Gäststudentavgifter 2018/2019

Inskrivningsavgift

Svenska Skolan på Costa del Sol tar ut en inskrivningsavgift som skall betalas i anslutning till sökandet av plats på skolan. Avgiften är en engångsavgift på 500€. Om eleven inte blir erbjuden plats på skolan, återbetalas avgiften så när som på 50€ som kvarhålls i administrativ avgift. Inskrivningsavgiften betalas inte tillbaka om eleven/vårdnadshavaren avböjer erbjuden plats, efter 31 mars.

Skolavgifter

Svenska Skolan på Costa del Sol följer Riksprislistan för gymnasieplatser för gäststudenterna. Riksprislistan för 2018 för de programvalen vi erbjuder är:

  • Naturvetenskapliga programmet 89.900 SEK
  • Samhällsvetenskapliga programmet 84.800 SEK
  • Ekonomiska programmet 83.200 SEK

Avgiften för gäststudentens studier vid vår skola finansieras ofta med den interkommunala skolpengen. Det är vårdnadshavaren som tar kontakt med sin hemkommunen och ansöka om att skolpengen får följer med eleven vid utlandsstudier. Om skolpengen som kommunens erbjuder är lägre än Riksprislistan, faktureras vårdnadshavaren mellanskillnaden.

Avgifter till Värdfamiljer

Som gäststudent skall du bo i en spansk värdfamilj under din studietid hos oss. Avgifterna för kost och logi hos värdfamiljerna skall betalas direkt till dessa, och inte till skolan. Kontouppgifter för betalning till värdfamiljen kommer i samband med kontaktuppgifter om tilldelad värdfamilj.

Kostnaden för boende i värdfamilj är 550€ per månad under under tiden 1 september till 15 juni. Betalningarna skall ske:

Senast den 5 Sept.-18 550.-€

Senast den 5 Okt.-18 550.-€

Senast den 5 Nov.-18 550.-€

Senast den 5 Dec.-18 550.-€

Senast den 5 Jan.-19 550.-€

Senast den 5 Feb.-19 550.-€

Senast den 5 Mars-19 550.-€

Senast den 5 April-19 550.-€

Senast den 5 Maj-19 550.-€

Senast den 5 Juni-19 275.-€