Programmering

Introduktion

Hela upplägget för den här sidan bygger på Skolverkets rekommendationer.

För att göra det lättare att komma igång att jobba med programmering i klassrummet har vi tagit fram goda exempel på resurser och övningar som du kan ta med dig rakt in i din skolvardag. Dessutom anpassat till det stadium där du arbetar.

Här finns även information om fortbildning.

Skolverkets rekommendationer

Skolverket betonar analog programmering i förskolan och F-3. Blockprogrammering 4-6. Samt textbaserad programmering 7-9.

Detta är att se som en lägstanivå. Det är alltså möjligt att gå vidare.

Tanken är att åstadkomma en röd tråd genom hela skolan så att vi på ett enkelt och bra sätt kan möta det som läroplanen/kursplaner vill att vi skall gå igenom i de olika årskurserna.

Denna site är uppbyggd för att du lätt skall kunna hitta det innehåll som passar dig och dina elever:

Det skall vara enkelt att göra rätt.