2016

Shrnutí činnosti spolku Trampolíny Litoměřice, z.s.

Jana Štefaniková


Výkonný výbor spolku pokračoval ve své práci ve složení:

 • Roman Stejskal, předseda,
 • Táňa Nováková, hospodářka,
 • Věra Havlová,
 • Blanka Michalková,
 • Jana Štefaniková,
 • Jan Michalko, čestný člen.

Výkonný výbor se setkával na nepravidelných schůzkách, intenzivněji zejména v obdobích před pořádáním některé z akcí.

3. února 2016 se Sportovní klub gymnastiky a trampolín Pokratice-Litoměřice formálně změnil na spolek Trampolíny Litoměřice, z.s. Stalo se tak zejména v důsledku nároků Nového občanského zákoníku.

V roce 2016 uspořádal spolek Trampolíny Litoměřice následující akce:

 • 2. Český a žákovský pohár 2016 (tělocvična Kalich Arény v Litoměřicích, 23.4.2016),
 • celostátní závod ve skocích na trampolíně 25. Litoměřický kalich (tělocvična Kalich Arény v Litoměřicích, 24.4.2016),
 • v letních měsících proběhlo týdenní soustředění trampolínistů a přátel trampolín ve Starém Týně u Úštěka (13.-20. srpna 2016) především za pomoci Věry Havlové a Jana Živnůstky,
 • v letních měsících se také konal týdenní trampolínový kemp pro veřejnost, který zajišťovali zejména Jan Živnůstka, Blanka Michalková a Adéla Havlová. Kemp proběhl v pokratické tělocvičně v Litoměřicích, na koupališti v Litoměřicích a na střeleckém ostrově.

Klub se také podílel na přípravě a realizaci oslav 70. let Sokola Pokratice. Oslavy se uskutečnili 10.9.2016 v sálu hotelu Koliba v Litoměřicích. Během roku došlo také k uspořádání dalších akcí, například již tradiční předvánoční setkání na bowlingu v Terezíně, dále proběhla letní akce „kola“ a na jaře akce „lyžování“. .

Průběžně a během celého roku probíhala vlastní sportovní činnost, tedy tréninky dětí a mládeže pod vedením trenérů a cvičitelů.

Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Rozmarýn spolek i nadále zajištoval (již od září 2008) kroužek Základy gymnastiky a skoků na trampolíně. Kroužek realizuje Blanka Michalková, Věra Havlová, Jan Živnůstka a Štěpánka Ulbrichtová každé pondělí od 16 do 17 hod.

Pro dětskou veřejnost byl od září 2016 připraven další kroužek: Základy gymnastiky pro děti od 3 do 5 let. Trenérsky jej zajišťují Veronika Mišáková (dříve Svobodová) a Andrea Novotná (dříve Stříbrská). Kroužek probíhá každé úterý od 15 do 16 hod.

Stěžejní tréninková činnost pod vedením trenérů Vítězslava a Blanky Michalkových se odehrávala po celý rok 2016 opět v litoměřické tělocvičně, v místní části Pokratice (Pokratická ulice) v následujících dnech: Pondělí 17.00-19.30, Úterý 16.00-18.00, Čtvrtek 17.00-19.30, Pátek 16.00-18.30.

Jako trenéři a cvičitelé se při ní angažovali, kromě jmenované dvojice, také Věra Havlová, Štěpánka Ulbrichtová a Jan Živnůstka.

Z hlediska financí přispělo na chod oddílu Město Litoměřice, dále byly finance na základě členské základny a dosažených výsledků poskytnuty ze strany ČUS (Česká unie sportu). Podporu pro tzv. Středisko mládeže poskytla i ČGF (Česká gymnastická federace). Největším stálým výdajem zůstává nájem tělocvičny za hodiny tréninků.

