Ansökan om skolplats

För närvarande har vi nästan helt fullt på skolan. Vi har enstaka platser kvar i några få klasser för vårterminen.

Vi kommer att påbörja intagningarna för höstterminen 2017 i början av mars månad. Eftersom vi har många sökande är det viktigt att vi får in en komplett ansökan från dig innan vi börja intagningarna, detta för att säkra att du är med i vår intagningskö.

Här kan du se hur man söker in till skolan som:

 • "Bofast elev i Spanien"
 • "Gäststudent från Sverige"

Att söka in som "Bofast elev i Spanien"

Endast fullständiga ansökningar behandlas. Dessa skall innehålla:

1. Ifylld intresseanmälan på vår hemsida. Klicka på länken "Intresseanmälan till Grundskolan" eller "Intresseanmälan till Gymnasiet"

2. Betald inskrivningsavgift på 500€

Inskrivningsavgiften på 500€ skall betalas in på skolans konto:

Kontohavare: Asociación Sueca de Enseñanza de la Costa del Sol

Bank: BANKINTER, Avda Ramon y Cajal 9, 29640 Fuengirola

IBAN: ES86 0128 0796 1901 0050 2722

SWIFT: BKBKESMM

Ange elevens namn på inbetalningen.

3. Följande dokumentation inskickad till skolan (mailadress: ansokan@skolan.es):

 • Bevis på inbetald inskrivningsavgift
 • Kopia av pass för både elev och vårdnadshavare
 • Personbevis som styrker vem som är vårdnadshavare
 • Skolhälsovårdsjournal och vaccinationsintyg (vaccinationskort endast för Förskolan)
 • Nuvarande skolas adress, tel. nr och namn på klassföreståndare eller lärare
 • Betyg eller omdömen från avlämnade lärare.
 • Omdömen i alla icke avslutade kurser och individuella studieplanen (endast gymnasieelever).

Om skolan inte kan bereda plats för eleven återbetalas inskrivningsavgiften med avdrag för en administrationsavgift på 50€. Om man önskar kan man stå kvar i kön till nästa läsår. Om en erbjuden plats inte utnyttjas återbetalas inga pengar.

Att söka in som Gäststudent från Sverige

Endast fullständiga ansökningar behandlas. Dessa skall innehålla:

1. Ifylld intresseanmälan på vår hemsida. Klicka på länken "Intresseanmälan till Gymnasiet"

2. Följande dokumentation inskickad till skolan (mailadress: ansokan@skolan.es):

 • Kopia av pass för både elev och vårdnadshavare
 • Personbevis som styrker vem som är vårdnadshavare
 • Nuvarande skolas adress, tel. nr och namn på klassföreståndare eller lärare
 • Betyg eller omdömen från avlämnade lärare.
 • Omdömen i alla icke avslutade kurser och individuella studieplanen.

Du måste själv ta kontakt med din hemkommun för att få med dig din skolpeng till vår skola.