Behörighet

Svenska Skolan i Fuengirola finnasieras via terminsavgifter som betalas av föräldrarna och statsbidrag som svenska staten betalar till skolan.

Skolan får statbidrag för de elever som Skolverket bedömmer vara Behöriga elever. För dessa elever betalar målsmännen en lägre terminsavgift än den som gäller för obehöriga elever.

Skolan har därför olika avgifter för behöriga och obehöriga elever.

I samband med anmälan av elev till Svenska Skolan, uppmanas målsman lämna uppgifter om sitt arbete eller ange orsaker till sin vistelse här för Skolverkets räkning. Dessa uppgifter ligger till grund för terminsavgiftens storlek för barnens skolgång. Behörighetsbedömningen genomförs av Skolverket.

För ansökan om behörighet ska Skolverkets ansökningsblanketter användas. Ansökan består av ansökningsblankett samt olika bilagor, beroende på skäl till behov av utlandsundervisning. Blankett och information om behörighetsansökan till skolverket finner du här.