Klub přátel


Náš sbor je  zřizován   spolkem:

Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci z.s.

 Adresa:

Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci , z.s.  

B. Němcové 2,

412 01 Litoměřice


Název spolku: Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci,z.s.

Cíl spolku: Cílem spolku je zajištění činnosti , rozvoje a veškerých potřeb chlapeckého sboru Páni kluci ,

zejména koncertů, spolupráce s dalšími sbrory a získávání finančních prostředků.

Vybráno ze stanov : 

Orgány spolku: Nejvyšším orgánem je valná hromada členů

Statutárním orgánem je Předseda Klubu přátel chlapeckého sboru

předsedkyní je Mgr. Lenka Mikešová


Členství ve sdružení - je individuální a vzniká podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku. Členství zaniká úmrtím nebo nezaplacením příspěvku v řádném termínu.


PŘIHLÁŠKA

člena spolku Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci,z.s.

Jméno a příjmení: ….………………………………………………………………………………………………………

Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Přihlašuji se do spolku Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci,z.s. . Souhlasím se stanovami  a členským příspěvkem 300 Kč na kalendářní rok, který je podmínkou členství.

Datum: ……………………………………………. Podpis: …………………………………………….

(Přihláška je určena těm, kteří ještě nejsou členy našeho  spolku.)