@skolan.es

Birgitta Larsson

Mentor Gy 2 Sa

Ämneslärare: En, Sp

birgitta.larsson@skolan.es

Vakant

Mentor Gy 2 Na

Ämneslärare: Ps, Sv, Retorik, Fi, Ped.kom, Gy-arb


Elvira Herrador Quero

Directora Téncica

Ämnslärare: Sp.

elvira.herrador@skolan.es

Lena Cygnel

Mentor Gy 1

Ämneslärare: Ge, Sp, Studieplanering

lena.cygnel@skolan.es

Silvia Fernandez Meilan

Ämneslärare: Sp

silvia.fernandez@skolan.es

Manfred Karner

Mentor Gy 3

Ämneslärare: Ek, Privjur, Led

manfred.karner@skolan.es

Skolledning, Administration och Elevhälsa

Per Hvid-Hansen

Föreningschef

per.hvid-hansen@skolan.es

Mattias Kerttu

Rektor

mattias.kerttu@skolan.es

Elvira Herrador Quero

Directora Téncica

elvira.herrador@skolan.es

Karina Cabello

Admimistratör

karina.cabello@skolan.es

Desirée Le Grand Ask

Kurator

desiree.legrand-ask@skolan.es

Lizette Nilsson

Gästelevskoordinator

lizette.nilsson@skolan.es

Cathrine Andrée

Sjuksköterska

cathrine.andree@skolan.es

Skolkök och Lokalvård

Javier Valverde

Kökschef

javier.valverde@skolan.es

Lars Hedin

Kock

lars.hedin@skolan.es

Teresa Jurado Alcala

Kök

Michel Rivera

Vaktmästare/Lokalv.

michel.rivera@skolan.es

Francisca Rodriguez Palomares

Lokalvårdare

Carmen Jimenez Rodriguez

Lokalvårdare