Ceník

Platby za tréninky

Plaťte převodem na číslo účtu 19-5933190267/0100 (uvádějte datum narození dítěte a popis platby), kopii o zaplacení předejte na tréninku.

  • Skoky na trampolíně: 8000,- Kč (Michalko)
  • Sportovní gymnastika: 2000,- Kč (Mišáková)
  • TeamGym: 4000,- Kč (Michalková)