2013

Shrnutí činnosti Sportovního klubu gymnastiky a trampolín Litoměřice

Jana Štefaniková, Roman Stejskal


Výkonný výbor klubu pokračoval ve své práci ve složení:

 • Roman Stejskal, předseda,
 • Táňa Nováková, hospodářka,
 • Blanka Michalková,
 • Štěpánka Ulbrichtová,
 • Jana Štefaniková,
 • Jan Michalko, čestný člen.

Výkonný výbor se setkával na nepravidelných schůzkách, intenzivněji zejména v obdobích před pořádáním soutěží.

 • V roce 2013 uspořádal Sportovní klub gymnastiky a trampolín Litoměřice (SK GT Litoměřice) následující akce:
 • Mistrovství České republiky žactva 2013 ve skocích na trampolíně (tělocvična Kalich Arény v Litoměřicích, 30. 11. 2013),
 • celostátní závod ve skocích na trampolíně 22. Litoměřický kalich (tělocvična Kalich Arény v Litoměřicích, 14.4.2013),
 • mezinárodní závod Česká republika – Hesensko (tělocvična Kalich Arény v Litoměřicích, 13.4.2013).

v letních měsících bylo pořádáno soustředění trampolínistů a přátel trampolín ve Staré Týně u Úštěka)

Během roku došlo také k několika přátelským setkáním oddílových příznivců v restauracích nebo na bowlingu, dále došlo k uspořádání společných akcí „kola“ a „voda“. Tyto akce jsou brány jako velmi přínosné pro utužení přátelského kolektivu všech přátel trampolínového sportu v Litoměřicích.

Na závodech se v roli rozhodčích představily Táňa Nováková, Jana Štefaniková, Blanka Michalková, a nově i Aleš Kočvara. Táňa Nováková, Jana Štefaniková a Blanka Michalková si na počátku roku obnovili kvalifikaci mezinárodních rozhodčí na školení pořádaném ČGF. Ženy se tak představily i na mezinárodních závodech. Jana Štefaniková byla i nadále členkou Komise trampolín při ČGF a v závěru roku byla požádána o přijetí funkce členky Revizní komise při ČGF, funkci přijala.

Na činnost oddílu přispělo Město Litoměřice částkou přibližně 75 000 Kč.

Úspěšně bylo také pokračováno ve spolupráci s DDM Rozmarýn, pro který SK GT Litoměřice zajišťuje od září 2008 kroužek Základy gymnastiky a skoků na trampolíně. Tomuto cvičení se věnuje Blanka Michalková a pod jejím vedením ji pomáhá také Štěpánka Ulbrichtová, Vítězslav Michalko. Průběžně a pravidelně probíhala tréninková práce s dětmi. Sekce trampolínová stabilizovala svou členskou základnu a tréninková činnost probíhala 4 x týdně v tělocvičně v Pokraticích. Blanka Michalková a Vítězslav Michalko vedli tréninky dětí. Na základě domluvy s rodiči chodí rodiče rozbalovat a zabalovat nářadí na počátku a na konci tréninku. Někteří rodiče se zapojili do chodu tréninků i jako cvičitelé, zejména paní Štěpánka Ulbrichtová, Martin Vágner, Věra Havlová, Petra Bulanderová, p. Nevečeřalová a další.

V souvislosti se stavem členské základny se oddíl účastní téměř výhradě závodů žactva, kdy na Mistrovství ČR žactva 2013 získaly děti 9 medailí:

 • mladší žákyně: 2. místo Zora Záhorová, 3. místo Adéla Havlová
 • mladší žáci: 1. místo Adam MichalkoV roce 2013 uspořádal Sportovní klub gymnastiky a trampolín Litoměřice (SK GT Litoměřice) následující akce:
 • Mistrovství České republiky žactva 2013 ve skocích na trampolíně (tělocvična Kalich Arény v Litoměřicích, 30. 11. 2013),
 • celostátní závod ve skocích na trampolíně 22. Litoměřický kalich (tělocvična Kalich Arény v Litoměřicích, 14.4.2013),
 • mezinárodní závod Česká republika – Hesensko (tělocvična Kalich Arény v Litoměřicích, 13.4.2013).
 • starší žákyně: 1. místo Lucie Bulanderová, 2. místo Kristýna Ulbrichtová
 • synchrony žákyně: 1. místo Lucie Bulanderová/ Kristýna Ulbrichtová, 3. místo Zora Záhorová/Anna Tyllerová
 • synchrony žáci: 1. místo Adam Michalko/Filip Dokoupil
 • Družstva: 2. místo družstvo Litoměřice A

Výborně se také představili na Juniorském mistrovství ČR mladé juniorky Lucie Bulanderová a Kristýna Ulbrichtová, které získaly 1.místo v závodě synchronních skoků, Kristýna Ulbrichtová získala také stříbro mezi jednotlivkyněmi.

