Ansöka om plats på skolan

Ansökan om skolplats eller enskild kurs vid Svenska Skolan på Costa del Sol (Fuengirola)

Allmänt

Svenska Skolan på Costa del Sol erbjuder följande undervisning:

 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasieskola
 • Kompletterande Svenska
 • Vuxenkurser i Svenska
 • Vuxenkurser i Spanska
 • Intensivkurser i Spanska på sommaren

För att anmäla sig till någon av dessa utbildningar eller kurser måste du fylla i vårt elektroniska ansökningsformulär samt bifoga de dokument vi efterfrågar.

En komplett ansökan fungerar även som köplats till den sökta utbildningen, i de fall vi har fullt och inte kan erbjuda en plats direkt.

När du skickat ansökan kommer du att få en automatiskt genererad e-post med frågeformuläret och de svar du givit. Via denna e-post har du möjlighet att i efterhand gå in och redigera dina svar ifall ansökan blev fel eller inkomplett. Observera att det blir en ny tidsstämpel varje gång du går in och ändrar något, vilket kan leda till att du hamnar längre bak i den eventuella kön. Därför är det viktigt för dig att du så snart som möjligt har en komplett ansökan. Du ansvarar själv för att ansökan är komplett.

För ansökningar till förskolan, grundskolan och gymnasiet stänger ansökningarna för höstterminen den 24 februari (tidigare har vi angivit datum den 15 februari men vi har förlängt ansökningstiden) och för vårterminen den 15 november. Efter dessa datum är det inte möjligt att modifiera eller komplettera ansökningarna.

För ansökningar till kompletterande svenska, vuxenkurser i spanska och svenska samt intensivkurser i spanska på sommaren har vi ansökningstiden öppen hela året.

Dokument som vi efterfrågar

När du gör ansökan kommer vi att begära in ett antal dokument. Dessa skall läggas in som bilaga i din elektroniska ansökan i pdf-format. Därför rekommenderar vi dig att börja med att säkerställa att du har all dokumentation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret:

Dessa dokument kommer du att behöva tillgängliga som pdf-filer:

 • kopia på pass eller id-handling (gäller alla elever)
 • Blankett “Bekräftelse om samstämmighet” ifylld och undertecknad (gäller alla).
 • personbevis där det framgår vem som är vårdnadshavare (gäller alla elever på förskolan, grundskolan, gymnasiet och kompletterande svenska)
 • kopia på pass eller id-handling på vårdnadshavare (gäller alla elever på förskolan, grundskolan, gymnasiet och kompletterande svenska)
 • kopia på inskrivningsavgiften (gäller förskolan, grundskolan och gymnasiet)
 • kopia på senaste betyg och omdömen från avlämnande lärare/skola (gäller grundskolan och gymnasiet)
 • ifylld blankett “Överlämningsinformation” från nuvarande skola (gäller förskolan, grundskolan och gymnasiet)
 • ett personligt brev där du beskriver dig och din familj, din vardag, dina fritidsintressen och varför du är rätt person att studera på vår skola (gäller endast gästelever till gymnasiet)
 • din individuella studieplan (gäller endast gymnasiet)

Var vänlig och namnge filen enligt modellen förnamn-efternamn-dokumenttyp.pdf.

Exempel:

Till ansökan för Paco Svensson namnger du filerna: paco-svensson-pass.pdf, paco-svensson-personbevis.pdf, paco-svensson-vårdnadshavare.pdf osv.

Ansökningsformuläret

Ansökningsformuläret hittar du på skolans hemsida eller genom att klicka här.

Formuläret består av följande delar:

 1. Allmänt - fylls i av alla
 2. Personuppgifter elev - fylls i av alla
 3. Godkännanden - fylls i av alla
 4. Hälsa och kost - fylls i av alla
 5. Uppgifter om nuvarande studier - fylls i av sökande till Grundskolan och Gymnasiet
 6. Gymnasiet - fylls i av sökande till gymnasiet
 7. Personuppgift vårdnadshavare - fylls i av sökande till förskolan, grundskolan och gymnasiet
 8. Bilagor - fylls i av alla.
 9. Skicka - Avsluta ansökan med att sända iväg den till skolan

Inskrivningsavgift för dig som söker till förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Om du söker till förskolan, grundskolan eller gymnasiet så måste du betala en inskrivningsavgift i samband med ansökan. Eftersom vi begär in kopia på inbetalningen av inskrivningsavgiften som en av bilagorna till ansökan, kan det vara bra att först betala inskrivningsavgiften och sedan fylla i ansökan.

Du som söker till Kompletterande svenska, Vuxenkurser i svenska eller spanska eller Intensivkurser på sommaren, behöver inte betala inskrivningsavgiften.


Att betala inskrivningsavgiften.

