2014

Shrnutí činnosti Sportovního klubu gymnastiky a trampolín Litoměřice

Jana Štefaniková


Výkonný výbor klubu pokračoval ve své práci ve složení:

 • Roman Stejskal, předseda,
 • Táňa Nováková, hospodářka,
 • Věra Havlová,
 • Blanka Michalková,
 • Jana Štefaniková,
 • Jan Michalko, čestný člen.

Výkonný výbor se setkával na nepravidelných schůzkách, intenzivněji zejména v obdobích před pořádáním některé z akcí.

V roce 2014 uspořádal Sportovní klub gymnastiky a trampolín Litoměřice (SK GT Litoměřice) kromě zajištění pravidelných tréninků následující akce:

 • celostátní závod ve skocích na trampolíně 23. Litoměřický kalich (tělocvična Kalich Arény v Litoměřicích, 12.4.2014),
 • setkání stávajících a minulých členů i příznivců gymnastiky a trampolín v Litoměřicích u příležitosti 50 let od založení oddílu v Litoměřicích-Pokraticích (sál hotelu Koliba, 10.10.2014),
 • v letních měsících bylo pořádáno soustředění trampolínistů a přátel trampolín ve Staré Týně u Úštěka (16.8. - 23.8.2014),
 • Mistrovství České republiky žactva 2014 ve skocích na trampolíně (tělocvična Kalich Arény v Litoměřicích, 29.11.2014).

Během roku došlo také k několika přátelským setkáním oddílových příznivců v restauracích nebo na bowlingu, dále došlo k uspořádání společných akcí „kola“ a „lyže“. Tyto akce jsou brány jako velmi přínosné pro utužení kolektivu příznivců.

Úspěšně probíhala i nadále spolupráce s DDM Rozmarýn, pro který SK GT Litoměřice zajišťuje od září 2008 kroužek Základy gymnastiky a skoků na trampolíně. Tomuto cvičení se věnuje Blanka Michalková a napomáhá ji Štěpánka Ulbrichtová i Vítězslav Michalko. Průběžně a pravidelně probíhala tréninková práce s dětmi. Tréninky a cvičení pro děti probíhali v odpoledních hodinách v tělocvičně v místní části Pokratice, Pokratická ulice, a to ve dnech: pondělí (16-19h), úterý (16-18h), čtvrtek (17-19h), pátek (16-18.30h). Blanka Michalková a Vítězslav Michalko jsou hlavními trenéry oddílu. Na základě domluvy s rodiči chodí rodiče rozbalovat a zabalovat nářadí na počátku a na konci tréninku. Někteří rodiče se zapojili do chodu tréninků i jako cvičitelé, zejména paní Štěpánka Ulbrichtová, Martin Vágner (v první polovině roku), Věra Havlová, Petra Bulanderová, paní Nevečeřalová a další.

Ohledně materiálového vybavení byla zakoupena nová plachta na trampolínu. Z hlediska financí přispělo na chod oddílu Město Litoměřice, pan Nevečeřal získal sponzorsky další prostředky a dále byly finance na základě členské základny a dosažených výsledků poskytnuty ze strany ČSTV (přejmenováno v roce 2014 ČUS /Česká unie sportu/). Největším stálým výdajem zůstává nájem tělocvičny za hodiny tréninků.

Na závodech se v roli rozhodčích představily Táňa Nováková, Jana Štefaniková, Blanka Michalková, a nově i Aleš Kočvara. Jmenovaná ženy se představily i na mezinárodních závodech: Blanka Michalková na závodech WAG v USA a Táňa Nováková na ME v Portugalsku. Jana Štefaniková byla i nadále členkou Komise trampolín při ČGF a dále také pracovala v Revizní komise při ČGF. Táňa Nováková byla členkou Výkonného výboru TJ Sokol Pokratice.

Adam Michalko byl vybrán zástupci České televize jako hlavní postava jednoho dílu z cyklu Lvíčata, který je určený dětem a mládeži a seznamuje s různými méně tradičními sportovními disciplínami. Adam tak představil veřejnosti skoky na trampolíně, a to přiblížením svého běžného dne s tréninkem a dále pak byla natáčena i jeho účast na závodech. Dokument vysílala Česká televize na kanálu Déčko.

