2015

Shrnutí činnosti Sportovního klubu gymnastiky a trampolín Litoměřice

Jana Štefaniková


Výkonný výbor klubu pokračoval ve své práci ve složení:

 • Roman Stejskal, předseda,
 • Táňa Nováková, hospodářka,
 • Věra Havlová,
 • Blanka Michalková,
 • Jana Štefaniková,
 • Jan Michalko, čestný člen.

Výkonný výbor se setkával na nepravidelných schůzkách, intenzivněji zejména v obdobích před pořádáním některé z akcí .

V roce 2015 uspořádal Sportovní klub gymnastiky a trampolín Litoměřice (SK GT Litoměřice) následující akce:

 • 1. Český a žákovský pohár 2015 (tělocvična Kalich Arény v Litoměřicích, 11.4.2015),
 • mezinárodní utkání Česká republika-Hesensko, organizované pod hlavičkou české gymnastické federace, komise skoků na trampolíně (tělocvična Kalich Arény v Litoměřicích, 30.5.2015),
 • celostátní závod ve skocích na trampolíně 24. Litoměřický kalich (tělocvična Kalich Arény v Litoměřicích, 31.5.2015),
 • v letních měsících bylo pořádáno týdenní soustředění trampolínistů a přátel trampolín ve Staré Týně u Úštěka.

Během roku došlo také k uspořádání společných akcí „kola“ a „lyže“. Tyto akce jsou brány jako velmi přínosné pro utužení kolektivu příznivců.

Úspěšně probíhala i nadále spolupráce s DDM Rozmarýn, pro který SK GT Litoměřice zajišťuje od září 2008 kroužek Základy gymnastiky a skoků na trampolíně. Tomuto cvičení se věnuje Blanka Michalková a napomáhá ji Štěpánka Ulbrichtová i Vítězslav Michalko. Pro dětskou veřejnost byla od září 2015 připravena také středeční dvouhodinová volnočasová aktivita kombinující základy trampolíny a gymnastiky. Trenéry v této dvouhodinovce jsou: Aleš Kočvara, Jan Živnůstka, Věra Havlová, Kristýna Ulbrichtová. Toto cvičení bylo částečně spojeno s hodinou Pavly Živcové, která vede pravidelné cvičení všeobecné gymnastiky pro menší děti právě ve středu. Průběžně a pravidelně probíhala tréninková práce s dětmi.

Trampolínové tréninky a cvičení pro děti probíhala tedy v odpoledních hodinách v tělocvičně v místní části Pokratice, Pokratická ulice, a to ve dnech: pondělí (16-19h), úterý (16-18h), středa (15-17h), čtvrtek (17-19h), pátek (16-18.30h).

Blanka Michalková a Vítězslav Michalko jsou hlavními trenéry oddílu. Na základě domluvy s rodiči chodí rodiče rozbalovat a zabalovat nářadí na počátku a na konci tréninku. Někteří rodiče se zapojili do chodu tréninků i jako cvičitelé, zejména paní Štěpánka Ulbrichtová a Věra Havlová.

Z hlediska financí přispělo na chod oddílu Město Litoměřice, dále byly finance na základě členské základny a dosažených výsledků poskytnuty ze strany ČUS (Česká unie sportu). Podporu pro tzv. Středisko mládeže poskytla i ČGF. Největším stálým výdajem zůstává nájem tělocvičny za hodiny tréninků.

Na závodech se v roli rozhodčích představili Táňa Nováková, Jana Štefaniková, Blanka Michalková a Aleš Kočvara. Někteří ze jmenovaných byly pozváni i na mezinárodní závody: Blanka Michalková na závody WAG v Dánsku a na závod SP v Portugalsku, Jana Štefaniková na závod SP ve Španělsku. Jana Štefaniková byla i nadále členkou Komise trampolín při ČGF a dále také pracovala v Revizní komise při ČGF. Táňa Nováková byla nadále členkou Výkonného výboru TJ Sokol Pokratice.

V souvislosti se stavem členské základny se oddíl účastnil převážně závodů žactva. Ovšem Lucie Bulanderová a Kristýna Ulbrichtová závodily také mezi juniorkami a Aleš Kočvara pak mezi muži.

Z hlediska sportovních výkonů zaznamenali sportovci i v roce 2015 celou řadu úspěchů na které mohou být oni, jejich trenéři i rodiče opravdu hrdi. Výčet dlouhé řady medailí i umístění je níže, avšak snad je možné vyzdvihnout následující momenty:

 • Synchronní pár Horáček Pavel / Michalko Adam: MČR žactva synchrony 1. místo
 • Synchronní pár Lucie Bulanderová a Kristýna Ulbrichtová: MČR juniorů 2.místo, MČR seniorů 3.místo
 • Adam Michalko: MČR žactva starší žáci 2. místo,
 • Lucie Bulanderová: MČR juniorů 2.místo
 • Zora Záhorová: MČR žactva mladší žákyně 2. místo,
 • Matěj Štěrba: MČR žactva mladší žáci 3. místo
 • Synchronní pár Trtek Martin / Štěrba Matěj: MČR žactva synchrony 3. místo
 • Kristýna Ulbrichtová: MČR juniorů 4.místo

Adam Michalko a Kristýna Ulbrichtová byli vybráni do družstva státní reprezentace pro mezistátní utkání Česká republika-Hesensko, které se konalo v Litoměřicích.

