2011

Shrnutí činnosti Sportovního klubu gymnastiky a trampolín Litoměřice

Jana Štefaniková


Výkonný výbor klubu pokračoval ve své práci do 30.6.2011 ve složení:

 • Jana Štefaniková, předsedkyně,
 • Táňa Nováková, hospodářka,
 • Blanka Michalková,
 • Jan Michalko,
 • Štěpánka Ulbrichtová.

Od 1.7.2011 (na základě svolané valné hromady a řádných voleb) došlo ke změně ve vedení klubu a předsedou se stal pan Roman Stejskal. Výkonný výbor klubu pokračoval posléze ve své práci ve složení:

 • Roman Stejskal, předseda,
 • Táňa Nováková, hospodářka,
 • Blanka Michalková,
 • Štěpánka Ulbrichtová,
 • Jana Štefaniková,
 • Jan Michalko, čestný člen.

Výkonný výbor se setkával na nepravidelných schůzkách, intenzivněji zejména v obdobích před pořádáním soutěží. Byla pořádána Valná hromada SK GT Litoměřice, a to v úterý 24.5.2011 od 18.30 v klubovně tělocvičny v Pokraticích, odkud se účastníci přesunuli do klubovny fotbalového klubu u hřiště v Pokraticích.

V roce 2011 uspořádal Sportovní klub gymnastiky a trampolín Litoměřice (SK GT Litoměřice) následující akce:

 • Žákovské mistrovství České republiky 2011 ve skocích na trampolíně (5.11.2011) ,
 • celostátní závod ve skocích na trampolíně pod názvem 20. Litoměřický kalich (tělocvična SPgŠ Litoměřice, 16.4.2011),
 • v letních měsících bylo pořádáno setkání trampolínistů a přátel trampolín ve Starém Týně u Úštěka,
 • trampolínovou ligu 2011 mezi oddílem SK GT Litoměřice a TJ Aero Odolena Voda.

Dále se klub účastnil prostřednictvím závodníků různých akcí doma i v zahraničí. Jako významnější se jeví účast na závodech ve Švédsku (Frivolten Cup ve městě Herrljunga). Klub věnoval pozornost svým webovým stránkám: www.ltrampoliny.cz. Za jejich vznik a provoz patří velký dík Blance Michalkové.

Na závodech se v roli rozhodčích představily Táňa Nováková, Jana Štefaniková a Blanka Michalková. Jana Štefaniková byla i nadále členkou Komise trampolín při ČGF. Táňa Nováková byla prostřednictvím ČGF účastna také některých mezinárodních závodů jako mezinárodní rozhodčí, například na Světovém poháru v Jablonci nad Nisou. Blanka Michalková se kromě své trenérské role představila i jako rozhodčí na závodech ve Švédsku (Frivolten Cup ve městě Herrljunga). Jana Štefaniková během svého zahraničního pobytu v Austrálii rozhodovala na dvou závodech lokálního významu pořádaných v Melbourne a zde navštívila i dva místní trampolínové kluby.

Na činnost oddílu v rámci grantů přispělo Město Litoměřice částkou přibližně 10 000 Kč (prostředky přispěly k pořádání závodů v Litoměřicích) a dále přispělo Město Litoměřice částkou přibližně 10 000 Kč na provozní náklady spjaté s tréninkovou činností klubu.

Úspěšně bylo také pokračováno ve spolupráci s DDM Rozmarýn, pro který SK GT Litoměřice zajišťuje od září 2008 kroužek Základy gymnastiky a skoků na trampolíně. Tomuto cvičení se věnuje Blanka Michalková a pod jejím vedením ji pomáhá také Štěpánka Ulbrichtová, Vítězslav Michalko, Adéla Mikalová a Zuzana Stejskalová.

Průběžně a pravidelně probíhala tréninková práce s dětmi. Sekce trampolínová stabilizovala svou členskou základnu a tréninková činnost probíhala 3 x týdně v tělocvičně v Pokraticích. Blanka Michalková a Vítězslav Michalko vedli tréninky dětí ve věkové skupině přibližně 6-13 let. Do tréninků se cvičitelsky zapojili i někteří z rodičů, zejména paní Štěpánka Ulbrichtova.

V souvislosti se stavem členské základny se oddíl účastní téměř výhradě závodů žactva.

Velmi děkujeme za obětavou činnost vyvíjenou ve prospěch klubu nejen všem jmenovaným závodníkům, trenérům, organizačním pracovníkům, ale také mnohým dalším, zejména rodičům členů oddílu, na jejichž jmenování nezbývá prostor. Jsme si vědomi, že přispění každého z vás znamená podporu pro aktivní činnost klubu, který existuje v kontinuální podobě v pokratické tělocvičně již od roku 1964. Věříme, že i v budoucnu společná snaha nepoleví a přejme si, aby se řady příznivců trampolínového a gymnastického sportu v Litoměřicích ještě více rozšířily.