Na závodech se v roli rozhodčích představili Táňa Nováková, Jana Štefaniková, Blanka Michalková a Aleš Kočvara. Někteří ze jmenovaných byly pozváni i na mezinárodní závody: Jana Štefaniková na závod ME ve Španělsku, všichni jmenovaní rozhodovali na Mezinárodním závodě přátelství v Jablonci n. N. Jana Štefaniková byla i nadále členkou Komise trampolín při ČGF a do zří 2016 pracovala v Revizní komisi při ČGF. Táňa Nováková byla nadále členkou Výkonného výboru TJ Sokol Pokratice.

V souvislosti se stavem členské základny se oddíl účastnil převážně závodů žactva. Ovšem Adéla Havlová závodila také mezi juniorkami a ženami a Aleš Kočvara pak mezi muži.

Z hlediska sportovních výkonů zaznamenali sportovci řadu úspěchů, na které mohou být oni, jejich trenéři i rodiče opravdu hrdi. Výčet medailí i umístění je níže, avšak snad je možné vyzdvihnout následující momenty:

 • Mistrovství ČR synchronních dvojic juniorů: 2. místo pár Horáček Pavel / Michalko Adam
 • Mistrovství ČR juniorů: 3. místo Adam Michalko
 • Mistrovství ČR žactva: 2. místo Matěj Štěrba
 • Mistrovství ČR žactva: 3. místo Martin Trtek

Oddíl se zúčastnil dvou zahraničních závodů. V červnu v italské Brescii a v říjnu v rakouském Salzburgu. V Itálii pěkného umístění dosáhla Zora Záhorová, která se ve finále dívek 11-12 let umístila na 6. místě a v Rakousku byl finalistou Adam Michalko, který získal konečné 7. místo mezi chlapci 13-14 let.

Členové oddílu se i nadále snaží o nalezení takového prostoru pro trénování, kde by mohly být trampolíny rozbalené natrvalo, bez nutnosti jejich každodenního balení.

Velmi děkujeme za obětavou činnost vyvíjenou ve prospěch klubu nejen všem jmenovaným závodníkům, trenérům, organizačním pracovníkům, ale také mnohým dalším, zejména rodičům, kteří nebyli všichni jmenováni. Jsme si vědomi, že přispění každého jednotlivce znamená podporu činnosti klubu, který existuje v kontinuální podobě v pokratické tělocvičně již od roku 1964. Věříme, že i v budoucnu společná snaha zajistit aktivity klubu nepoleví a přejme si, aby se řady příznivců trampolínového a gymnastického sportu v Litoměřicích ještě více rozšířily.

