Svenska Skolans Organisation

Skolans verksamhet

Föreningen bedriver undervisning inom följande områden:

  • Förskola
  • Grundskola
  • Gymnasium
  • Kompletterande undervisning i svenska
  • Vuxenkurser i spanska och svenska för vuxna
  • Intensivkurser i spanska på sommaren

Skolan är godkänd av svenska Skolverket för grundskola och gymnasieundervisning samt godkänd av Junta de Andalucia för förskola, grundskola och gymnasium.

Eleverna har möjlighet att få både spanska och svenska avgångsbetyg efter fullföljda studier.

Skolledning

Svenska skolan i Fuengirola styrs av en förening utan vinstintresse (se mer under “Föreningen och Förtroendevalda”).

Föreningen väljer på sin extrastämma en styrelse som representerar föreningen. Styrelsen i sin tur tillsätter föreningschef och rektor som har ett delat ledarskap och ansvar för skolans löpande verksamhet.

Skolledningen består av:

  • Föreningschef: Per Hvid-Hansen
  • Rektor: Mattias Kerttu
  • Directora Técnica: Elvira Herrador Quero

Per Hvid-Hansen, Föreningschef

Per är styrelsens verkställande tjänsteman och controller vilket innebär ansvar för skolans löpande verksamhet och förvaltning. Föreningschefen är tillsammans med rektorn ansvarig för skolans dagliga verksamhet och skall målmedvetet driva skolans vision och målbild framåt.

Mattias Kerttu, Rektor

Mattias ansvarar för ledning och samordning av det pedagogiska arbetet vid förskolan, grundskolan och gymnasiet. Rektor tillsammans med föreningschef ansvarar för skolans daglig verksamhet och skall målmedvetet driva skolans vision och målbild framåt.

Elvira Herrador Quero, Directora Técnica

Elvira har funktionen att samordna spanskundervisningen och övervaka att Svenska skolans undervisning uppfyller de krav som utbildningsdepartementet ställer på utländska skolor i Spanien. Elvira är bron mellan svensk och spansk kultur.