7-9: Koll på klimatförändring

Har klassen koll på klimat och klimatförändring?

För att förstå klimatförändring och växthuseffekt finns det ett antal begrepp och definitioner att känna till. Vilka är de bakomliggande orsakerna? Vilka komponenter och kemiska ämnen inverkar? Hur påverkar de varandra och vad är följderna? De olika termerna dyker upp under skoltiden flera gånger, i olika läroämnen och under olika årskurser. Det är lätt hänt att det uppstår begreppsförvirring emellanåt.

Klassaktivitet:

  • Tidslinje - Förstå klimatets, livets och atmosfärens utveckling på jorden + lärarhandledning

Klimatologi och evolution är fenomen som sträcker sig över långa tidsperioder. Det kan vara svårt att överblicka alla händelser och inte minst deras förhållande till varandra. Aktiviteten ger eleverna en visuell bild av jordens utveckling de senaste 4,6 miljarder åren. Detta görs enklast med hjälp av ett 4,6 meter långt rep och skyltar som placeras ut längs tidslinjen.

Övningar:

  • Vad är växthuseffekten - 10 begreppsbubblor om klimat + lärarhandledning
  • Koll på klimatförändring - begreppskartor + lärarhandledning
  • Väder eller klimat - vad är skillnaden + lärarhandledning
  • Koll på klimatförändring - i bild och ord

Dessa övningar hjälper till att repetera och sammanfatta orsaker och verkan av klimatförändring. I begreppskartan testar eleverna hur olika termer och begrepp är kopplade till varandra. Begreppsbubblorna möjliggör till diskussion kring olika påståenden och frågeställningar om klimatförändring. Övningen med bilder av viktiga fenomen kring växthuseffekt och klimat möjliggör också till redogörelse, diskussion och reflektion kring begreppen. Ibland uppstår det funderingar kring vad som är väder och vad som är klimat, den begreppsförvirringen tar sig den så kallade sorteringsövningen an.

Vad är...- 10 begreppsbubblor om klimat
Begreppsbubblor lärare.pdf
ord och bild.pdf
Koll på ... - begreppskarta
Begreppskarta lärare
Tidslinje
Tidslinje lärare
Väder eller klimat lärare
Väder eller klimat