Sportovní výsledky v roce 2016

Liberecký skokan, 09. 04. 2016 Liberec

Level 2 - dívky

5. Monika Nedorostová

Level 2 - chlapci

2. Maxmilián Wypasek

3. Ondra Bulík

Level 3 - chlapci

2. Horác Růžička

Level 6 - dívky

5. Magdaléna Trtková

Level 6 - chlapci

6. Jan Mikiska


1. Český a Žákovský pohár, 16. 04. 2016 Dolní Bečva

ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ

7. Adéla Havlová

ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE

4. Adéla Havlová / Lucie Jechová (Liberec)

ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ

6. Zora Záhorová

36. Anna Kupková

ŽÁCI JEDNOTLIVCI

11. Trtek Martin

13. Adam Michalko

16. Pavel Horáček

20. Matěj Štěrba

ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE

8. Darek Doležal / Adam Michalko

11. Pavel Horáček / Zora Záhorová

17. Anna Kupková / Martin Trtek


2. Český a Žákovský pohár, 23.4.2016 Litoměřice

ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ

9. Adéla Havlová

ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE

4. Adéla Havlová / Lucie Jechová (Liberec)

ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ

4. Zora Záhorová

21. Gabriela Kočí

24. Magdaléna Trtková

29. Anna Kupková

31. Petra Vaisová

ŽÁCI JEDNOTLIVCI

4. Adam Michalko

8. Matěj Štěrba

22. Trtek Martin

ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE

10. Gabriela Kočí/ Matěj Štěrba

12. Darek Doležal/ Michalko Adam

17. Kupková Anna / Trtek Martin


25. Litoměřický kalich, Litoměřice – 24.4.2016

Level 0 dívky

1.Nedorostová Iveta

Level 0 chlapci

1.Mikuláš Trtek

Level 2 dívky

6.Nedorostová Monika

Level 2 - chlapci

1. Maxmilián Wypasek

2. Ondra Bulík

Level 3 - chlapci

2. Horác Růžička

3. Filip Dokoupil

Level 6 - dívky

9. Petra Vaisová

12. Magdaléna Trtková

Level 8 dívky

5. Kupková Anna

Level 8 chlapci

1. Trtek Martin

FIG 12 dívky

1. Zora Záhorová

2. Gabriela Kočí

FIG 12 chlapci

2. Matěj Štěrba

FIG B juniorky

1.Adéla Havlová

FIG B junioři

2. Adam Michalko

3. Pavel Horáček


Juniorské mistrovství České republiky 2016, 14.5.2016 Praha Kampa

JUNIORKY JEDNOTLIVKYNĚ

Po pěti závodech Českého a žákovského poháru 2015 se litoměřičtí umístili takto:

(po zveřejnění kompletních výsledků bude dopsáno)8. Adéla Havlová

JUNIOŘI JEDNOTLIVCI

3. Adam Michalko

8. Pavel Horáček

JUNIORKY SYNCHRONNÍ DVOJICE

4. Adéla Havlová / Lucie Jechová (Liberec)

JUNIOŘI SYNCHRONNÍ DVOJICE

2. Pavel Horáček / Adam Michalko


3. Český a Žákovský pohár, 4.6.2016 Praha Žižkov

ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ

9. Adéla Havlová

ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE

3. Adéla Havlová / Lucie Jechová (Liberec)

ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ

15. Gabriela Kočí

17. Anna Kupková

25. Petra Vaisová

34. Magdaléna Trtková

ŽÁCI JEDNOTLIVCI

8. Adam Michalko

13. Trtek Martin

15. Matěj Štěrba

ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE

5. Gabriela Kočí/ Matěj Štěrba

10. Kupková Anna / Trtek Martin


1st AERE TRAMPOLINE AGE GROUP COMPETITION, 17.06.2016, Brescia, Itálie

11-12 GIRLS

6. Zora Záhorová

15-16 GIRLS

10. Adéla Havlová

13-14 BOY

18. Pavel Horáček

20. Adam Michalko


44rd International Trampoline Friendship Cup 2015 – Mezinárodní závod přátelství, Jablonec nad Nisou – 8.10.2016

Girls 11-12

32. Gabriela Kočí

Junior Girls

43. Adéla Havlová


5th International Alpencup, 22. 10. 2016 Salzburg, Rakousko

11-12 female

Po pěti závodech Českého a žákovského poháru 2015 se litoměřičtí umístili takto:

(po zveřejnění kompletních výsledků bude dopsáno)32. Gabriela Kočí

13-14 male

7. Adam Michalko

10. Matěj Štěrba

14. Adéla Havlová


5. Český a Žákovský pohár, 05. 11. 2016 Liberec

MUŽI JEDNOTLIVCI

7. Aleš Kočvara

ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ

9. Adéla Havlová

ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ

23. Kupková Anna

35. Gabriela Kočí

40. Magdaléna Trtková

ŽÁCI JEDNOTLIVCI

1.Adam Michalko

13. Matěj Štěrba

24. Trtek Martin

ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE

12. Gabriela Kočí/ Matěj Štěrba

15. Kupková Anna / Trtek Martin


Mistrovství ČR družstev, 6.11.2016 Liberec

7. Litoměřice


Mistrovství ČR žactva, Dvůr Králové n. L., 3.12.2016

STARŠÍ ŽÁKYNĚ

8. Zora Záhorová

STARŠÍ ŽÁCI

2. Matěj Štěrba

3.Martin Trtek

4.Adam Michalko

SYNCHRONNÍ DVOJICE ŽÁKŮ

4. Matěj Štěrba/ Martin Trtek

DRUŽSTVA

4. Litoměřice