Ansökan om skolplats

För närvarande har vi fullt på skolan, men du som vill börja på skolan kan registrera dig för att få en plats i kön. Vi tar in elever i den mån vi får vakanser från intagna elever som ger återbud. Det är viktigt att vi får in en komplett ansökan från dig om du vill ha en plats i kön.

Här kan du se hur man söker in till skolan som:

 • "Bofast elev i Spanien"
 • "Gäststudent från Sverige"

Att söka in som "Bofast elev i Spanien"

Endast fullständiga ansökningar behandlas. Dessa skall innehålla:

1. Ifylld intresseanmälan på vår hemsida. Klicka på länken "Intresseanmälan till Grundskolan" eller "Intresseanmälan till Gymnasiet"

2. Betald inskrivningsavgift på 500€

Inskrivningsavgiften skall betalas in på skolans konto:

Kontohavare: Asociación Sueca de Enseñanza de la Costa del Sol

Bank: BANKINTER, Avda Ramon y Cajal 9, 29640 Fuengirola

IBAN: ES86 0128 0796 1901 0050 2722

SWIFT: BKBKESMM

Ange elevens namn på inbetalningen.

3. Följande dokumentation inskickade till skolan (mailadress: ansokan@skolan.es):

 • Bevis på inbetald inskrivningsavgift
 • Kopia av pass för både elev och vårdnadshavare
 • Personbevis som styrker vem som är vårdnadshavare
 • Skolhälsovårdsjournal och vaccinationsintyg (vaccinationskort endast för Förskolan)
 • Nuvarande skolas adress, tel. nr och namn på klassföreståndare eller lärare
 • Betyg eller omdömen från avlämnade lärare.
 • Omdömen i alla icke avslutade kurser och individuella studieplanen (endast gymnasieelever).

Om skolan inte kan bereda plats för eleven återbetalas inskrivningsavgiften med avdrag för en administrationsavgift på 50€. Om man önskar kan man stå kvar i kön till nästa läsår. Om en erbjuden plats inte utnyttjas återbetalas inga pengar.

Att söka in som Gäststudent från Sverige

Endast fullständiga ansökningar behandlas. Dessa skall innehålla:

1. Ifylld intresseanmälan på vår hemsida. Klicka på länken "Intresseanmälan till Gymnasiet"

2. Följande dokumentation inskickad till skolan (mailadress: ansokan@skolan.es):

 • Kopia av pass för både elev och vårdnadshavare
 • Personbevis som styrker vem som är vårdnadshavare
 • Nuvarande skolas adress, tel. nr och namn på klassföreståndare eller lärare
 • Betyg eller omdömen från avlämnade lärare.
 • Omdömen i alla icke avslutade kurser och individuella studieplanen.

Du måste själv ta kontakt med din hemkommun för att få med dig din skolpeng till vår skola.