Regionální soutěž pěveckých sborů

Letošní ročník Regionální soutěže pěveckých sborů je součástí 23. ročníku Festivalu pěveckých sborů Litoměřická notička

a je součástí oslav 800 let od založení města Litoměřice.

Soutěž bude probíhat 5. dubna 2019 v 9:00 ve Varhanním sále Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2.

Bližší informace o pravidlech soutěže najdete v sekci Propozice soutěže.


Termín podání přihlášky do regionální soutěže Ústeckého kraje je 20. března 2019 na adresu školy

nebo e-mail: skolabn@skolabn.cz.

Těšíme se na Vaši účast!