Ansökan om skolplats

För närvarande har vi fullt på skolan. Vi tar in elever i den mån vi får vakanser från intagna elever som slutar. Är ni intresserade av en plats under pågående läsår så vänligen mejla info@skolan.es

Att ansöka om skolplats läsåret 2018/2019

1. Endast fullständiga ansökningar behandlas. Ansökningsformuläret öppnar i december. Se till att du har alla filer tillgängliga innan du påbörjar ansökan. Till en fullständig ansökan bifogas följande dokument:

Var vänlig namnge respektive fil med elevens namn samt efterfrågat dokument. (ex. namn efternamn betyg).

- kopia på inskrivningsavgiften (500€)

(Inskrivningsavgiften skall betalas in på skolans konto:

Kontohavare: Asociación Sueca de Enseñanza de la Costa del Sol

Bank: BANKINTER, Avda Ramon y Cajal 9, 29640 Fuengirola

IBAN: ES86 0128 0796 1901 0050 2722

SWIFT: BKBKESMM)

Ange elevens namn på inbetalningen.

- kopia på senaste betyg

- blankett Överlämning ifylld av mentor på avlämnande skola

- personbevis där det framgår vem som är vårdnadshavare

- kopia på pass för både elev och föräldrar

- ifylld behörighetsblankett till Skolverket (ej gäststudenter)


2. Välj fliken “dokument” och klicka på ansökningsformulär.


3. Fyll in din ansökan steg för steg med den information som efterfrågas.

All efterfrågad information som är obligatorisk måste fyllas i för att ansökan skall kunna skickas in. När du sedan är klar klickar du på ”skicka in”. Då hamnar din ansökan i Svenska skolans inkorg och kan inte längre revideras av dig.


Om skolan inte kan bereda plats för eleven återbetalas inskrivningsavgiften med avdrag för en administrationsavgift på 50€. Om man önskar kan man stå kvar i kön till nästa läsår. Om en erbjuden plats inte utnyttjas återbetalas inga pengar.


Om du söker in som gästelev måste du själv ta kontakt med din hemkommun för att få med dig din skolpeng till vår skola.