Vedení sboru

PaedDr. Václav Hanč, Ph.D

Je zakladatelem a uměleckým vedoucím Chlapeckého sboru Páni kluci. Je sbormistrem koncertního sboru PK a mužského komorního sboru.

Václav Hanč vystudoval Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, obor učitelství 1. stupně ZŠ se specializací na hudební výchovu. Té se později věnoval i při následném studiu a získal doktorát pedagogiky se zaměřením na vyučování hudební výchovy. Následně absolvoval doktorandské studium Hudební teorie a pedagogiky na UJEP a byl mu udělen titul doktor Ph.D.

Václav Hanč pracuje s pěveckými sbory nepřetržitě od ukončení vysokoškolského studia.

Mgr. Pavel Zajíček

Je sbormistrem přípravného sboru Čmeláčci.

Je dlouholetým členem a sólistou koncertního sboru Páni kluci . Je absloventem UJEP v Ústí nad Labem a pracuje jako učitel na Základní škole v ulici B. Němcové . Kromě sborového účinkování se věnuje intenzivně beatboxu a moderování různých akcí.

Mgr. Pavlína Štefanová

Je sbormistryní přípravného sboru Dráčci.

Pavlína Štefanová absolvovala PF v Ústí nad Labem a pracuje jako učitelka ZŠ v ulici Boženy Němcové v Litoměřicích. Navštěvovala hru na kytaru v ZUŠ a pěveckou praxi získala během studia ve Smíšeném sboru PF.


Mgr. et Bc. Barbora Maligová

Je sbormistryní nejstarších přípravných oddělení Kocouři a Kluci. Je absolventkou PF UJEP v Ústí nad Labem oboru Hudební výchova - Sbormistrovství. Je učitelkou Čj a Hv na Masarykově ZŠ v Litoměřicích.

Se sborem Páni kluci vyrůstala a od roku 2003 s ním intenzivně spolupracuje. Absolvovala dva cykly ZUŠ v Litoměřicích.


Mgr. Miloslava Šlechtová

Je klavíristkou přípravných sborů a vede rovněž dělené zkoušky. Je absolventkou PF Univerzity Karlovy Praha.

Je učitelkou Čj a Hv v Základní škole Litoměřice, Boženy Němcové 2. Kromě dirigování chlapeckého sboru se věnuje aktivní koncertní činnosti se skupinou Knezaplacení a s úspěchem moderuje sborové akce.

Mgr. Jitka Vaňková

Spolupracuje s přípravnými odděleními sboru.

Absolvovala Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem obor 1. stupeň ZŠ a pracuje jako učitelka na ZŠ v ulici Boženy Němcové v Litoměřicích. Pěveckou praxi získala během studia ve Smíšeném sboru PF.

Mgr.Jiří Novotný

Je klavíristou koncertního sboru. Absolvoval magisterské studium na Matematicko – fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, obor Softwarové systémy.

Zaměřil se na obor Počítačová grafika a analýza obrazu, hlavní výzkumné téma: optické zpracování notových zápisů počítačem, čímž spojil obor svého studia – informatiku s hudbou.

Navštěvoval Základní uměleckou školu v oboru Hra na klavír.

Korepetitorem Pánů kluků je od září 2014.

Jakub Hanč

je klavíristou přípravek sboru . Studuje GJJ v Litoměřicích a je žákem druhého cyklu ZUŠ hry na klavír a na klarinet .