Oddíl

První zprávy o činnosti oddílu pochází z roku 1964, kdy došlo k rekonstrukci sálu restaurace v Pokraticích na tělocvičnu TJ Sokol Pokratice v Litoměřicích. Zakladatelem oddílu byl trenér a funkcionář Jan Michalko a mezi výkonnostní sportovce tohoto období se řadili V. Mareš, Z. Fejfar, A. Šorfová, I. Horáková a další. Specializovali se na sportovní gymnastiku oblastní úrovně.

V roce 1970 se počalo v tehdejších Československu rozvíjet nové sportovní odvětví skoků na trampolíně. Zakladatelem a prvním trenérem trampolín byl v našem okrese B. Schmidt z Prahy a Jan Michalko, tehdejší předseda a trenér oddílu.

V období let 1970 – 1980 vzrostla výkonnost závodníků na celostátní úroveň a závodnice D. Kauschitzová, V. Mareš a J. Štika přivážejí z Přeboru republiky první medaile. Mezi další výkonnostní závodníky tohoto období patřili: V. Michalko, V. Vostrá, Z. Soběslavská, J. Nevečeřal, J. Vrabec, B. Schmidt a J. Michalko, z dívek pak T. Tůmová, M. Vachtová, H. Králíková, P. Holfauerová, V. Bláhová a J. Waldhauserová.

Od roku 1980 až po současnost patří trampolínisté TJ Sokola Pokratice mezi nejlepší sportovce v rámci okresu. TJ Sokol Pokratice, oddíl trampolín se stává v letech 1980 – 1990 pravidelných pořadatelem mezinárodních soutěží ve skocích na trampolíně.

V republikovém hodnocení trampolínových klubů se umisťuje na předních místech.

V letech 1990 – 1995 dosahuje oddíl pod vedením V. Michalka, který převzal trenéřinu po svém otci, největšího výkonnostního vzestupu. Závodnice J. Štefaniková, L. Honzáková, M. Růžičková, J. Drholcová, D. Waldhauserová a P. Hamplová se umísťují na celostátních i mezinárodních soutěžích na předních místech.

V roce 1995 se oddíl trampolín stává samostatným právním subjektem. Kromě pravidelných tréninků závodníků ve skocích na trampolíně organizuje klub pod vedením Pavlíny Svobodové i výcvik ve sportovní gymnastice dívek. Její svěřenky dosahují výkonnosti oblastní úrovně, a to zejména cvičení K. Kudové a P. Svobodové. Výsledky gymnastik odpovídají tréninkovým a materiálním podmínkám klubu.

V letech 1996-1998 dochází díky pochopení Výboru TJ Sokola Pokratice, Městského úřadu v Litoměřicích a OS ČSTV k rekonstrukci střechy pokratické tělocvičny a tak se zlepšují tréninkové podmínky pro naše špičkové závodníky. Oddíl přijímá nové jméno: Sportovní klub gymnastiky a trampolín Litoměřice.

Oddíl pokračuje v tréninkové činnosti až podnes Závodnice Lenka Honzáková, Libuše Pilzová a juniorka Iva Bubeníková se stávají oporami reprezentačního družstva ČR. Lenka Honzáková je dlouhodobě nejlepší závodníci ČR s četnými mezinárodními úspěchy korunovanými účastí na OH v Pekingu na závěr její sportovní kariéry.

V roce 2008 byla navázána užší spolupráce s DDM Rozmarýn. V jejím důsledku se podařilo zakoupit dvě nové trampolíny a stabilizovat členskou základnu aktivních sportovců – děti a mládež. Trenérsky se jim obětavě věnují manželé Michalkovi za aktivní pomoci rodičů dětí.

Výbor SKGT Litoměřice děkuje touto cestou všem svým příznivcům za pomoc a podporu při zabezpečování tréninkových a soutěžních podmínek.

V roce 2016 se SKGT Litoměřice přejmenovalo na Trampolíny Litoměřice, z.s.