Observera att inskrivningsavgiften är en engångsavgift per familj. Är du vårdnadshavare för flera blivande elever skall du bara betala in avgiften en gång, fast bifoga kvittot till varje ansökan.

Inskrivningsavgiften på 500€ skall betalas in på skolans konto:

Kontohavare: Asociación Sueca de Enseñanza de la Costa del Sol

Bank: BANKINTER, Avda Ramon y Cajal 9, 29640 Fuengirola

IBAN: ES86 0128 0796 1901 0050 2722

SWIFT: BKBKESMM

Ange elevens namn på inbetalningen så vi lätt kan identifiera inbetalningen.

Eventuell återbetalning av inskrivningsavgiften.

Inskrivningsavgiften betalas tillbaka endast i de fall då eleven inte blir erbjuden plats på skolan. Inbetald inskrivningsavgift minus 50€ dvs 450 euro betalas tillbaka (50€ behåller skolan i administrativ avgift).

För gäststudenter som blir erbjudna plats på skolan erbjuds återbetalningen av inskrivningsavgiften ifall eleven/vårdnadshavaren avböjer erbjuden plats före den 28 april. Inbetald inskrivningsavgift minus 50€ som skolan behåller i administrativ avgift.

Speciellt för dig som söker till Gymnasiet

Gymnasiet har idag cirka 130 elever fördelade på tre olika program. Du som söker till vårt gymnasium måste välja om du söker som bosatt elev eller gästelev.

Bosatt elev.

Bosatt elev är du om du kommer att bo här på Costa del Sol tillsammans med dina vårdnadshavare. Till dig behöver skolan inte organisera boende i spansk värdfamilj, ej heller säkerställa att du har uppehållstillstånd och är registrerad på Seguridad Social (försäkringskassan), då detta är vårdnadshavarens ansvar.

Vårdnadshavarna kommer att registreras som medlemmar i skolföreningen och faktureras för terminsavgifter i enlighet med de avgifter som beslutas vid ordinarie Vårstämma (maj månad) för befintliga medlemmar.

Gästelev.

Gästelev är du om du kommer själv till Fuengirola för att gå i vår skola under ett läsår (i regel andra eller tredje året på gymnasiet) och sedan flytta tillbaka till din nuvarande skola. Du är troligtvis här utan dina vårdnadshavare. Till dig organiserar vi boende i spansk värdfamilj och vi ser även till att du blir registrerad som bosatt i Spanien med spanskt personnummer och att du blir registrerad på Seguridad Social så du har rätt till den allmänna sjukvården om något skulle hända under din vistelse i Spanien. För att du skall trivas hos oss har vi en Gästelev-koordinator som fungerar som kontaktperson för dig, din familj i Sverige och din värdfamilj i Spanien.

Vårt gästelevprogram omfattar såväl undervisning som fritid. Väljer du att söka till vårt gästelevprogram kommer du att bo i en spansk värdfamilj, läsa spanska samt kursen Humanistisk- & samhällsvetenskaplig specialisering. På vår "HUMHUM-kurs" lär du dig mer om spansk kultur, spanska traditioner samt det spanska samhället. I den ingår även vårt reseprogram som erbjuder ett antal dagsturer till kulturellt och historiskt intressanta och kända platser.

När du studerar som gästelev på Svenska Skolan på Costa del Sol kommer du att bo i värdfamilj i Fuengirola eller i dess direkta närhet. Alla familjers bostäder ligger på gångavstånd från skolan, på ca 2-30 minuters promenad. Vi har noga valt ut värdfamiljerna och relationen mellan dig och din värdfamilj kommer att följas upp kontinuerligt under din studietid. Skolan har en speciellt anställd person för att se till att dialogen mellan dig och din värdfamilj fungerar (gästelev-koordinatorn).

Gästeleverna faktureras enligt den svenska riksprislistan för de olika gymnasieprogrammen. I regel betalar din hemkommun hela eller delar av detta beloppet via den interkommunala skolpengen. Du måste själv ta kontakt med din hemkommun och informera dig om vilka regler som gäller i din kommun (kommunerna behöver inte lämna ut skolpengen till de svenska utlandsskolorna). Den delen av avgiften som inte kommunen finansierar, kommer skolan att fakturera direkt till vårdnadshavarna.

För gästeleverna tillkommer även kostnader för kost och logi hos värdfamiljer. Skolan förhandlar fram ett gemensamt pris för alla värdfamiljer. Vårdnadshavaren betalar direkt till värdfamiljerna.

Under fliken “Dokument“ hittar du mer information om Gäststudentprogrammet.

