Behörighet

Svenska Skolan på Costa del Sol, Fuengirola, finansieras via terminsavgifter som betalas av föräldrarna och statsbidrag som svenska staten betalar till skolan.

Skolverket gör en bedömning av alla elever som går på svenska utlandsskolor utifrån varför de studerar på utlandsskola. De elever som uppfyller Skolverkets krav för att bli statsbidragsberättigade kallas ofta "Behöriga elever" vilket inte har något att göra med formella behörighetskrav för att gå på skolan, utan endast vilken avgift skolan kommer att fakturera vårdnadshavaren.

Skolan får statsbidrag för de elever som Skolverket bedömer vara Behöriga elever. För dessa elever betalar målsmännen en lägre terminsavgift än den som gäller för obehöriga elever. Skolan har därför olika avgifter för behöriga och obehöriga elever.

I samband med anmälan av elev till Svenska Skolan, uppmanas målsman lämna uppgifter om sitt arbete eller ange orsaker till sin vistelse här för Skolverkets räkning. Dessa uppgifter ligger till grund för terminsavgiftens storlek för barnens skolgång. Behörighetsbedömningen genomförs av Skolverket.

För ansökan om behörighet ska Skolverkets ansökningsblanketter användas. Ansökan består av ansökningsblankett samt olika bilagor, beroende på skäl till behov av utlandsundervisning. Blankett och information om behörighetsansökan till skolverket finner du här.

Du kan söka in till skolan innan du vet om ditt barn kommer att vara behörig eller obehörig. Skolan ombesörjer att skicka in alla behörighetsansökningar som kommit oss tillhanda i början av läsåret. Om det är oklart om eleven är behörig eller obehörig kommer vi alltid att fakturera den högre avgiften (obehörig) och om vi mottar ett positivt beslut från Skolverket justeras beloppet i efterhand.