Blanketter (Formularios)

Ansökan om skolplats

Skolans blanketter

 • Bekräftelse om samstämmighet: Blanketten skall fyllas i av vårdnadshavarna och elev. Ifylld blankett skall inkluderas i ansökningsformuläret

 • Ansökan om specialkost: Blanketten skall fyllas i av vårdnadshavarna och elev. Ifylld blankett lämnas in till mentor / klassföreståndare.

 • Hälsoinformation: Blanketten skall fyllas i av vårdnadshavarna och elev. Ifylld blankett lämnas in till skolsköterskan vid skolstart.

 • Överlämningsinformation: Blanketten skall fyllas i av överlämnande skola.

 • Ledighetsansökan : Fylls i av vårdnadshavare och lämnas in till klassföreståndare/mentor minst 14 dagar innan önskad ledighet.

 • Avtal Gäststudenter och Svenska Skolan: Fylls i av vårdnadshavare till gäststudenter samt av gäststudenten. Skickas till gäststudentkoordinatorn.

 • Ansökan om övernattning borta. Fylls i av gäststudenter som önskar sova över hos någon annan än sin värdfamilj, samt myndig person där eleven önskar sova över. Lämnas till gäststudent koordinatorn för godkännande.

 • Klagomålsblankett. Ge gärna dina synpunkter och förslag på förbättringar till skolan. Du väljer själv om du vill vara anonym eller inte

CSN Blanketter

Ansökan om studiehjälp för studier utomlands. För dig som läser på gymnasiet. Här är CSN blanketten.

Skolverkets Blanketter

Följande blanketter är Skolverkets egna blanketter för ansökan om behörighet till statsbidrag. För mer information sök på Skolverkets sida Statsbidrag för svensk utlandsskola.

Fyll i följande Excel blankett:

Fyll även i den av nedanstående blanketter som överensstämmer bäst med ditt fall:

Inscripción clases de Sueco

Formularios del colegio

 • Confirmación de conformidad: El tutor legal y el alumno rellenan el formulario y se entrega a la secretaria al comienzo del curso.

 • Información dietética: El tutor legal y el alumno rellenan el formulario y se entrega a la secretaria al comienzo del curso.

 • Datos de Salud: El tutor legal rellenan el formulario y se entrega a la enfermera.

 • Solicitud de ausencia: El tutor legal rellena el formulario y lo entrega al tutor del alumno 14 días previas a la fecha de ausencia programada

 • Solicitud Familia Anfitriona: Se rellena por el que esté interesado en ser familia anfitriona para un alumno de Suecia.