Přípravné sbory

1.Přípravný sbor ČMELÁČCI

Čmeláčky navštěvují předškoláci od pěti let. Cílem této přípravky je především získat návyk navštěvovat pěvecký sbor a poskytovat potěšení chlapcům a jejich rodičům ze zpívání a účinkování na koncertech a vystoupeních.

Sbormistrx


2. Přípravný sbor DRÁČCI

Dráčci jsou chlapci především z prvních tříd. Cílem tohoto oddělení je čistý jednohlasý zpěv. Chlapci se formou hry učí správně dýchat, dobře vyslovovat a čistě jednohlasně zpívat. Sbormistryní je Mgr.Pavlína Štefanová.

3. Přípravný sbor KOCOUŘI

Přípravný sbor KOCOUŘI tvoří chlapci z 2.,3. a 4. tříd. Jsou rozděleni do dvou hlasů - soprán a alt.

Chlapci se učí zpívat dvojhlasně, správně intonovat a dobře se chovat a připravují se na vstup do hlavního sboru.

Sbormistryní je Mgr. Barbora Maligová.

4. Přípravný sbor - Kluci

Navštěvují jej chlapci ze čtvrtých a pátých tříd, případně někteří třeťáci. Cílem tohoto přípravného oddělení je vícehlasý zpěv a příprava na vstup do koncertního sboru. Sbormistryní je Mgr. Barbora Maligová.