Rätten att vara sig själv

Temat löper under läsåret 2019/2020

Kommande läsår kommer vi att arbeta med temat "Rätten att vara sig själv" i alla årskurser. Temat tar sin utgångspunkt i FNs barnkonvention.

Vi kommer att arbeta med olika estetiska uttrycksformer t ex med film, poddar, drama, bild och keramik.

Skönlitteraturen kommer att vara en grund för diskussioner i ämnet.

Förskoleklasserna

Vi ska arbeta med Bokjuryn tillsammans med Möllevångsskolan med start v 45. Illustratören Lena Sjöberg kommer och besöker oss denna vecka. Eleverna läser samma titlar på båda skolorna och arbetar fram en gemensam utställning som ställs ut utanför skolorna. I april har vi avslutning på Barnens scen.
År 1

Utifrån temat arbeta med skönlitteratur. Arbeta med att framställa sig själv i lera. Spela in känslopiloter i studion.


Foto:Teater Halland

År 2

Med utgångspunkt i boken "Lisbet och sambakungen" ska vi arbeta med rätten att vara sig själv.År 3

Tillsammans med två andra skolor ska vi arbeta med Bokjuryn. De gemensamma titlarna kopplas till temat. Digitala boksamtal och flera träffar på Garaget tillsammans med eleverna på de andra skolorna. En gemensam avslutning blir det under våren.


År 4

Fyrorna ska dels arbeta med Malmö symfoniorkester live. De ska också arbeta tillsammans med praktesteter och skapa ett ämnesövergripande samarbete med temat "Rätten att vara sig själv".


År 5

Femmorna startar läsåret med att skriva färdigt sin antologi och med att avsluta Harry Potter - projektet. Genom Skapande skola ska eleverna få delta i operaverkstadens "Masken lever sitt eget liv." Operaverkstaden kopplas till temat.


Operaverkstaden. Foto: malmostadsteater.se

År 6

Vi ska arbeta med "Rätten att vara sig själv" med utgångspunkt i skönlitteraturen. Både Melody Farshin och Jenny Jägerfeldt kommer och besöker oss. Eleverna ska också gå på operan och se musikalen "Skönheten och odjuret".


År 7

Arbetar med innokarnevalen.

Läser Farshins bok "Mizzeria" och får besök av henne.

Arbetar med kreativa dialoger.

Foto: Caroline Andersson