Velmi děkujeme za obětavou činnost vyvíjenou ve prospěch klubu nejen všem jmenovaným závodníkům, trenérům, organizačním pracovníkům, ale také mnohým dalším, zejména rodičům členů oddílu, na jejichž jmenování nyní nezbývá prostor. Jsme si vědomi, že přispění každého z vás znamená podporu pro aktivní činnost klubu, který existuje v kontinuální podobě v pokratické tělocvičně již od roku 1964. Věříme, že i v budoucnu společná snaha nepoleví a přejme si, aby se řady příznivců trampolínového a gymnastického sportu v Litoměřicích ještě více rozšířily.

Sportovní výsledky SK GT Litoměřice v roce 2013

22. Litoměřický Kalich, Litoměřice, 14.04.2013

dívky ročník nar. 2006 – 2008

1. Stasová Anna

dívky ročník nar. 2004 – 2005

3. Záhorová Zora

10. Kočí Gabriela

13. Vaisová Petra

17. Hrochová Soňa

18. Eflerová Tereza

20. Vágnerová Ema

dívky ročník nar. 2002 – 2003

2. Nevečeřalová Klára

6. Kupková Anna

chlapci ročník nar. 2002 – 2003

1. Michalko Adam

3. Dokoupil Filip

7. Trtek Martin

9. Špringl Matej

12. Šterba Matej

dívky ročník nar. 2000 – 2001

2. Bulanderová Lucie

7. Havlová Adéla

dívky ročník nar. 1998 – 1999

3. Ulbrichtová Kristýna

muži ročník nar. 1997 a dříve

2. Kočvara Aleš


2. Český a Žákovský pohár, Odolena Voda, 11.05.2013

Ženy jednotlivkyně

7. Ulbrichtová Kristýna

Žákyne jednotlivkyne

2. Ulbrichtová Kristýna

10. Záhorová Zora

18. Havlová Adéla

36. Bulanderová Lucie

Muži

26. Kočvara Aleš

Žáci jednotlivci

6. Michalko Adam

12. Dokoupil Filip

Ženy synchronní dvojice

3. Záhorová Zora / Tyllerová Anna

8. Bulanderová Lucie / Ulbrichtová Kristýna

Muži synchronní dvojice

4. Michalko Adam / Dokoupil Filip


Závod malých talentů 2013, Odolena Voda, 12.05.2013

4. Stasová Anna

5. Trtková Magdaléna


Přebor Čech 2013, Odolena Voda, 12.05.2013

dívky 2004 -2005

1.Záhorová Zora

16. Vaisová Petra

17. Hrochová Sona

18. Hrochová Sona

20. Vágnerová Ema

21. Kočí Gabriela

chlapci 2004-2005

3.Špringl Matej

dívky 2002 – 2003

4. Nevečeřalová Klára

15. Kupková Anna

chlapci 2002 – 2003

2. Michalko Adam

7. Dokoupil Filip

9. Šterba Matej

11. Trtek Martin

dívky 2000 – 2001

1.Bulanderová Lucie

4. Havlová Adéla

dívky 1998 – 1999

1.Ulbrichtová Kristýna

muži 1997 a starší

3. Kočvara Aleš


3. Český a Žákovský pohár 2013, Praha - Žižkov, 25.05.2013

Ženy jednotlivkyně

5. Bulanderová Lucie

Žákyně jednotlivkyně

1.Bulanderová Lucie

7. Ulbrichtová Kristýna

13. Záhorová Zora

18. Havlová Adéla

Muži

11. Kočvara Aleš

Žáci jednotlivci

2. Michalko Adam

5. Dokoupil Filip

Ženy synchronní dvojice

1.Bulanderová Lucie / Ulbrichtová Kristýna¨

7. Záhorová Zora / Tyllerová Anna

Muži synchronní dvojice

5. Michalko Adam / Dokoupil Filip


Český závod věkových skupin 2013, Dvůr Králové nad Labem, 08.06.2013

dívky 9 - 10 let

2. Záhorová Zora

4. Nevečeřalová Klára

chlapci 11 - 12 let

1.Michalko Adam

chlapci 9 - 10 let

5. Trtek Martin

6. Špringl Matej

dívky 11 - 12 let

5.Havlová Adéla

dívky 13 - 14 let

2. Bulanderová Lucie

dívky 15 - 16 let

2. Ulbrichtová Kristýna

chlapci 17 - 18 let

1.Kočvara Aleš

dívky synchrony 9 - 10 let

1.Záhorová Zora / Tyllerová Anna

2.Neveceralová Klára / Kupková Anna

chlapci synchrony 9 - 10 let

1.Trtek Martin / Šterba Matej

chlapci synchrony 11 - 12 let

1.Michalko Adam / Dokoupil Filip

dívky synchrony 15 - 16 let

1.Bulanderová Lucie / Ulbrichtová Kristýna


Mistrovství ČR juniorů 2013, Rožnov pod Radhoštem, 29.06.2013

Juniorky

2.Ulbrichtová Kristýna

4. Bulanderová Lucie

Junioři

7. Kočvara Aleš

Juniorky synchrony

1.Bulanderová Lucie / Ulbrichtová Kristýna


4. Český a Žákovský pohár 2013, Praha - Kampa, 28.09.2013

Žákyně jednotlivkyně

5. Ulbrichtová Kristýna

16. Záhorová Zora

24. Havlová Adéla

36. Nevečeřalová Klára

41. Kupková Anna

