1.a


10.10. Fotografie z dnešního dne - Den zvířat

19.10. Dnešní hodina Svět práce - práce se stavebnicí - dopravní prostředky (1. skupina)

Fotografie z dnešní návštěvy knihovny - 15.11.

16. 11. Svět práce - ve skupinkách děti tvoří bytovou jednotku ze stavebnice.

14.12. Svět práce - výroba svícínků


Fotografie z návštěvy galerie - 31.1.


Projekt "Lidské tělo"

Návštěva knihovny 7.2. 2018

19.2. Návštěva Bovýska

V rámci projektu Ovoce a zelenina do školy