Programval på Gymnasiet

Ekonomiprogrammet

Oavsett vilket yrke du kommer att ägna dig åt i framtiden är det troligt att du kommer att få ta ekonomiskt ansvar. Företagen decentraliseras och det innebär att många utför arbetsuppgifter som du lär dig när du läser företagsekonomi.

I företagsekonomi utvecklar vi förmågan att påverka beslut som är viktiga för företag, för samhället och för dig själv. På ekonomi-programmet kommer du att utveckla de kunskaper i entreprenörskap som krävs för att starta och driva ett eget företag. Du kommer att utveckla din egen förmåga att ta initiativ och ansvar.

I kurserna strävar vi efter att variera arbetssätten, något som gör lektionerna roligare!

Naturvetenskapsprogrammet

Om Du gillar utmaningar och variation kommer Du att trivas på det naturvetenskapliga programmet. Här studerar Du matematik och de naturvetenskapliga ämnena fysik, kemi och biologi. Du får lära Dig att beskriva världen på ett naturvetenskapligt sätt, experimentera, lösa problem och förhoppningsvis uppleva världen på ett nytt sätt.

Hos oss finns relativt små undervisningsgrupper, engagerade lärare och intresserade elever vilket möjliggör effektiva och lärorika studier.

På Naturvetenskapsprogrammet läser man inriktning Naturvetenskap. Detta innebär att alla elever på NA läser Fysik 2, Kemi 2 och Biologi 2 och matematik 4.

Under individuellt val kan man bland annat välja Ma 5.

Samhällsprogrammet

Valet och utbudet av kurser är stort för att vara en så pass liten skola, men tyngdpunkten ligger naturligtvis inom det samhällsvetenskapliga området. Så långt det går ges möjlighet för eleven att själv utforma sin utbildning genom att kombinera de kurser som erbjuds. På så vis kan eleven skräddarsy sin egen utbildning. För att se exakt vad vi erbjuder kan du gå in på länken för respektive program.

På det samhällsvetenskapliga programmet lär du dig analysera samhället historiskt, ekonomiskt och socialt. Dessutom lär du dig granska informationen på ett kritiskt sätt innan den blir kunskap. Källkritik genomsyrar utbildningen och lär dig att sovra.

Vi erbjuder två inriktningar på programmet, den samhällsvetenskapliga inriktningen samt beteendevetenskaplig inriktning.

Kontakta din SYV

Om du söker till gymnasiet på Svenska skolan rekommenderar vi dig starkt att boka ett möte med din nuvarande skolas studie- och yrkesvägledare för hjälp att jämföra din individuella studieplan (för sökande till åk 2 och 3) med Svenska skolans poängplan då det är denna som gäller.

Utifrån det kursutbud som erbjuds kommer vi efter antagningsbeskedet meddela dig vilka kurser vi erbjuder dig att läsa.

Vänligen observera att kurser kan komma att ställas in om det inte är tillräckligt många elever som läser kursen. I förekommande fall kommer berörda elever att beredas plats på någon annan kurs.

För aktuellt program och studieplan se Svenska skolans hemsida.

Ansökan sker via följande länk:

Ansökningsformulär.

Beslutsprocess och antagning för förskolan grundskolan och gymnasiet.

Svenska skolan i Fuengirola har följande beslutsprocess för ansökan

15 februari: Sista ansökningsdag

Ansökningar som kommer efter detta datum behandlas i mån om plats. Vid platsbrist sparas dessa ansökningar till nästa antagningstillfälle.

Definitiva datum för att tacka ja/nej till studieplats är de som står i antagningsbeskeden som skickas ut.

Följande datum är preliminära.

15 mars: Antagningsbesked skickas ut till de som blivit antagna till höstterminen.

31 mars: Deadline för att tacka ja / nej till eventuell studieplats.

2 maj: Andra ronden med antagningsbesked skickas ut. Skolan erbjuder eventuella restplatser till de ansökningar som står på tur.

15 maj: Deadline för att tacka ja / nej till eventuell studieplats erbjuden i andra ronden.

Fr.o.m. 20 maj: Löpande hantering av ansökningar och antagningar i den mån det finns restplatser att erbjuda.


Har du frågor som rör din ansökan är du välkommen att kontakta rektor Mattias Kerttu

Har du frågor om studieplaner, programplaner mm så ber vi dig att kontakta Lena Cygnel, studieplansansvarig, lena.cygnel@skolan.es för mer information.


Till dig som söker till Kompletterande Svenska, Vuxenkurser i spanska och svenska samt Intensivkurser i spanska på sommaren.

För närvarande har vi inte kö till dessa kurser. Därför hanterar vi dessa ansökningar mer direkt allt eftersom de kommer till oss.

Har du sökt till någon av dessa kurser kommer vi att ta kontakt med dig inom en vecka för att erbjuda dig plats till pågående eller kommande kurser allt efter dina önskemål.