Muži

24. Kočvara Aleš

Žáci jednotlivci

5. Michalko Adam

12. Šterba Matej

13. Trtek Martin

15. Dokoupil Filip

Ženy synchronní dvojice

9. Záhorová Zora / Tyllerová Anna

19. Nevečeřalová Klára / Kupková Anna

Muži synchronní dvojice

4.Kočvara Aleš / Kurtin Jirí

6.Michalko Adam / Dokoupil Filip

7. Trtek Martin / Šterba Matej


5. Český a Žákovský pohár 2013, Liberec, 26.10.2013

Žákyně jednotlivkyně

3.Bulanderová Lucie

4. Ulbrichtová Kristýna

24. Havlová Adéla

Muži jednotlivci

6. Kočvara Aleš

Žáci jednotlivci

5. Michalko Adam

15. Dokoupil Filip

16. Šterba Matej

17. Trtek Martin

Ženy synchronní dvojice

17. Bulanderová Lucie / Ulbrichtová Kristýna

Muži synchronní dvojice

2.Kocvara Aleš / Kurtin Jirí

5. Trtek Martin / Šterba Matej

6. Michalko Adam / Dokoupil Filip


Mistrovství ČR žactva 2013, Litoměřice, 30.11.2013

Mladší žákyne 8 - 12 let

2.Záhorová Zora

3. Havlová Adéla

17. Nevečeřalová Klára

Mladší žáci 8 - 12 let

1.Michalko Adam

6. Dokoupil Filip

Starší žákyně 13 - 15 let

1.Bulanderová Lucie

2. Ulbrichtová Kristýna

Žákyně synchronní dvojice

1.Bulanderová Lucie / Ulbrichtová Kristýna

3. Záhorová Zora / Tyllerová Anna

Žáci synchronní dvojice

1. Michalko Adam / Dokoupil Filip

Družstva

2. SK GT Litoměřice (Bulanderová Lucie, Ulbrichtová Kristýna, Michalko Adam, Záhorová Zora)


Po pěti kolech Českého a žákovského poháru 2013 se litoměřičtí umístili takto:

ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE

2. Anna Tyllerová / Zora Záhorová

7. Lucie Bulanderová / Kristýna Ulbrichtová

MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE

5. Filip Dokoupil / Adam Michalko

ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ

4.Kristýna Ulbrichtová

14. Lucie Bulanderová

17. Zora Záhorová

31. Adéla Havlová

63. Klára Nevečeřalová

64. Anna Kupková

ŽÁCI JEDNOTLIVCI

4. Adam Michalko

13. Filip Dokoupil

21. Matěj Štěrba

22. Martin Trtek

Jana Štefaniková

Bulanderová 2x zlatá v závodě ČP

Prozatím nejlepšího sportovního výsledku své kariéry dosáhla Lucie Bulanderová (SK GT Litoměřice) ve 3. kole Českého poháru ve skocích na trampolíně, který proběhl 25.5. v Praze. Lucie již v kvalifikaci porazila všechny své dlouhodobé soupeřky – žačky do 15 let a svůj náskok potvrdila i nejlepší a nejobtížnější finálovou sestavou a brala zasloužené zlato. Do finále ji doprovodila i oddílová kamarádku Kristýna Ulbrichtová. Ta však nepotvrdila očekávání a nakonec obsadila 7. místo v poli 49 startujících. Obě dívky z Litoměřic však zabraly v soutěži synchronních skoků, kde se předvedly páry od malých žaček až po reprezentantky. Litoměřická dvojice prokázala pevné nervy zejména ve finále, kde nakonec o pouhou desetinu bodu získala zlato před páry Dolejšová/Patrmanová (Liberec) a Polová/Malá (Odolena Voda). Ve finále se představila i talentovaná Záhorová (Litoměřice) s Tyllerovou (Odolena Voda) a tento pár získal 7. místo. Dvě zlaté medaile do Litoměřic tak putovaly zaslouženě.

A do Litoměřic je doprovodilo ještě stříbro ze soutěže žáků do 15 let zásluhou Adama Michalka, kterého v napjatém finále porazil pouze Michal Pelant (Liberec). Na 5. místě mezi 16 skokany skončil další Litoměřičan Filip Dokoupil. A Filip s Adamem získali ještě velmi pěkné 5. místo mezi synchronními páry, kde zvítězili členové reprezentace Pelc se Saltem(Praha/Rožnov), čerstvě nominovaní účastníci Světových her v Kolumbii, před juniorským duetem Majer/Handl (Praha/Olomouc).

Z dalších výsledků:

Žákyně: 13. Záhorová, 18. Havlová, Muži: 11. Kočvara (všichni Litoměřice)

Fotografie L. Kelnera

Zástupci Litoměřic na 3. kole ČP. Zleva: Kočvara, Dokoupil, Michalko A., Bulanderová, Michalko V. (trenér), Ulbrichtová, Záhorová, Michalková (trenérka), Štefaniková (rozhodčí).


Výsledky závodu ve formátu PDF naleznete zde.