V souvislosti se stavem členské základny se oddíl účastnil převážně závodů žactva. Ovšem Lucie Bulanderová a Kristýna Ulbrichtová závodí také mezi juniorkami a Aleš Kočvara pak mezi muži.

Z hlediska sportovních výkonů zaznamenali sportovci i v roce 2014 celou řadu úspěchů na které mohou být oni, jejich trenéři i rodiče opravdu hrdi. Výčet dlouhé řady medailí i umístění je níže, avšak snad je možné vyzdvihnout následující momenty:

 • Lucie Bulanderová

MČR juniorů 1.místo,

MČR žactva starší žákyně 1. místo,

 • Adam Michalko

Český pohár žáků 1.místo

MČR žactva mladší žáci 2. místo,

 • Synchronní pár Adéla Havlová a Zora Záhorová

MČR žactva 1.místo

 • Synchronní pár Lucie Bulanderová a Kristýna Ulbrichtová

MČR juniorů 3.místo

 • Synchronní pár Aleš Kočvara (Litoměřice) a Jiří Kurtin (Liberec)

MČR seniorů 3.místo

 • Družstvo SK GT Litoměřice A (Lucie Bulanderová, Adéla Havlová, Adam Michalko, Zora Záhorová)

MČR žactva 1.místo

Adam Michalko, Lucie Bulanderová a Kristýna Ulbrichtová byli vybráni do družstva státní reprezentace pro mezistátní utkání Česká republika-Hesensko, které se konalo ve Franktfurtu a.M, Německo.

V měsíci listopadu se Adam Michalko, Aleš Kočvara, Lucie Bulanderová a Kristýna Ulbrichtová za doprovodu Víti a Blanky Michalkových zúčastnili prestižního závodu World Age Groups, který byl pořádán ihned po konání Mistrovství světa v Daytona Beach, Florida, USA. Asi nejlépe se umístil Adam Michalko na 20. místě ve skupině chlapců 11-12 let.

Velmi děkujeme za obětavou činnost vyvíjenou ve prospěch klubu nejen všem jmenovaným závodníkům, trenérům, organizačním pracovníkům, ale také mnohým dalším, zejména rodičům členů oddílu, na jejichž jmenování nyní nezbývá prostor. Jsme si vědomi, že přispění každého jednotlivce znamená podporu činnosti klubu, který existuje v kontinuální podobě v pokratické tělocvičně již od roku 1964. Věříme, že i v budoucnu společná snaha zajistit aktivity klubu nepoleví a přejme si, aby se řady příznivců trampolínového a gymnastického sportu v Litoměřicích ještě více rozšířily.


