Nástěnka

Aktuální informace

Letní soustředění ve Vědomicích 13.-18. 8. 2018

Domácí úkoly - kontrola rodičů

Každý hráč si za domácí úkol založí svůj tréninkový deník (sešítek) do kterého si bude každý den zapisovat datum, cvik a počet opakování.

Cvičení provádějte nejlépe večer:

  1. klik - (min. 10 opakování),
  2. prkno - lavička (měří se čas výdrže),
  3. strečink (protahování) - měří si dobu protažení ke každé noze v sedě, mezi nohami, ve stoje s propnutými nohami.

Další cviky budou postupně přidávány a obměňovány. Deník budou hráči na vyzvání trenéra předkládat ke kontrole a cviky na tréninku předvádět.

trenér Vašek