Läsårstider

2016/2017

Läsårstider 2016/2017

Vårterminen 2017

Måndag 9 januari 2017 – fredag 16 juni 2017

Viktiga datum för eleverna:

9/1 Studiedag

10/1 Vårterminsstart för elever kl. 09.00

27/2 – 3/3 Sportlov/Semana Blanca

10/4 – 14/4 Påsklov/Semana Santa

1/5 Helgdag/Dia del trabajador

16/6 Avslutning/Studentexamen

Viktiga datum för föreningsmedlemmar:

24/1 Ordinarie Styrelsemöte

  • Styrelsens Uppdrag och Förutsättningar

25/4 Ordinarie Styrelsemöte

  • Budget kommande verksamhetsår
  • Resultatprognos
  • Projekt och investeringar
  • Strategifrågor och Utvecklingsplan

18/5 Ordinarie Vårstämma (*)

  • Fastställande av budget och skolavgifter

13/6 Ordinarie Styrelsemöte

  • Avstämning ekonomi och personal

(*) Motioner till Föreningsstämmor skall vara skolans styrelse tillhanda 30 dagar före stämman (dvs. 18/4).