Sportovní výsledky SK GT Litoměřice v roce 2011

2. Český a Žákovský pohár 2011, Odolena Voda - 21. května 2011

ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ

17. Kristýna Ulbrichtová

MUŽI JEDNOTLIVCI

7. Aleš Kočvara

20. Filip Dokoupil

21. Adam Michalko

MUZI SYNCHRONNÍ DVOJICE

7. Filip Dokoupil / Adam Michalko

ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ

10. Kristýna Ulbrichtová

ŽÁCI JEDNOTLIVCI

9. Aleš Kočvara

14. Filip Dokoupil

15. Adam Michalko


Frivolten Cup, Herrljunga, Švédsko, 3.-4.6.2011

CHLAPCI JEDNOTLIVCI

U12: 22. Adam Michalko

U15-16: 20. Aleš Kočvara

DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ

U12: 29. Adéla Havlová

U13-14: 12. Kristýna Ulbrichtová


Český závod věkových skupin 2011, Rožnov pod Radhoštěm – 24.9. 2011

CHLAPCI JEDNOTLIVCI 15-16 LET

1 Aleš Kočvara

DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 13-14 LET

6 Kristýna Ulbrichtová

DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 9-10 LET

3 Adela Havlova

CHLAPCI JEDNOTLIVCI 15-16 LET

5 Adam Michalko


3. Český a Žákovský pohár 2011, Praha – 8. října 2011

ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ

14. Kristýna Ulbrichtová

42. Adéla Havlová

MUŽI JEDNOTLIVCI

6. Aleš Kočvara

16. Adam Michalko

ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ

7. Kristýna Ulbrichtová

27. Adéla Havlová

ŽÁCI JEDNOTLIVCI

8. Aleš Kočvara

12. Adam Michalko


Mistrovství České republiky žactva 2011, Litoměřice – 5.11.2011

ŽÁKYNĚ JEDNOTLIVKYNĚ

6 Kristýna Ulbrichtová

8 Lucie Bulanderová

21. Adéla Havlová

ŽÁKYNĚ SYNCHRONNÍ DVOJICE

4 Lucie Bulanderová / Kristýna Ulbrichtová

ŽÁCI JEDNOTLIVCI

4. Aleš Kočvara

17. Adam Michalko

ŽÁCI SYNCHRONNÍ DVOJICE

7. Aleš Kočvara/ Marek Herzig

DRUŽSTVA

3. SKGT Litoměřice (Bulanderová, Kočvara, Ulbrichtová)

Blanka Michalková

5. 11. 2011 se v Litoměřicích v nové KALICH ARENĚ na zimním stadionu po delší odmlce konal mistrovský závod žactva. Vrcholná soutěž roku 2011. Za pomoci sponzorů, Kooperativa, a.s, Česká Spořitelna, a.s., Pur izolace, Salon Blanka, Preol, Jotis, s.r.o., MUDr. Roman Záhora, Autodoprava Havel, Gerhard Horejsek spol. s.r.o. město Litoměřice, …. a dobrovolných obětavců, kteří celou akci zorganizovali byla celá akce nadmíru úspěšná. Skvělé trampolínové vystoupení podtrhl sbor „Páni kluci“, kteří na úvod soutěže zazpívali českou hymnu a v úvodu finále vystoupila taneční skupina „Funky dangers“. Na tomto mistrovství se představilo celkem 44 žáků a žákyň, kteří si splnily přísné limity pro tuto soutěž. Za Litoměřice závodil Aleš Kočvara, Adam Michalko, Kristýna Ulbrichtová, Adéla Havlová a Lucie Bulanderová.

V soutěži jednotlivkyň měli litoměřické trampolínistky boj o účast finále. Obě děvčata skákala dobře a bez větších chyb a do finále se probojovala. Jen A. Havlová se do finále po velmi krásném výkonu neprobojovala. Ve finále L. Bulanderová i K. Ulbrichová skákala velmi dobře a celkově to stačilo na 6 a 8. místo.

Mezi žáky nikdy Aleš Kočvara nepatřil mezi favority, ale velký výkonnostní růst za posledních pár měsíců a velké tréninkové úsilí společně s Adamem Michalkem měl gradovat na tomto Mistrovství. Adam neunesl tíhu prvního velkého závodu a měl pád v obou sestavách a do finále se neprobojoval. Naproti tomu Aleš všechny soupeře překvapil již v kvalifikaci a usadil se pro finále na čtvrtém místě. Ve finále ovšem nezacvičil tak čistě, když bojoval jako lev a nakonec skončil velmi těsně na čtvrtém místě.

O druhou medaili přišly litoměřické trampolínistky v soutěži synchronních skocích. Děvčata skákala svou finálovou sestavu velmi čistě a útočily na mistrovský titul. Ještě před posledním skokem celého finále to bylo na nejlepší cestě ke zlatu, ovšem hrubou chybou a následná penalizace odsoudila dívky na čtvrtém místo, opět.

