Skolans Personal

Lärarkåren:

Birgitta Romero

Mentor Förskolan - Svenska

birgitta.romero@skolan.es

Yolanda Calderon Diaz

Mentor Förskolan - Spanska

yolanda.calderon@skolan.es

Katarina Pournasiri

Mentor Förskoleklassen - Årskurs 1

katarina.pournasiri@skolan.es

Caroline Friman

Mentor Årskurs 2-3

caroline.friman@skolan.es

Helen Björk

Mentor Årskurs 4

Ämneslärare: Sv, En, So, No, IdH

helen.bjork@skolan.es

Anki Ehnsiö

Mentor Årskurs 5

Ämneslärare: En, Sv, Ma

anki.ehnsio@skolan.es

Iris Bäck

Resurs F-3

iris.back@skolan.es

Kristin Andersson

Mentor Årskurs 6

Ämneslärare: Ma, NO, Tk

kristin.andersson@skolan.es

Jenny Rodriguez-Mickelsson

Mentor Åk 7

Ämneslärare: Sv, SO

jenny.rodriguez-mickelsson@skolan.es

Lena Cygnel

Mentor Årskurs 8

Ämneslärare: En, Ge, Sp

lena.cygnel@skolan.es

Joakim Senerby

Mentor Årskurs 8

Ämneslärare: Musik

joakim.sennerby@skolan.es

Gabriel Gutiérrez Escalona

Mentor Årskurs 9

Ämneslärare: Ma, Bi, Fy, Ke

gabriel.gutierrez@skolan.es

Monica Haglund

Ämneslärare: Bild, Hk, Syslöjd

monica.haglund@skolan.es

Jeanette Jiménez

Ämneslärare: Musik, Specialpedagog

jeanette.jimenez@skolan.es

Kerstin Ärlemalm

Ämneslärare: Sp, SvA, Kompl. Sv, Vux kurser

kerstin.arlemalm@skolan.es

Teresa Porras

Specialresurs Grundskolan

Ignacio Rodriguez

Ämneslärare: Slöjd

ignacio.rodriguez@skolan.es

Andreas Holmberg

Mentor Gymnasiet 1

Ämneslärare: Bi, Ke, Nk

andreas.holmberg@skolan.es

Cecilia Holmberg

Mentor Gymnasiet 1

Ämneslärare: Komunikation, Psykologi, Sociologi

cecilia.holmberg@skolan.es

Katarina Thollander

Mentor Gumnasiet Ek2

Ämneslärare: Sv, Re

katarina.thollander@skolan.es

Cédric Cano

Mentor Gymnasiet NA2

Ämneslärare: Ma, Fy

cedric.cano@skolan.es

Niklas Persson

Mentor Gymnasiet NA2

Ämneslärare: Sv, Hi, Sa

niklas.persson@skolan.es

Birgitta Larsson

Mentor Gymnasiet SA2

Ämneslärare: En, Sp

birgitta.larsson@skolan.es

Emma Jönsson

Mentor Gymnasiet Ek2

Ämneslärare: Ma, IdH

emma.jönsson@skolan.es

Ronny Karlsson

Mentor Gymnasiet 3

Ämneslärare: Ma, Slöjd

ronny.karlsson@skolan.es

Silvia Fernandez Meilan

Ämneslärare: Sp

silvia.fernandez@skolan.es

Elvira Herrador Quero

Directora Téncica

Ämnslärare: Sp.

elvira.herrador@skolan.es

Manfred Karner

Ämneslärare: Ek, Privjur, Led

manfred.karner@skolan.es

Skolledning, Administration och Elevhälsa

Per Hvid-Hansen

Föreningschef

per.hvid-hansen@skolan.es

Mattias Kerttu

Rektor

mattias.kerttu@skolan.es

Jonny Backman

Bitr. rektor

jonny.backman@skolan.es

Elvira Herrador Quero

Directora Téncica

elvira.herrador@skolan.es

Karina Cabello

Admimistratör

karina.cabello@skolan.es

Desirée Le Grand Ask

Kurator

desiree.legrand-ask@skolan.es

Lizette Nilsson

Gästelevskoordinator

lizette.nilsson@skolan.es

Cathrine Andrée

Sjuksköterska

cathrine.andree@skolan.es

Skolkök och Lokalvård

Javier Valverde

Kökschef

javier.valverde@skolan.es

Lars Hedin

Kock

lars.hedin@skolan.es

Teresa Jurado Alcala

Kök

Michel Rivera

Vaktmästare/Lokalv.

michel.rivera@skolan.es

Francisca Rodriguez Palomares

Lokalvårdare

Carmen Jimenez Rodriguez

Lokalvårdare

Ana Fernandez Romero

Lokalvårdare