V listopadu se několik závodníků a závodnic zúčastnilo již 43. ročníku Mezinárodního závodu přátelství v Jablonci nad Nisou. Nejlépe zde skončil Adam Michalko (11. místo), který získal ještě v synchronních skocích 6. místo s Davidem Hrudou z Liberce. V měsíci prosinci se Adam Michalko za doprovodu Víti a Blanky Michalkových zúčastnil prestižního závodu World Age Groups, který byl pořádán ihned po konání Mistrovství světa v Odense (Dánsko). Adam skončil na 46. místě z téměř 90 borců z celého světa ve skupině chlapců 13-14 let.

Oddíl má v plánu zakoupit jednu trampolínu Ultimate nejnovější konstrukce. Členové klubu se snaží o nalezení takového prostoru pro trénování, kde by mohly být trampolíny rozbalené na trvalo bez nutnosti jejich každodenního balení.

Velmi děkujeme za obětavou činnost vyvíjenou ve prospěch klubu nejen všem jmenovaným závodníkům, trenérům, organizačním pracovníkům, ale také mnohým dalším, zejména rodičům členů oddílu, na jejichž jmenování nyní nezbývá prostor. Jsme si vědomi, že přispění každého jednotlivce znamená podporu činnosti klubu, který existuje v kontinuální podobě v pokratické tělocvičně již od roku 1964. Věříme, že i v budoucnu společná snaha zajistit aktivity klubu nepoleví a přejme si, aby se řady příznivců trampolínového a gymnastického sportu v Litoměřicích ještě více rozšířily.