Sportovní výsledky SK GT Litoměřice v roce 2014


1. Český a Žákovský pohár 2014, Dolní Bečva - 5. dubna 2014

ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ

23. Kristýna Ulbrichtová

MUŽI JEDNOTLIVCI

12. Aleš Kočvara

ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE

4 Lucie Bulanderová / Kristýna Ulbrichtová

ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ

1. Lucie Bulanderová

7. Adéla Havlová

11. Zora Záhorová

15. Klára Nevečeřalová

ŽÁCI JEDNOTLIVCI

3. Adam Michalko

5. Pavel Horáček

6. Matěj Štěrba

14. Filip Dokoupil

ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE

2. Adam Michalko / Zora Záhorová

5. Filip Dokoupil / Klára Nevečeřalová

12. Pavel Horáček / Matěj Štěrba


23. Litoměřický kalich 2014, Litoměřice - 12. dubna 2014

DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2007-2009

4. Anežka Gabčanová

6. Barbora Smetáčková

7. Tereza Poláčková

8. Ema Tupcová

CHLAPCI JEDNOTLIVCI 2007-2009

4. Tateáš Puravec

5. Radim Dvořák

DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2005-2006

8. Gabriela Kočí

11. Soňa Hrochová

12. Petra Vaisová

13. Tereza Eflerová

DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2003-2004

13 Anna Kupková

15. Klára Nevečeřalová

18. Renata Dvořáková

CHLAPCI JEDNOTLIVCI 2003-2004

2. Martin Trtek

3. Matěj Štěrba

DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2001-2002

5. Adéla Havlová

CHLAPCI JEDNOTLIVCI 2001-2002

1. Adam Michalko

4. Pavel Horáček

DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 1999-2000

5. Lucie Bulanderová

ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ 1998 A STARŠÍ

3. Kristýna Ulbrichtová

VETERÁNI

2. Blanka Michalková


2. Český a Žákovský pohár 2014, Odolena Voda - 10. května 2014

ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ

5. Kristýna Ulbrichtová

MUŽI JEDNOTLIVCI

6. Aleš Kočvara

ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE

8 Lucie Bulanderová / Kristýna Ulbrichtová

MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE

4. Aleš Kočvara / Jiří Kurtin

ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ

1. Lucie Bulanderová

8. Zora Záhorová

15. Adéla Havlová

16. Klára Nevečeřalová

30. Anna Kupková

ŽÁCI JEDNOTLIVCI

5. Filip Dokoupil

8 Martin Trtek

9. Matěj Štěrba

12. Adam Michalko

13. Pavel Horáček

ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE

8. Pavel Horáček / Klára Nevečeřalová

10. Adam Michalko / Zora Záhorová

14. Matěj Štěrba / Martin Trtek


Přebor Čech 2014, Odolena Voda - 14. května 2014

DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2005-2006

7. Gabriela Kočí

8. Petra Vaisová

10. Tereza Eflerová

12. Soňa Hrochová

DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2003-2004

5. Klára Nevečeřalová

8. Zora Záhorová

14. Anna Kupková

CHLAPCI JEDNOTLIVCI 2003-2004

1.Martin Trtek

2.Matěj Štěrba

DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 2000-2002

1.Lucie Bulanderová

10.Adéla Havlová

CHLAPCI JEDNOTLIVCI 2000-2002

1.Adam Michalko

5.Pavel Horáček

10.Filip Dokoupil

ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ 1999 A STARŠÍ

3. Kristýna Ulbrichtová

MUŽI JEDNOTLIVCI 1999 A STARŠÍ

2. Aleš Kočvara

SMÍŠENÉ SYNCHRONNÍ DVOJICE

2. Lucie Bulanderová / Aleš Kočvara


3. Český a Žákovský pohár 2014, Praha - Žižkov - 24. května 2014

ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ

6. Kristýna Ulbrichtová

MUŽI JEDNOTLIVCI

8. Aleš Kočvara

ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE

4 Lucie Bulanderová / Kristýna Ulbrichtová

MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE

2. Aleš Kočvara / Jiří Kurtin

ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ

1. Lucie Bulanderová

3. Zora Záhorová

8. Adéla Havlová

10. Klára Nevečeřalová

24. Anna Kupková

ŽÁCI JEDNOTLIVCI

1. Adam Michalko

6. Martin Trtek

7. Filip Dokoupil

8. Pavel Horáček

9. Matěj Štěrba

ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE

1. Adam Michalko / Zora Záhorová

6. Pavel Horáček / Klára Nevečeřalová

13. Matěj Štěrba / Martin Trtek


Český závod věkových skupin 2014, Praha - Újezd - 31. května 2014

DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 9-10 LET

2. Zora Záhorová

4. Petra Vaisová

6. Gabriela Kočí

8. Soňa Hrochová

10. Tereza Eflerová

DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 11-12 LET

8. Klára Nevečeřalová

23. Anna Kupková

CHLAPCI JEDNOTLIVCI 11-12 LET

1. Adam Michalko

2. Pavel Horáček

3. Matěj Štěrba

4. Martin Trtek

6. Jiří Bauer

7. Filip Dokoupil

DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 13-14 LET

1. Lucie Bulanderová

6. Adéla Havlová

DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 15-16 LET

2 Kristýna Ulbrichtová

CHLAPCI JEDNOTLIVCI 17-18 LET

3. Aleš Kočvara

DÍVKY SYNCHRONNÍ DVOJICE 9-10 LET

2. Tereza Eflerová / Soňa Hrochová

3. Gabriela Kočí / Petra Vaisová

DÍVKY SYNCHRONNÍ DVOJICE 11-12 LET

4. Anna Kupková / Klára Nevečeřalová

CHLAPCI SYNCHRONNÍ DVOJICE 11-12 LET

1.Filip Dokoupil / Adam Michalko

2.Matěj Štěrba / Martin Trtek

4.Jiří Bauer / Pavel Horáček

DÍVKY SYNCHRONNÍ DVOJICE 13-14 LET

1.Adéla Havlová / Zora Záhorová

DÍVKY SYNCHRONNÍ DVOJICE 15-16 LET

2.Lucie Bulanderová / Kristýna Ulbrichtová


Utkání Hesensko - Česká republika, Frankfurt am Main (Německo) - 14. června 2014

ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ 11-14 LET

1.Lucie Bulanderová

ŽÁCI JENOTLIVCI 11-14 LET

6. Adam Michalko

JUNIORKY JEDNOTLIVKYNĚ 15-18 LET

5.Kristýna Ulbrichtová


Juniorské mistrovství České republiky 2014, Praha - Žižkov - 21. června 2014

JUNIORKY JEDNOTLIVKYNĚ

1. Lucie Bulanderová

4. Kristýna Ulbrichtová

10. Adéla Havlová

JUNIORKY SYNCHRONNÍ DVOJICE

3.Lucie Bulanderová / Kristýna Ulbrichtová


Mistrovství České republiky 2014, Praha - Žižkov - 21. června 2014

ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ

9. Kristýna Ulbrichtová

MUŽI JEDNOTLIVCI

12. Aleš Kočvara

MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE

3. Aleš Kočvara / Jiří Kurtin


4. Český a Žákovský pohár 2014, 18. 10. 2014 Liberec

ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ

9. Kristýna Ulbrichtová

MUŽI JEDNOTLIVCI

9. Aleš Kočvara

ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE

3 Lucie Bulanderová / Kristýna Ulbrichtová

MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE

2. Aleš Kočvara / Jiří Kurtin

ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ

4. Zora Záhorová

8. Lucie Bulanderová

10. Klára Nevečeřalová

17. Adéla Havlová

29. Anna Kupková

ŽÁCI JEDNOTLIVCI

3. Pavel Horáček

8. Adam Michalko

9. Filip Dokoupil

12. Matěj Štěrba

13. Jiří Bauer

14. Martin Trtek

ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE

2. Adam Michalko / Zora Záhorová

12. Matěj Štěrba / Martin Trtek

15. Filip Dokoupil/ Pavel Horáček


Mistrovství ČR žactva 2014, Litoměřice, 29.11.2014

MLADŠÍ ŽÁCI 8-12 LET

2. Adam Michalko

7. Matěj Štěrba

8. Martin Trtek

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 8-12 LET

5. Klára Nevečeřalová

7. Zora Záhorová

17. Anna Kupková

STARŠÍ ŽÁKYNĚ 8-12 LETZa SK GT Litoměřice Jana Štefaniková, prosinec 2014

1. Lucie Bulanderová

2. Adéla Havlová

ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE

4. Matěj Štěrba / Martin Trtek

ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE

1.Adéla Havlová/ Zora Záhorová

DRUŽSTVA

1.SK GT Litoměřice A (Lucie Bulanderová, Adam Michalko, Adéla Havlová, Zora Záhorová)


5. Český a Žákovský pohár 2014, 06. 12. 2014 Dvůr Králové nad Labem

ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ

4. Kristýna Ulbrichtová

MUŽI JEDNOTLIVCI

9. Aleš Kočvara

ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE

3 Lucie Bulanderová / Kristýna Ulbrichtová

ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ

8. Lucie Bulanderová

10. Zora Záhorová

31. Adéla Havlová

ŽÁCI JEDNOTLIVCI

1. Adam Michalko

ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE

7. Adam Michalko / Zora Záhorová


Po pěti závodech Českého a žákovského poháru 2014 se litoměřičtí umístili takto:

ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE

3. Lucie Bulanderová / Kristýna Ulbrichtová

MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE

. Filip Dokoupil / Adam Michalko

ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ

4. Kristýna Ulbrichtová

14. Lucie Bulanderová

17. Zora Záhorová

31. Adéla Havlová

63. Klára Nevečeřalová

64. Anna Kupková

ŽÁCI JEDNOTLIVCI

1. Adam Michalko

13. Filip Dokoupil

21. Matěj Štěrba

22. Martin Trtek

ŽÁKYNĚ A ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE

Adam Michalko / Zora Záhorová