Poslední kategorií letošního Mistrovství ČR žactva byla soutěž družstev. Ze soutěže jednotlivců se vyhodnotilo, které družstvo postoupí na pětičlenného finále. Naše žactvo postoupilo do finále a i zde bojovalo o medaile. Základní a velmi slibné body vyskákala ve finále K. Ulbrichtová. Po něm nastoupil A.Kočvara, ten měl svým výkonem výrazně družstvo přiblížit k medaily, zaskákal velmi kvalitní a obtížnou sestavu se čtyřmi dvojnými salty a celá hala Kalich areny nadšeně aplaudovala. To už naše družstvo bylo blízko bronzové medaili. Vše měla potvrdit L. Bulanderová závěrečnou sestavou. Lucka zaskákala vůbec nejvyšší sestavu našich skokanů bez větších potíží. Pak už se jen čekalo na zpracování výsledků. Následoval výbuch radosti a velký aplaus – konečně medaile, 3. místo pro litoměřické žactvo! Byla to velká odměna pro všechny příznivce litoměřických trampolín.

Trenér klubu dodává:

Již delší dobu bojujeme s nedostačujícím tréninkovými podmínkami, vždyť máme tak třetinové tréninkové možnosti oproti velkým klubům jako je Liberec, Rožnov p. R. a další. Je třeba si uvědomit, že nemáme nikde možnost trénovat, kde by byly trampolíny stabilně postavené. Je to obrovský úspěch pro Litoměřice jako takové. Pořádání tak vrcholné akce s velmi ohlasy ze strany všech účastníků a i medailové umístění mezi kluby z celé ČR, je opravdu velký úspěch jak všech dobrovolných pořadatelů, sponzorů bez kterých, by se tato akce neobešla, tak i samotných skokanů. Tato akce je velkým kandidátem na vítězství v trampolínové anketě „Pořadatel a akce roku 2011“.

Na obrázku z prava: A. Kočvara, K. Ulbrichtová, L. Bulanderová, vpředu A. Michalko

Medaile trampolín z Přeboru Čech

Jana Štefaniková

Krásný závod uspořádala TJ Aero Odolena Voda v sobotu 28.5.2011 pro téměř 90 závodníc a závodníků ve skocích na trampolíně. Soutěžilo se ve skupinách členěných dle ročníku narození. A reprezentanti SK GT Litoměřice se rozhodně neztratili.

Nejdříve se Magdaléna Trtková umístila mezi dětmi ročníku 2006 na výborném 3. místě. Ještě výše vylétla pro stříbrnou medaili Zora Záhorová (dívky 2004-2005), kde se na 6. místě blýskla i další litoměřická naděje Anna Kováčová. V soutěži dívek 2002 – 2003 se o něco méně dařilo Kláře Nevečeřalové (7. místo) i Nele Nehybové (10. místo).

Zato zdaleka nejlepší výkon předvedli mezi chlapci 2002-2003 litoměřičtí Adam Michalko, který zvítězil, i stříbrný Filip Dokoupil. Jen těsně skončil 4. jejich oddílový kamarád Martin Trtek a 6. byl nakonec ještě Matěj Štěrba.

Medailovou žeň sklidila i zkušená Kristýna Ulbrichtová svým 3. místem mezí děvčaty 1998 – 1999. A také Aleš Kočvara přesvědčil stříbrnou medailí (chlapci 1996 – 1997). Právem tak družstvo SKGT Litoměřice pod vedením trenérů Michalkových a za doprovodu rozhodčích Štefanikové a Novákové odjíždělo domů více než spokojeno!

Fotografie (autorka J. Štefaniková):

Soutěžící chlapci 2002-2003, vzadu na stupních vítězů zleva Dokoupil, Michalko (oba Litoměřice), Šimandl (Praha Kampa)


Závod o Skokana Libereckého kraje

Blanka Michalková

Závodili jsme poprvé!

5.3.2011 naši skokané poprvé v tomto roce závodili. Díky široké škále kategorií si mohly zazávodit i nováčci. Není v české republice úplně obvyklé, aby předškolní děti mohly soutěžit. Za nás závodila: Anička Kováčová (8. místo), Zorka Záhorová (9. místo), Veronika Stejskalová ( 14. místo), Klárka Nevečeřalová (20. místo), Adam Michalko (1. místo), Filip Dokoupil (3. místo), Martin Trtek (4. místo), Adéla Havlová (6. místo), Lucka Bulanderová (1. místo) a Aleš Kočvara (1. místo). Z Liberce jsme si odvezli 4 medaile a hlavně závodní zkušenost. Díky veliké podpoře rodičů a atmosféře v krásné gymnastické hale, získali naši trampolínisté 4 medaile.

Touto cestou bych ráda pozvala diváky na litoměřický závod Kalich, který se koná 16.4. v tělocvičně SPgŠ.

Našim dětem moc děkuji za předvedené výkony a rodičům za sportovní soudržnost.