Sportovní výsledky SK GT Litoměřice v roce 2015

1. Český a Žákovský pohár, Litoměřice - 11. 04. 2015

ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ

6. Kristýna Ulbrichtová

MUŽI JEDNOTLIVCI

11. Aleš Kočvara

ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE

4 Lucie Bulanderová / Kristýna Ulbrichtová

ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ

13. Adéla Havlová

23 . Kočí Gabriela

27. Kupková Anna

ŽÁCI JEDNOTLIVCI

1. Adam Michalko

6. Pavel Horáček

12. Bauer Jiří

15. Trtek Martin

17. Matěj Štěrba

ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE

8. Havlová Adéla / Michalko Adam


2. Český a Žákovský pohár, Praha - Žižkov - 16. května 2015

ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ

5. Lucie Bulanderová

6. Kristýna Ulbrichtová

MUŽI JEDNOTLIVCI

6. Aleš Kočvara

ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE

5. Lucie Bulanderová / Kristýna Ulbrichtová

ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ

11. Adéla Havlová

21 . Kočí Gabriela

23. Kupková Anna

ŽÁCI JEDNOTLIVCI

1. Adam Michalko

6. Pavel Horáček

7. Matěj Štěrba

14. Trtek Martin

ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE

5. Kočí Gabriela / Štěrba Matěj

6. Kupková Anna / Trtek Martin

10. Horáček Pavel / Michalko Adam


3. Český a Žákovský pohár, Praha - Kampa (Vinohrady) - 23. května 2015

ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ

3. Lucie Bulanderová

9. Kristýna Ulbrichtová

MUŽI JEDNOTLIVCI

9. Aleš Kočvara

ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE

3. Lucie Bulanderová / Kristýna Ulbrichtová

ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ

15. Kupková Anna

ŽÁCI JEDNOTLIVCI

7. Matěj Štěrba

8. Adam Michalko

18. Trtek Martin

20. Pavel Horáček

ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE

5. Horáček Pavel / Michalko Adam

10. Kupková Anna / Trtek Martin


24. Litoměřický kalich 2015, Litoměřice – 31. května 2015

dívky a chlapci ročník nar. 2010

3. Bulík Ondra

4. Nedorostová Monika

dívky ročník nar. 2006 – 2007

5. Trtková Magdaléna

dívky ročník nar. 2004 – 2005

9. Kočí Gabriela

10. Vaisová Petra

dívky ročník nar. 2002 – 2003

9. Kupková Anna

chlapci ročník nar. 2002 – 2003

3. Adam Michalko

4. Pavel Horáček

5. Matěj Štěrba

6. Martin Trtek

dívky ročník nar. 2000 – 2001

1. Lucie Bulanderová

4. Adéla Havlová

muži ročník nar. 1999 a starší

1. Aleš Kočvara


Český závod věkových skupin 2015, Odolena Voda – 20. června 2015

DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 9-10 LET

4. Gabriela Kočí

5. Trtková Magdaléna

9. Petra Vaisová

DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 11-12 LET

19. Anna Kupková

CHLAPCI JEDNOTLIVCI 11-12 LET

1. Matěj Štěrba

5. Martin Trtek

CHLAPCI JEDNOTLIVCI 13-14 LET

3. Adam Michalko

DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 15-16 LET

2 Lucie Bulanderová

DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 17-18 LET

2 Kristýna Ulbrichtová

DÍVKY SYNCHRONNÍ DVOJICE 9-10 LET

2. Trtková Magdaléna / Vaisová Petra

DÍVKY SYNCHRONNÍ DVOJICE 11-12 LET

6. Kočí Gabriela / Kupková Anna

CHLAPCI SYNCHRONNÍ DVOJICE 11-12 LET

1.Trtek Martin / Štěrba Matěj

DÍVKY SYNCHRONNÍ DVOJICE 17-18 LET

1.Lucie Bulanderová / Kristýna Ulbrichtová


Přebor Čech 2015, Odolena Voda - 21. června 2015

DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2007 - 2004

3. Gabriela Kočí

5. Petra Vaisová

8. Trtková Magdaléna

16. Eflerová Tereza

CHLAPCI JEDNOTLIVCI 2007 - 2004

12. Berka Lukáš

DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2003 - 2000

8. Anna Kupková

CHLAPCI JEDNOTLIVCI 2003 - 2000

1.Adam Michalko

7.Matěj Štěrba

10. Martin Trtek

11. Pavel Horáček

smíšené synchronní páry

4. Kupková Anna / Trtek Martin

7. Kočí Gabriela / Štěrba Matěj

10. Berka Lukáš / Trtková Magdaléna


Juniorské mistrovství České republiky 2015, Liberec - 27. června 2015

JUNIORKY JEDNOTLIVKYNĚ

2. Lucie Bulanderová

4. Kristýna Ulbrichtová

JUNIOŘI JEDNOTLIVCI

5. Adam Michalko

JUNIORKY SYNCHRONNÍ DVOJICE

2.Lucie Bulanderová / Kristýna Ulbrichtová


Mistrovství České republiky 2015, Liberec - 27. června 2015

ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ

7. Kristýna Ulbrichtová

8. Lucie Bulanderová

MUŽI JEDNOTLIVCI

7. Aleš Kočvara

ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE

3.Lucie Bulanderová / Kristýna Ulbrichtová


43rd International Trampoline Friendship Cup 2015 – Mezinárodní závod přátelství, Jablonec nad Nisou - 26.9.2015

Boys, 13-14

11.Adam Michalko

22. Pavel Horáček

Men, SEN

13. Aleš Kočvara

Girls, 13-14

21. Adéla Havlová

Girls, 15-16

25.Lucie Bulanderová

Synchro Boys, 13-14

6. Hruda David / Michalko Adam


Mistrovství ČR žactva 2015, Dolní Bečva, 17.10. 2015

MLADŠÍ ŽÁCI 8-12 LET

3. Matěj Štěrba

4 Martin Trtek

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 8-12 LET

2. Zora Záhorová

25. Anna Kupková

STARŠÍ ŽÁCI 13-14 LET

2. Adam Michalko

4. Pavel Horáček

5. Bauer Jiří

ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE

1. Horáček Pavel / Michalko Adam

3. Trtek Martin / Štěrba Matěj

ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE

12.Kočí Gabriela / Kupková Anna

DRUŽSTVA

5. SK GT Litoměřice A (Adam Michalko, Pavel Horáček, Zora Záhorová)


4. Český a Žákovský pohár 2015, 7.11.2015 Liberec

MUŽI JEDNOTLIVCI

12. Aleš Kočvara

ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ

2. Zora Záhorová

18. Kočí Gabriela

20.Havlová Adéla

33. Kupková Anna

ŽÁCI JEDNOTLIVCI

5. Matěj Štěrba

6. Adam Michalko

8. Pavel Horáček

10. Martin Trtek

19. Jiří Bauer

ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE

7 Kočí Gabriela / Kupková Anna

9. Havlová Adéla / Záhorová Zora

17. Trtek Martin / Štěrba Matěj

22. Bauer Jiří / Horáček Pavel


5. Český a Žákovský pohár 2014, 14.11.2015 Rožnov pod Radhoštěm

MUŽI JEDNOTLIVCI

3. Aleš Kočvara

ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ

12. Adéla Havlová

ŽÁCI JEDNOTLIVCI

4. Adam Michalko

ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE

11. Hruda David / Michalko Adam


Po pěti závodech Českého a žákovského, poháru 2015 se litoměřičtí umístili takto:

ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ

8. Kristýna Ulbrichtová

9. Lucie Bulanderová

MUŽI JEDNOTLIVCI

9. Aleš Kočvara

ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ

14. Adéla Havlová

16. Zora Záhorová

29. Anna Kupková

33. Kočí Gabriela

ŽÁCI JEDNOTLIVCI

3. Adam Michalko

9. Matěj Štěrba

10. Pavel Horáček

19. Martin Trtek

26. Bauer Jiří

ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE

6. Lucie Bulanderová / Kristýna Ulbrichtová

ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE

žádná litoměřická dvojice se neumístila do 8. místa