R

Ö

S

T

E

N

RÖSTEN text.pdf
HÖRSEL o RÖST åk 7 rev.pptx

H

Ö

R

S

E

L

HÖRSEL åk 7.pptx
Hörselskador åk 7 (1).pdf

INSTRUMENT;

Vad heter alla instrument?Hur fungerar dom?Hur låter dom?

Klicka på instrumentbilderna. blå text eller på cirklarna vid slagverksinstrumenten så får du höra alla musikexempel jag plockat fram.


Tryck på meny nere där du ser var du kan förstora presentationen!

Länkarna fungerar nu!

INSTRUMENT kännedom 0317.ppsx