Rutin vid felaktig hantering av Chromebooks.


Rutiner kring felaktig hantering av dator

Datorn lämnas in.

Genomsök av dator/konto av IT-pedagog.

Rapport skriv av IT-pedagog. Rapporten skriv ut i två exemplar.

Ett sparas vid datorkontraktet, för översikt kring tidigare incidenter.

Mentor sammanfattar en tillbudsrapport och lämnar till skoladministratören.

Mentor informerar hemmet om överträdelsen, åtgärder och konsekvens.


1. Vid en mindre överträdelse

Varning utdelas. Förälder informeras av mentor/undervisande lärare.

2. Vid en större eller om mindre överträdelser skett en andra gång.

Datorn får lämnas in i 2 veckor.

Vid stora behov kan en lånedator med speciell färg lånas ut till elev under skoltid. Måste lämnas in vare dag. Får ej tas hem.

Mentor kallar till möte med elev och förälder. Mentor informerar hemmet om överträdelsen, åtgärder och konsekvens.

Efter två veckor får eleven tillbaka sin dator.

3. Vid ytterligare en större incident eller flera mindre

Eleven måste återlämna datorn resten av terminen. Efter lovet beslutas om eleven ska få låna en dator igen.

Mentor kallar till möte med elev, förälder, IT-pedagog och en ledningsrepresentant.

Mentor informerar hemmet om överträdelsen, åtgärder och konsekvens.

Obs!

Vid olaglig användning av elev kan även polisanmälan göras från skolans håll.Uppdaterad 3 Oktober 2016