Blanketter

Här kan du hitta de vanligaste blanketterna och formulär vi använder på skolan.


Lovblankett: Skall du använda om du önskar ledighet under skolåret. Observera att blanketten skall lämnas in senast 14 dagar före önskad ledighet till klassföreståndare/mentor.

Estudiantes de acogida. Si Usted tiene interés de acoger un alumno de Bachillerato durante un año, rellene este formulario.

Elevregistrering / (Registro de alumnos): Var vänlig fyll i detta formulär och ta med dig till skolan den första skolveckan. (Por favor rellene este formulario y entrégalo al colegio durante la primera semana escolar.)

Ansökan Grundskola: Här gör du ansökan till skolplats för förskola eller grundskola med vårt webformulär.

Ansökan Gymnasieskolan: Här gör du ansökan till skolplats för gymnasiet med vårt webformulär.

Ansökan Kompletterande undervisning i svenska: Här gör du ansökan till kompletterande svenskaundervisning på lördagar, för elever som går på spanska eller internationella skolor.

Gäststudenter: Bedömning av elevs möjligheter att klara undervisning och boendemiljö för gymnasiestudier vid Svenska Skolan i Fuengirola. Fylls i av elevens mentor inför ansökan om gäststudent vid vår skola.

Gäststudenter: Avtal mellan gäststudent och skolan. För att kunna behålla den erbjudna platsen på vår skola krävs att elev och målsmän godkänner skolans trivselregler samt regler för gäststudenter.