Nástěnka

GEG Božena, IKAP-B a MAP II Vás zvou na vzdělávací akci: Avistep, Veyon, EduPage.

Program:

  1. úvodní slovo k projektu MAP II - Ing. Veronika Šturalová
  2. Avistep - práce s programem (fyzika) - Mgr. Petra Jetenská
  3. Veyon - správce počítačové učebny - Bc. Jaroslav Šíma
  4. EduPage - školní informační systém - Mgr. Josef Kupka
  5. závěrečná diskuze s možným pokračováním u dobrého moku v Labuti :-)


  • termín - čtvrtek 8. listopadu 2018, od 16.00 do 18.00 hodin
  • místo konání - zasedací místnost zasedací místnost MěÚ Litoměřice
  • vstup zdarma, registrace nutná, občerstvení zajištěno

Registrovat se můžete zde: https://goo.gl/forms/XBYJyjdyEOcKOlAz1.

Těšíme se na Vás!

Cílená podpora škol při naplňování KAP1 (I-KAP B)

Projekt je zaměřen na implementaci intervencí KAP 1 ÚK prostřednictvím přímé a cílené podpory škol. Budou prohloubena partnerství škol a firem, podpořeny gramotnosti i společné vzdělávání. Realizována bude řada motivačních aktivit ke studiu polytechniky např. kroužky, programy vzájemného učení, soutěže i nákup vybavení. Do projektu je zapojeno 58 středních, 105 základních a cca 20 mateřských škol. SPC a soukromé školy jsou partneři s finančním podílem. Projekt je komplementární s projektem IKAP A.